Hasiči mají v nájmu Splávek. Už třináct let. Aktuálně za padesát tisíc ročně

Hasiči mají v nájmu Splávek. Už třináct let. Aktuálně za padesát tisíc ročně
ilustrační foto MMP

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Domamyslice, má pronajato občerstvení Na Splávku v Domamyslicích již třináct let. Teď žádá o další půdu.

Domamysličtí hasiči mají v nájmu pozemky o celkové výměře 966 m 2 včetně všech staveb a letního tanečního parketu za účelem konání společenských akcí a provozování venkovního občerstvení. Nájemné dle této smlouvy činí aktuálně padesát tisíc korun ročně.
Hasiči teď chtějí další pozemek a požádali o rozšíření užívání o 65 m 2. Po městě chtějí zachovat stávající nájemné. „Rada města Prostějova na své schůzi konané dne 20.10.2015 usnesením č. 5935 vyhlásila záměr výpůjčky části pozemku p.č. 147/1 v k.ú. Domamyslice o výměře 65 m2, ke kterému se mohou zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr byl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zveřejněn vyvěšením na úřední desce Magistrátu města Prostějova a způsobem umožňujícím dálkový přístup,“ sdělil redakci Odbor správy a údržby majetku města. V případě schválení výpůjčky zastupitelstvem bude podle odboru jeho užívání ošetřeno samostatnou smlouvou o výpůjčce. (ber)

Poslat nový komentář