Soud žádá o pomoc. Kdy zemřel Jiří Spiller?

Soud žádá o pomoc. Kdy zemřel Jiří Spiller?
Ilustrační foto pohrebnictvi.cz

Okresní soud Prostějov vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti Jiřího Spillera, narozeného 18. 12. 1954, posledně bytem fakticky Melantrichova 1, Prostějov, nebo zná okolnosti, které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu soudu. 

Jiří Spiller byl nalezen rodinnými příslušníky 21. 9. 2018 kolem devatenácté hodiny v místě svého faktického pobytu na adrese Melantrichova 1, Prostějov, za asistence HZS Olomouckého kraje a Policie ČR. Dveře domu byly zamknuté, nikdo neotvíral a syn ani snacha neměli klíče, měli o zemřelého obavu, neboť se příbuzným delší dobu neozval. Do domu vstoupili policisté a hasiči oknem. Zemřelého nalezli mezi pokojem a a předsíní, kde visel na zárubni již bez známek života. Dveře do domu byly zamčené, klíče byly v zámku zevnitř. Dům nevykazoval známky násilného vniknutí, nalezen byl ručně psaný vzkaz či dopis, který je možno hodnotit jako vzkaz na rozloučenou. Na místo byla přivolána RZS Olomouckého kraje, lékař konstatoval jeho smrt, k nímž mohlo dojít odhadem 19. 9. 2018. 

Provedeným šetřením policejního orgánu bylo zjištěno, že zemř. Jiří Spiller byl rozvedený, bydlel sám v uvedeném domě, který patří jeho matce, měl dvě děti, s nimiž se nestýkal. 

Ve věci byly Policií ČR zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu účast na sebevraždě podle § 144 odst. 1 trestního zákoníku. Věc byla odložena, neboť ve věci nejde o podezření z přečinu a není na místě věc vyřídit jinak. 

Soud vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti Jiřího Spillera, nebo zná okolnosti, které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu soudu. (ber)

 

Poslat nový komentář