Miroslav Pišták prodeji soch: Autorský zákon jsme neporušili

Miroslav Pišták prodeji soch: Autorský zákon jsme neporušili
ilustrační foto MMP

 

Primátor města Prostějova Miroslav Pišťák zaslal zastupitelům vyjádření k údajnému porušení autorského zákona v souvislosti se zamýšleným prodejem soch ze sochařských sympozií. "Kauza" před časem proběhla nejen místními médii a město obdrželo v této souvislosti i řadu dotazů od občanů. Město se ústy primátora Miroslava Pišťáka vyjadřuje následovně. 

Rada města Prostějova vyhlásila před časem záměr prodeje devětadvaceti dřevěných soch vytvořených v rámci deseti ročníků Mezinárodních sochařských sympozií Hany Wichterlové v Prostějově. Prodej bude uskutečněn za zájemcem nabídnutou cenu. Odbor správy a údržby majetku města magistrátu obdržel zpracované ocenění 33 kusů dřevěných soch. Ze znaleckých posudků vyplývá, že díla byla vytvořena z neošetřených a neimpregnovaných kmenů dřeva. Tento materiál není vhodný pro dlouhodobé venkovní umístění. Čtyři sochy znalec navrhuje k fyzické likvidaci. Přehled soch včetně fotodokumentace je zveřejněn na webových stránkách města pod tímto odkazem:http://www.mestopv.cz/cz/aktuality/prodej-drevenych-soch-sympozii.html Město Prostějov má uzavřeny se všemi autory smlouvy na daná díla, z nichž pouze ve čtyřech smlouvách (dvou z roku 2006 a dvou z roku 2007) je uvedena klauzule, že sochy mohou být převedeny na třetí osobu pouze se souhlasem autora. Všechny ostatní sochy byly darovány městu bezvýhradně. Do tohoto okamžiku evidujeme 3 žádosti o 3 sochy, přičemž ve všech třech případech jde o sochy, jež byly do vlastnictví města převedeny bezvýhradně. O dalším postupu v každém případě rozhodnou orgány města.Celá médii nešťastně podaná záležitost zřejmě vznikla z nepochopení snahy města Prostějova nenechat sochy chátrat, ale naopak nabídnout je zájemcům v okamžiku, kdy sochy na veřejném prostranství morálně dožily. Smyslem sochařských sympozií, která se konala v Prostějově, bylo zejména oživit kulturní dění ve městě v letním období a vytvořit taková díla, která po časově omezenou dobu tvořila součást venkovní výzdoby města. Obdobně, jako v jiných městech, kde se podobná sochařská či řezbářská sympozia pořádají, však nikdo ani nepředpokládal, že všechna vzniklá díla budou mít trvalou hodnotu a že se stanou trvalým kulturním artefaktem ve městě.Zároveň se chci důrazně ohradit proti pochybnostem o dodržování autorského zákona ze strany města Prostějova, naopak město Prostějov bude při případném prodeji soch striktně postupovat v souladu s tímto zákonem. Miroslav Pišťák, primátor statutárního města Prostějova 

Komentáře

Cituji:"Pan "primát"O.R. si opět myslí, že obyvatelé Prostějova jsou pouze hlupáci. ..", jenže on má pro to statistický podklad, což je výsledek voleb v obci Prostějov: - růžoví (říkají si soc.dem.) 25,51%, indiáni Rudá péra 10,45% a bomba voleb, převlečení modří ptáci 11,01%. A vzniklo z toho Bratrstvo Kočičí pracky II. a vládnou městu s neomylností jim vlastní! Takže nejsou zde pouze hlupáci, ale je jich jodně, viz % výsledky voleb!

Ach jo, to jsou zase hlody od toho sněhuláka v obleku a ještě to hází na občany, že oni to vlastně vůbec nepochopili, jak to nebohé vedení město myslelo, když chtělo sochy odstranit. Pan "primát"O.R. (Odboru Rozvoje) si opět myslí, že obyvatelé Prostějova jsou pouze hlupáci. Kdybyste měl aspoň soudnost, ale ta u politiku těžko k nalezení. 

Poslat nový komentář