Prostějovští slavili svátek sv. Jana Nepomuckého

Prostějovští slavili svátek sv. Jana Nepomuckého
Foto Václav Ovčák

Svatojánské slavnosti Navalis jsou oslavou nejznámějšího českého světce a „Pražana“ sv. Jana Nepomuckého, patrona všech lidí od vody. Konají se vždy v předvečer jeho svátku, 15. května.

V barokní době patřila tato slavnost zejména v Praze k největším a nejvelkolepějším oslavám. Sjížděli se na ni poutníci ze všech koutů země, aby uctili památku sv. Jana Nepomuckého. V posledních letech tato tradice znovu – zejména v Praze opět ožívá.

Také Prostějov má několik památek tohoto světce – vzpomeňme jeho sochu na mostě přes Hloučelu v Olomoucké ulici či v Sádkách a hlavně nově zrestaurovanou a zpět umístěnou sochu na náměstí TGM. K těm nejvýznamnějším pamětihodnostem však patří klášterní kostel sv. Jana Nepomuckého – původně klášterní kostel řádu Milosrdných bratří, který můžeme nazvat barokní perlou nejen Prostějova.

Oslavy tohoto nejvýznamnějšího českého světce započaly v tomto kostele už v sobotu večerní Bohoslužbou, kterou zpěvem doprovodil chrámový sbor kostela sv. Petra a Pavla pod vedením Marie Hejduškové za varhaního doprovodu Ondřeje Muchy. Pokračovalo se nedělním podvečerním varhanním koncertem, na kterém se představila světově uznávaná varhanice, profesorka JAMU v Brně – prof. Alena Veselá. I přes svůj vysoký věk (94) dokázala své mistrovství ve hře na královský nástroj. Za dobu své pedagogické a koncertní činnosti sklízela úspěchy po celém světě. Bohužel, prostějovský koncert navštívila jen doslova hrstka posluchačů. V druhé části varhanního podvečera se představil známý prostějovský varhaník Ondřej Mucha.

Třetí a hlavní část oslavy sv. Jana Nepomuckého se konala v den „D“, to je 16. května. V 18 hodin byla sloužena slavnostní Bohoslužba ke cti patrona tohoto kostela, které předsedal prostějovský děkan P. Mgr. Aleš Vrzala spolu s dalšími prostějovskými kněžími. Bohoslužby se zúčastnili věřící z obou prostějovských farností a další poutníci. Slavnostní Bohoslužbu hudebně doprovodil prostějovský mužský sbor ORLICE za řízení Pavly Šamánkové a varhanního doprovodu Ondřeje Muchy. Byla provedena Hubertská mše velehradského skladatele Františka Macka za nádherného varhanního doprovodu Ondřeje Muchy a mimo to sbor uvedl velice zdařilou skladbu k poctě sv. Jana Nepomuckého autora Ondřeje Muchy.

Po slavnostní Bohoslužbě následovala Májová pobožnost v Rajské zahradě bývalého kláštera, kterou pro tuto slavnost velice obětavě připravili ministranti pod vedením P. Pavla Cahy SDB. Po skončení pobožnosti následovala prohlídka klášterních prostor včetně klášterní zahrady, bohužel nyní hodně zchátralých.

Nezbývá než poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k velice zdařilé oslavě českého světce sv. Jana Nepomuckého. (red)

Poslat nový komentář