cyklostezka

Oprava komunikace, nová cyklostezka, přechod a protihluková stěna v ulici J. Lady

ilustrační foto mapa

Vedení města Prostějova připravuje opravu komunikace a podélných parkovacích stání ulice J. Lady.

„Dále by mělo jít o stavební úpravy přechodu pro chodce, vybudování nové stezky pro cyklisty a chodce a protihlukové stěny v prostoru mezi okružní křižovatkou ulice Plumlovská - ulice Anglická - ulice Josefa Lady a okružní křižovatkou ulice Josefa Lady - ulice Karla Svolinského - ulice Mathonova,“ vysvětlil záměr zahájit zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby na vypracování projektové dokumentace první náměstek primátorky Zděnek Fišer.

Město vykoupí další pozemek pro cyklostezku v Určické

ilustrační foto plán MMP

Zastupitelstvo města Prostějova na svém pondělním jednání schválilo výkup části pozemku p.č. 6484/2 – orná půda v k.ú. Prostějov v Určické ulici o výměře cca 20 m2 od spoluvlastníků do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2. Důvodem je plánovaná stavba cyklostezky.

„Na Odbor správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova se obrátil v souvislosti s uvažovanou investiční akcí Statutárního města Prostějova „Cyklistická stezka v ulici Určická II. etapa - Prostějov“. Odbor rozvoje a investic se žádostí o dořešení majetkoprávních vztahů mimo jiné i k pozemku p.č. 6484/2 v k.ú. Prostějov, který má být uvedenou stavbou dotčen v rozsahu cca 20 m2.

Cyklostezka v Určické nebude. Kvůli pozemkům

Foto ber, MMP

Dva roky uplynuly v těchto dnech od chvíle, kdy PvNovinky uveřejnily zprávu, že cyklostezka v Určické ulici je podle vedení města prioritou. Tehdy ještě první náměstkyně primátora Alena Rašková slíbila, že se město bude situací zabývat a výsledek se dostavil záhy. Potřebné pozemky měly být vykoupeny. Jenže cyklostezka není dodnes hotová. Údajně právě kvůli pozemkům.

Stávající chodník přitom dosahuje pouze k vjezdu do areálu bývalého statku. Pak už "azylanti" musí po silnici. A jsou velkou hrozbou zejména pro řidiče. "O víkendu jsem se vracela už po tmě z lesa. Na poslední chvíli jsem si, kvůli oslnění reflektory protijedoucích aut, všimla dvou chodců, kteří se pohybovali po mé straně. Nejela jsem nijak rychle, takže jsem stačila zastavit, abych je nesrazila. Ani jeden nebyl označen nějakými reflexními prvky," sdělila redakci Lenka S. 

Cyklostezka v Plumlovské. Brání jí majetkové vztahy

Foto MMP

Na absenci cyklostezky v Plumlovské ulici v Prostějově u kruhového objezdu u benzinové čerpací stanice upozornil na nedávném jednání zastupitel Petr Lysek. Podle radních je její vybudování otázkou majetkových vztahů.

"Bohužel část pozemků kolem objezdu nepatří městu, je v majetku čerpací stanice. Vedeme ale jednání, aby zde cyklostezka mohla být vybudována," konstatoval náměstek primátorky Zdeněk Fišer. (ber)

 

Cyklostezka v Kostelecké ulici se již staví

Foto MMP

Cyklisté projedou Kosteleckou ulicí v Prostějově zase o něco bezpečněji. Stavba cyklostezky začala v minulých dnech.

„Konkrétně se jedná o přestavbu stávajícího chodníku na cyklostezku, v délce asi 580 metrů," uvedl náměstek primátorky Zdeněk Fišer. Stezka povede podél Kostelecké v úseku od Přikrylova náměstí až po ulici U Stadionu. Stavební firma FCC Prostějov, s.r.o., ji zhotoví za 5,028 milionu korun. 1.87 milionu korun na stavbu přidal Olomoucký kraj. (red)

 

Cyklostezka do Žešova moc nevyhovuje bruslařům. Mají smůlu

ilustrační foto archiv PvNovinky.cz

Nedávno téměř dokončená cyklostezka Brněnská-Žešov má pro milovníky kolečkových bruslí několik úskalí. Třeba v  kopci k nadjezdu na dálnici od Prostějova jsou dva přejezdy přes silnici s širokými červenými nehladkými dlaždicemi. Ty činí bruslařům problémy. Mají ale smůlu, trvá na nich Policie ČR.

"Jedná se o podmínku policie České republiky, kdy je cyklista upozorněn na skutečnost, že dává přednost jedoucímu autu. Umístění těchto prvků je na všech cyklostezkách budovaných na katastrálním území města Prostějova. Přerušení tohoto pásu by nesplňovalo požadovanou funkci," uvedla mluvčí magistrátu Jana Gáborová. (red)

Cyklostezka do Žešova již slouží

Foto MMP

V těchto dnech je cyklostezka do Žešova již průjezdná, probíhají dokončovací práce spočívající v terénních úpravách, instalaci zábradlí a dopravního značení včetně osvětlení.

„Stezka, která bezpečně dovede cyklisty až na začátek příměstské části Žešov, přišla na zhruba na 8,4 milionu korun, z toho dotace činila bezmála 3 miliony (2,986 milionu korun). Výstavba cyklostezky by měla pokračovat v příštím roce další etapou,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer a doplnil, že pokračování se dotkne prodloužení stezky až do samotné části Žešov a napojení na účelovou komunikaci. Tím bude dokončeno bezkolizní cyklistické propojení Prostějov – Žešov vedené samostatně mimo silniční těleso.

OBRAZEM: Stavba cyklostezky v Letecké finišuje

Foto Jakub Bureš

Do konce srpna bude uzavřen chodník v ulici Dolní a Letecká z důvodu stavby cyklostezky.

Rekonstrukcí prochází stávající chodník, který se mění na smíšenou cyklostezku. Přeloženo bude i veřejné osvětlení. Práce v hodnotě 2,3 milionu korun budou dokončeny nejpozději do konce měsíce srpna. (ber)

OBRAZEM: Cyklostezka v Letecké se rýsuje

Foto ber

Až do konce měsíce srpna bude uzavřen chodník v ulici Dolní a Letecká z důvodu stavby cyklostezky.

Chodník bude uzavřen do 31. srpna, komunikace pro vozidla jsou průjezdné v obou směrech, místy jsou mírně zúžené. Délka uzavírky je cca 200 m. (ber)

OBRAZEM: Stavba cyklostezky Letecká

Foto Jakub Bureš

V měsíci květnu byly zahájeny práce na akci s názvem „Cyklistická stezka Dolní – Kralická, úsek Letecká“.

„Dojde k rekonstrukci stávajícího chodníku na smíšenou cyklostezku a přeložku veřejného osvětlení. Lze očekávat, že v průběhu prací bude muset být omezen jak příjezd, tak i přístup k jednotlivým nemovitostem,“ uvedl již před dříve vedoucí Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova Antonín Zajíček. Práce budou dokončeny nejpozději do konce srpna 2016. Práce budou probíhat v úseku dlouhém 350 metrů. Cena je 2,3 milionu korun včetně DPH. (red)