Na SOŠPO pořádali workshopy o mediální gramotnosti

Na SOŠPO pořádali workshopy o mediální gramotnosti
Foto SOŠPO

Zajímavou aktivitu realizovali na Střední odborné škole podnikání a obchodu. Pro žáky 9. tříd prostějovských základních škol připravili workshopy věnované mediální gramotnosti se zaměřením na reklamu. Cílem projektu, který finančně podpořilo statutární město Prostějov, byl rozvoj mediální gramotnosti u žáků základních škol v Prostějově. 

Projekt byl realizován v rámci agendy Zdravého města. Žáci byli do dané problematiky uvedeni multimediální prezentací a aktivně se zapojovali formou diskusí, rozborů konkrétních reklam a samostatných cvičení. „Žáci si na základě kritického přístupu k reklamě uvědomili fakt, že také oni jako spotřebitelé jsou každodenně pod vlivem reklamy. Byli upozorněni na nutnost rozpoznat manipulativní prvky reklamy a přesvědčovacích technik, které reklama využívá“, sdělil ředitel SOŠPO Václav Křupka. Žáci byli seznámeni s vývojem reklamy, na konkrétních příkladech jim byl objasněn rozdíl mezi reklamou komerční, politickou a sociální. Zároveň byli vedeni k vnímání reklamy jako fenoménu současné medializované společnosti. Sami si měli možnost uvědomit, že je reklama provází téměř na každém kroku. (red)

Poslat nový komentář