Smetanovy sady dostanou novou studnu. Pro závlahu

Smetanovy sady dostanou novou studnu. Pro závlahu
ilustrační foto

 

Pro závlahu Smetanových sadů bylo plánováno využití původní studny, vybudované za druhé světové války v lokalitě Přikrylova náměstí. Studna je ale podle průzkumu částečně zborcená, navíc pramen není k závlaze parku postačující. Bude proto nutno vyvrtat novou.

Odbor rozvoje a investic se problematikou zabývá již od loňského roku. Bývalá studna se nachází pod komunikací, která je v majetku Olomouckého kraje. „V této souvislosti bylo nutné získat souhlasná stanoviska majitele komunikace, vodohospodářského orgánu, ale zejména památkářů, protože se jedná o stavbu v památkové zóně města. Projektová dokumentace je dokončena, po provedení hydrogeologického průzkumu jsme nalezli optimální řešení,“ poznamenal náměstek primátora Zdeněk Fišer. Podle jeho slov čerpací zkoušky prokázaly, že průtok 4 metrů krychlových vody za den je pro závlahu sadů málo. „Je potřeba minimálně 10x více vody, což město dosud řeší zálivkou. Za vodu tak v tomto případě ročně zaplatíme kolem 360 tisíc korun. Nejschůdnější cestou je nový vrt,“ uvedl Fišer.

Studna má kónický tvar, v horní části je široká pět, v hloubce dvaceti metrů pak tři metry. K ní povede vrt z pásma zeleně. „Bude mít hloubku třiceti metrů, čímž se zvýší vydatnost vody. V této chvíli probíhá řízení na umístění stavby, předpokládaná realizace je stanovena na srpen tohoto roku. Náklady na projekt činí přibližně 150 tisíc korun, vrátí se vzhledem s uvedené sumě za vodu velmi rychle,“ dodal náměstek.

Pro zavlažování Smetanových sadů se uvažovalo i napojení na artéskou studnu pod městskými lázněmi v Blahoslavově ulici. „Předpokládaná vzdálenost od zdroje vody je téměř 400 metrů a finanční náklady na propojení studny s parkem by dosáhly až jednoho milionu korun. Navíc by bylo nutné řešit křížení s inženýrskými sítěmi v Blahoslavově ulici. Proto jsme od záměru ustoupili,“ zdůvodnil Fišer. (ber)

Poslat nový komentář