cyklostezky

Na stavbu cyklostezek dá kraj více peněz

ilustrační foto

Olomoucké hejtmanství letos uvolní deset miliónů korun na opravy stávajících a budování nových cyklostezek. Je to zhruba o třetinu více, než kolik kraj vyčlenil vloni.

„Naší snahou bude podpořit zejména ty projekty, které pomohou řešit bezpečnou jízdu cyklistů v místech, jež jsou z pohledu dopravního provozu velmi riziková a nebezpečná,“ uvedl Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje.

Vloni kraj vyčlenil na podporu budování cyklostezek sedm miliónů korun, letos přidal další tři milióny. Dotační program, který výrazně přispívá k bezpečí na silnicích, zavedlo hejtmanství už v roce 2004.

Víte, jak vypadá mapa cyklostezek v Prostějově?

ilustrační foto mapa MMP

Chcete vědět, jak vypadá mapa prostějovských cyklostezek? Nic jednoduššího.

Na přiložené mapce naleznete i ty, které se teprve budou stavět. (red)

 

Kraj vystavil dotazník pro cyklisty. Kvůli rozvoji

ilustrační foto Čistý Prostějov

Olomoucký kraj se obrací na cyklisty, ať už pravidelné nebo cykloturisty, s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku. Výstupy z ankety budou zapracovány do strategického dokumentu s názvem „Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji“.

Dokument zmapuje aktuální stav rozvoje cyklodopravy, cykloturistiky, sítě cyklistických tras a cyklostezek v Olomouckém kraji. Současně s tím budou navržena krátkodobá a dlouhodobá opatření, která umožní další efektivní rozvoj cyklistiky na území Olomouckého kraje.

Dotazník je dostupný nahttps://docs.google.com/forms/d/1hTFOUwjJYidxFLMG714eUFGJFEm9DO_kk4ElV1LmBas/viewform?edit_requested=true. (Zdroj kr-olomoucky.cz)

Aukce snížila cenu chodníků a komunikace v Čechovicích o víc než milion

ilustrační foto MMP

Zastupitelé na svém nedávném jednání odsouhlasili finance na vybudování  komunikace a chodníků v Čechovicích. Elektronická aukce snížila jejich cenu o 1,1 milionu korun.

V Čechovicích se bude stavět hned dvakrát. Bude vybudováno nové komunikační propojení a chodník, plus veřejné osvětlení, které povede od Plumlovské od okružní křižovatky u obchodního domu „Albert“, po Luční. Délka komunikace je 160 metrů. „Druhou akcí je vybudování chodníku a veřejného osvětlení, který vede podél ulice Plumlovské, od okružní křižovatky u obchodního domu „Albert“, po ulici Čechovickou.

Olomoucký kraj i letos podpoří výstavbu cyklostezek na Prostějovsku

ilustrační foto kr-olomoucky.cz

Se svými žádostmi o dotaci z programu Podpora výstavby a oprav cyklostezek uspělo celkem osm měst a obcí. Kraj mezi ně rozdělí 8 milionů 769 tisíc korun. Olomouc, Přerov, Prostějov, Mohelnice, Uničov, Dlouhá Loučka, Újezd a Šumvald – právě do těchto míst krajské peníze poputují.

V Prostějově bude za krajské peníze vybudována smíšená stezka podél ulice Letecká od okružní křižovatky silnic Kralická a Dolní po už postavenou cyklostezku na Bedihošť. Rozdělení peněz musí schválit ještě krajští zastupitelé.

Celková výše schválených dotací za období 2004 až 2015 činila 80 milionů 665 tisíc korun. Z toho města a obce skutečně vyčerpaly více než 77 milionů. Za tyto peníze bylo vybudováno téměř 85 km cyklostezek. (red)

Cyklostezky jsou značeny nesprávně, shledala městská policie

ilustrační foto

Městská policie provedla na základě podnětů občanů kontrolu značení některých cyklostezek ve městě. Zjistila, že v některých případech je značení osazeno nesprávně. Vedení města proto uložilo silničnímu správnímu úřadu situaci posoudit a předložit řešení.

Kontrolou bylo zjištěno nesprávné osazení dopravních značek C10a na ulici Edvarda Valenty v Prostějově. Zde je stezka pro cyklisty umístěna po levé straně ulice mimo pozemní komunikaci souběžně s chodníkem směrem od ulice Olomoucká po ul. Květná. Šířka stezky je pouze 100 cm je obousměrná. Od Olomoucké ul. je osazení DZ C10a (chodci vlevo, cyklisté vpravo) z opačné strany je chybně DZ C10a u odbočky vlevo u domu č. 21 (chodci vpravo, cyklisté vlevo) ve stejném směru. Na výjezdu ze stezky pro cyklisty chybí DZ P4 – dej přednost v jízdě.

Kraj letos podpoří osm cyklostezek

ilustrační foto

 

Olomoucký kraj letos podpoří osm projektů budování a oprav cyklostezek. Městům a obcím na ně poskytne celkem pět miliónů korun. Na své schůzi 20. března o tom rozhodli členové Rady Olomouckého kraje.

„Prostějov bude moci investovat do druhé etapy spojení Dolní – Kralická. V tomto případě kraj na rozpočet 5,8 miliónu přispěje částkou 800 tisíc,“ uvedl náměstek hejtmana Olomouckého kraje Alois Mačák.

Olomoucký kraj přispívá na budování cyklostezek dlouhodobě. V období let 2004 až 2013 poskytl městům a obcím dohromady 68 miliónů korun. S jejich pomocí bylo postaveno 71 úseků těchto komunikací o celkové délce přes 77 kilometrů. (red)

V Prostějově roste další cyklostezka

ilustrační foto

V Dolní ulici finišují v těchto dnech stavbaři s první etapou cyklistické stezky Dolní - Kralická, která vede od Mojmírovy ulice po křižovatku se sjezdem z R46. V dalších etapách bude pokračovat až do průmyslové zóny.

"Stezka je dlouhá tři sta metrů a vede od Mojmírovy ulice ke křižovatce U Rodenů," uvedl náměstek primátora Zdeněk Fišer. Podle jeho slov přijde výstavba na půl milionu korun, první cyklisté by se po novém povrchu měli svézt už v září.

"Jsem ráda, jezdím na kole denně do práce na Bedihošťskou ulici a ráno je to tady fakt nebezpečný," nechala se slyšet Jana Novotná.

Radnice zároveň připravuje projektovou dokumentaci na stezku v Okružní ulici.

Text a foto: (ber)