Zazvoní a zeptají se: Co vaše bydlení, práce, životní úroveň?

Zazvoní a zeptají se: Co vaše bydlení, práce, životní úroveň?
ilustrační foto internet

 

Český statistický úřad organizuje v roce 2014 výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice. Na teritoriu Prostějovska probíhá od 22. února do 11. května.

Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 32 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Vlastní šetření již probíhá, začalo 22. února a sbírat informace se budou až do 11. května 2014 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky 2014 a které jim vydá Krajská správa ČSÚ, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech. 

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 9 962 domácnostech, z nichž se 5 962 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem. (red)

Poslat nový komentář