Duha nabízí pronájem stánků na vánočních trzích

Duha nabízí pronájem stánků na vánočních trzích
ilustrační foto

Pronájem dřevěných prodejních stánků a souhlas s umístěním stánků na trzích na nám. T. G. Masaryka v termínu 26. 11. – 21. 12. 2018. Přihláška k prodeji je ke stažení na webu města, případně je možno ji vyzvednout na Odboru školství, kultury a sportu, oddělení DUHA kulturní klub u hradeb, v budově Školní 4. Výběrová komise bude z došlých přihlášek vybírat prodejce pro účast na vánočních trzích.

Kritéria výběru budou následující: 1. dodání kompletně vyplněné přihlášky ve stanoveném termínu, 2. prodej vánočního sortimentu, ručně vyrobeného zboží 3. kvalita sortimentu, 4. originalita a pestrost nabízeného sortimentu. 5. celková pestrost sortimentu na nám. T. G. Masaryka, 6. realizovatelnost požadavků prodejce na vlastníka pozemku.

Prodejci, vybraní výběrovou komisí, budou následně kontaktováni s organizačními pokyny k prodeji. Přihlášku je třeba vyplnit čitelně a zaslat na adresu:

Statutární město Prostějov, OŠKS, oddělení DUHA Kulturní klub u hradeb, nám T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov nebo na e-mail: posta@prostejov.eu, případně doručit osobně na podatelnu Magistrátu města Prostějova.

V přihlášce uvádějte, zda máte možnost realizace prodeje ve vlastním stánku, s jehož umístěním by souhlasil vlastník pozemku, statutární město Prostějov. Podmínkou je, že stánek musí být zastřešený, uzavřený, dřevěné konstrukce. 

Termín uzávěrky přihlášek: 23. 10. 2018. (red)

 

Poslat nový komentář