Město získalo desetimilionovou dotaci na zateplení dalších školek

Město získalo desetimilionovou dotaci na zateplení dalších školek
ilustrační foto

 

Rada města Prostějova doporučila Zastupitelstvu schválit přijetí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na energeticky úsporná opatření na budovách dalších tří mateřských škol.

„Dalšími objekty v majetku města, které budou za přispění evropských dotací zatepleny, jsou mateřské školky v ulicích Moravská, Smetanova a Fanderlíkova,“ uvedl radní Jaroslav Šlambor, „rozhodnutí o přidělení všech tří dotací jsme obdrželi v prvních dubnových dnech. Smlouvy o poskytnutí dotací budou předloženy ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.“

Celkem bylo Prostějovu v rámci rozhodnutí přiděleno 9,8 milionů korun (MŠ Smetanova 5.654.331 Kč, MŠ Fanderlíkova 2.070. 468 Kč, MŠ Moravská 2.062.079 Kč). Dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Operačního programu Životní prostředí pokryjí 85 procent způsobilých výdajů. (red)

Poslat nový komentář