Starostové se sešli v Národním domě

Starostové se sešli v Národním domě
Foto MMP
Další fotky: 
Starostové se sešli v Národním domě

Přednáškový sál Národního domu v Prostějově se stal místem každoročního Setkání starostů obcí správního obvodu. Nosným tématem programu bylo odpadové hospodářství obcí Olomouckého kraje.

Na čtyřicet starostů obcí prostějovského regionu se včera sešlo v Národním domě, aby si mezi sebou předali zkušenosti a dozvěděli se novinky z různých resortů. Přinesli jim je zástupci Ministerstva vnitra ČR, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, oddělení dozoru Olomouc; Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru sociálních věcí; Policie České republiky, Územní odbor Prostějov.
Nejdůležitějším bodem připraveného programu bylo hospodaření s odpady v obcích Olomouckého kraje. Od roku 2024 bude totiž zakázáno skládkování a je proto už teď potřeba připravit další postup. Vzorem pro spolek je systém nakládání s odpady v Rakousku a Německu. Obce daného regionu se spojí a společně řeší celkové nakládání s odpady – tzn. svoz, třídění, ukládání a konečnou likvidaci.
Projekt sedmi odpadových center v Olomouckém kraji je v současné době nejpropracovanější, je považován za pilotní v celé České republice, přislíbeny jsou i dotace na jeho realizaci. Takzvanou koncovkou celého projektu by mělo být zařízení na energetické, či materiálové využití odpadu. „Přijel jsem si hlavně poslechnout informace, které pro nás kolegové nachystali v rámci přeneseného výkonu statní správy. Novinky, které se zde dozvíme, následně přeneseme dál,“ uvedl jeden z přítomných, starosta Krumsína Jaroslav Střelák. (red)

Poslat nový komentář