charita

„Léto s princeznou“ pomáhalo

ilustrační foto

Princezny, čerti a hlavně velká pomoc. To byla sobotní akce v Rakové u Konice, která se zaměřila nejen na zábavu a legraci, ale také na podporu malého Pepíka, který při nehodě přišel o obě nohy.

Přívěsky na klíče, to byl artikl, který do sobotní dražby zaslaly jak známé osobnosti, tak i organizace, které chtěly pomoci malému Pepíkovi Tomschi. Desetiletý chlapec přišel při nehodě, kterou způsobil malý řidič, o obě nohy.

Jak se politici zapojují do charity? Zhlédněte!

ilustrační foto

Rozvodněné řeky a přívalové deště stále trápí mnoho oblastí země. Lidé v zasažených místech jsou zoufalí a přijmou jakoukoli pomoc. Vděčni jsou za rukavice, kyblíky i pouhá košťata. O financích ani nemluvě. Pomáhá i Charita Prostějov, která před nedávnem vyhlásila sbírku. S pomocnou rukou přišel i magistrát, který do Křešic, jedné z obcí zasažených velkou vodou, poslal rovných sto tisíc korun.  Přispěli i jednotlivci z vedení města.

„Každá pomoc se hodí, každá korunka je dobrá,“ asi tak nějak by jistě reagovali lidé z postižených oblastí. Kdo si povodně nikdy nezažil, nejspíš nemůže posoudit bezmoc a trápení lidí ze zaplavených domů.

Obrátili jsme se na radní města a na téma charita a dobročinnost směřovali své otázky. 

Dotazy byly zcela jednoduché a putovaly na běžně užívané mailové adresy. Některých odpovědí jsme se ale ani po třech týdnech nedočkali.

1. Zapojíte se do pomoci, kterou v současné době potřebují zatopené oblasti?

2. Jakým způsobem se zapojíte?

Olomoucký kraj podpoří rozvoj sociálních služeb

Azylové centrum v Určické ulici je důležitou součástí sociálních služeb Prostějo
Azylové centrum v Určické ulici je důležitou součástí sociálních služeb Prostějova.

V květnu zahájil Olomoucký kraj projekt na podporu rozvoje sociálních služeb zaměřený na komunitní plánování. Jeho celkové náklady 8 milionů korun pokrývá z větší části dotace z Evropského sociálního fondu a dorovnává je státní rozpočet. Na spolufinancování se podílí Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost.

Projekt se zaměří na podporu a rozvoj plánování sociálních služeb komunitní formou. Umožní mimo jiné vydat aktualizovaný Katalog poskytovatelů sociálních služeb a uspořádat odborné workshopy a konference. Podstatou projektu je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se dle potřeb těch, kteří je využívají a potřebují. Klade si za cíl zamezit sociálnímu vyloučení ohrožených osob i skupin obyvatel pomocí stávajících dostupných sociálních služeb a posílit tak sociální soudržnost komunity v kraji. Z předešlého projektu má kraj již účinné nástroje a umí je efektivně využívat.

Vojáci nasbírali 4853 vršků pro Anetku

Snímek z předání
Snímek z předání

Dne 2. května 2012 předali zástupci 102. průzkumné praporu generála Karla Palečka skoro pět tisíc vršků od PET láhví Středisku rané péče. Tím se zapojili do charitativní akce na pomoc tělesně postižené Anetce Kráčalíkové. Vršky sbírali průzkumáci od září loňského roku do letošního konce dubna. Do projektu „vrškování“ se vojáci stodvojky zapojili již podruhé. 

Středisko rané péče v Olomouci poskytuje poradenské služby rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením. Poradkyně střediska, které funguje již od roku 1994, poskytují terénní služby formou konzultací a mimo jiné pomáhají rodičům, aby se aktivně zapojovali do různých projektů na pomoc postiženým dětem a především přicházeli s vlastními nápady. Tímto způsobem se v roce 2010 povedlo zrealizovat první sbírání vršků od PET láhví na podporu Michalky Macurové z Holešova.

Tříkrálové ohlédnutí s puncem exotiky

ilustrační foto

Slavnostní završení letošní Tříkrálové sbírky připravili pořadatelé z Arcidiecézní Charity Olomouc, Charity Prostějov a farnosti v Brodku u Prostějova na poslední únorový den. V programu nechyběl duchovní povzbuzení ani beseda s nádechem exotiky.

V Brodku u Prostějova v kostele Povýšení sv. Kříže se účastníci slavnosti nejdříve sešli při dětské mši svaté. Další program následoval ve společenském sále hasičské zbrojnice, kde byly vyhlášeny výsledky soutěže s tříkrálovou tématikou v kategoriích fotografie a tříkrálový příběh. Ceny převzali mladí fotografové Václav Horák, Marcela Indráková, Eliška Pitáková a Marcela Brandýsová. V kategorii příběhů vybrala hodnotící komise dílka Terezy Syslové, Jany Tajovské a Ivany Rudykové.

Tříkrálová sbírka: Vykoledováno nejvíce peněz v historii

ilustrační foto

Letošní Tříkrálová sbírka překonala loňský rekord. Počítání je definitivně u konce, kasičky jsou rozpečetěny. Výnos ze sbírky podpoří desítky charitních akcí v České republice, desetina výnosu půjde na pomoc do zahraničí. Čeští koledníci po domácnostech vykoledovali částku 73 895 466,82 Kč a dalších 792 288 Kč přispěli lidé zasláním dárcovské DMS. Celkový výnos z lednové sbírky činí částku 74 687 754,82 Kč.

Tříkrálové sbírky, která je největší dobrovolnickou akcí u nás, se účastní na padesát tisíc koledníků z řad dětí a mládeže a dalších dobrovolníků. Její výnos podpoří služby pro seniory, nemocné a handicapované, ale také lidi bez domova nebo v hmotné či sociální nouzi. Většina finančních prostředků zůstává v regionu, kde byly vykoledovány. Letošní výsledek je přitom největším v celé historii pořádání sbírky.