Ministerstvo podpoří chudé děti. Kvůli školním obědům

Ministerstvo podpoří chudé děti. Kvůli školním obědům
ilustrační foto internet

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo druhou výzvu k předkládání projektů v rámci operačního programu potravinové a materiální pomoci (OP PMP). Výzva je zaměřena na podporu bezplatného stravování pro nejchudší děti ve školních jídelnách a mateřských školkách. Podpořeny budou děti ve věku 3 až 15 let, které navštěvují školská zařízení a jejichž zákonní zástupci pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi. Pro aktuálně vyhlášenou výzvu je připraveno celkem 26 miliónů korun a první kraje se již hlásí o podporu.

Ministerstvo práce a sociálních věcí tuto výzvu připravilo v reakci na vzrůstající počet dětí, které ve školách neobědvají, a to především z důvodu špatné finanční situace jejich rodičů. Nejde přitom jen o rodiny ze sociálně vyloučených lokalit, ale rovněž o samoživitele.
„Absence zdánlivě banální věci, jako je školní oběd, může mít fatální následky nejen na zdravotní stav dětí, ale hlavně na jejich psychický a sociální vývoj. Příspěvek na školní oběd zajistí dětem nejen pravidelné a vyvážené stravování, ale podpoří i jejich začlenění do školního kolektivu. Sociální vyloučení dětí z kolektivu totiž může negativně ovlivňovat i jejich celkový prospěch, studijní výsledky, a tím i jejich budoucnost,“upozornil mluvčí ministerstva Petr Habáň.
„Pro období 2016 - 2020 se nám podařilo získat z evropských fondů celkem 400 mil. Kč., které dovolí podpořit až 20 tisíc dětí ročně“, uvedl náměstek ministryně pro ekonomiku a evropské fondy Martin Kučera. Pomoc bude určena dětem ve věku 3 – 15 let navštěvující základní nebo mateřskou školu, které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v hmotné nouzi v rozhodném období, což bude ověřovat místně příslušný Úřad práce.
Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou kraje a hl. m. Praha. Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat do 31. ledna 2016. (red)

Komentáře

To je opravdu v háji. tak socky, které stejně pracovat nechtějí a nebudou dostanou další prachy. Bohužel dělám v těch dávkách a je mi na blití. Socka baba s třema děckama dostane od státu 17-18 tisíc měsíčně a to ani nemusí chodit do práce. Paní s manželem, kteří pracují, tak dostanou rodičák 7600,- a nic víc. Prostě humus

Poslat nový komentář