charita

Vojáci nasbírali 4853 vršků pro Anetku

Snímek z předání
Snímek z předání

Dne 2. května 2012 předali zástupci 102. průzkumné praporu generála Karla Palečka skoro pět tisíc vršků od PET láhví Středisku rané péče. Tím se zapojili do charitativní akce na pomoc tělesně postižené Anetce Kráčalíkové. Vršky sbírali průzkumáci od září loňského roku do letošního konce dubna. Do projektu „vrškování“ se vojáci stodvojky zapojili již podruhé. 

Středisko rané péče v Olomouci poskytuje poradenské služby rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením. Poradkyně střediska, které funguje již od roku 1994, poskytují terénní služby formou konzultací a mimo jiné pomáhají rodičům, aby se aktivně zapojovali do různých projektů na pomoc postiženým dětem a především přicházeli s vlastními nápady. Tímto způsobem se v roce 2010 povedlo zrealizovat první sbírání vršků od PET láhví na podporu Michalky Macurové z Holešova.

Tříkrálové ohlédnutí s puncem exotiky

ilustrační foto

Slavnostní završení letošní Tříkrálové sbírky připravili pořadatelé z Arcidiecézní Charity Olomouc, Charity Prostějov a farnosti v Brodku u Prostějova na poslední únorový den. V programu nechyběl duchovní povzbuzení ani beseda s nádechem exotiky.

V Brodku u Prostějova v kostele Povýšení sv. Kříže se účastníci slavnosti nejdříve sešli při dětské mši svaté. Další program následoval ve společenském sále hasičské zbrojnice, kde byly vyhlášeny výsledky soutěže s tříkrálovou tématikou v kategoriích fotografie a tříkrálový příběh. Ceny převzali mladí fotografové Václav Horák, Marcela Indráková, Eliška Pitáková a Marcela Brandýsová. V kategorii příběhů vybrala hodnotící komise dílka Terezy Syslové, Jany Tajovské a Ivany Rudykové.

Tříkrálová sbírka: Vykoledováno nejvíce peněz v historii

ilustrační foto

Letošní Tříkrálová sbírka překonala loňský rekord. Počítání je definitivně u konce, kasičky jsou rozpečetěny. Výnos ze sbírky podpoří desítky charitních akcí v České republice, desetina výnosu půjde na pomoc do zahraničí. Čeští koledníci po domácnostech vykoledovali částku 73 895 466,82 Kč a dalších 792 288 Kč přispěli lidé zasláním dárcovské DMS. Celkový výnos z lednové sbírky činí částku 74 687 754,82 Kč.

Tříkrálové sbírky, která je největší dobrovolnickou akcí u nás, se účastní na padesát tisíc koledníků z řad dětí a mládeže a dalších dobrovolníků. Její výnos podpoří služby pro seniory, nemocné a handicapované, ale také lidi bez domova nebo v hmotné či sociální nouzi. Většina finančních prostředků zůstává v regionu, kde byly vykoledovány. Letošní výsledek je přitom největším v celé historii pořádání sbírky.