Zvládáte stres na pracovišti? Přihlaste se do soutěže

Zvládáte stres na pracovišti? Přihlaste se do soutěže
ilustrační foto

 

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci se sídlem v Bilbau vyhlašuje 12. ročník Evropských cen za správnou praxi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která je součástí letošní celoevropské kampaně Zdravé pracoviště zvládne i stres.

Vítězové prvního národního kola soutěže postoupí do kola celoevropského. „Podle zaměření tohoto ročníku vybere mezinárodní porota vítězné společnosti, které se společným úsilím zaměstnavatelů i pracovníků úspěšně snaží zvládat stres při práci a další psychosociální rizika,“ uvedl tiskový mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Petr Habáň.

Vítězné projekty evropského kola budou vyhlášeny na jaře roku 2015. MPSV přijímá přihlášky od podnikatelských i nepodnikatelských subjektů, vzdělávacích institucí, organizací zastupujících pracovníky a zaměstnavatele i firem poskytujících služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v neposlední řadě od nevládních organizací, které se otázkami BOZP zabývají.

Projekty budou posuzovány v kategorii do a nad sto zaměstnanců. Evropská Agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práce v Bilbau nabídne vítězi propagaci na celoevropských webových stránkách Agentury a vítězný projekt bude prezentován v rámci kampaně po celé Evropské Unii.

Uzávěrka přihlášek k předložení projektů z České republiky je 30. června 2014. (ber)

Bližší informace získáte na https://osha.europa.eu/cs/competitions/good-practice

Poslat nový komentář