dopravní uzavírka

Řidiči, pozor na uzavírku mezi Držovicemi a Vrahovicemi!

ilustrační foto

Od 3.6. do 14.7.2019 je uzavřena silnice III/44932 mezi Držovicemi a Vrahovicemi z důvodu provádění stavby „III/44932 Držovice – Vrahovice, rekonstrukce komunikace“.

Objížďka je vedena z Vrahovic ze sil. III/44932 do Držovic, dále vlevo na MK ul. Olomoucká, II/366 ul. Olomoucká, II/150A ul. Svatoplukova v Prostějově, II/150 ul. Vrahovická v Prostějově, III/4357 ul. Majakovského ve Vrahovicích, III/44932 ul. Čs. odboje ve Vrahovicích a zpět.

Stavbu provádí firma PORR a.s., IČO 43005560, Dubečská 3238/36, 100 00  Praha, Bc. Tomáš Tomanec, tel. 725 850 909. (red)

Uzavírky Plumlovské a ulice Šárka přinesou vícenáklady v hodnotě šest set tisíc korun

ilustrační foto FTL

Rada města Prostějova schválila úhradu vícenákladů společnosti FTL – First Transport Lines a.s., které vzniknou provozem MHD po objízdných trasách z důvodu uzavírky ulice Plumlovská a uzavírky ulice Šárka.

 „Jedná se o navýšení ujetých kilometrů oproti schváleným jízdním řádům, které jsou odhadnuty na 620 tisíc korun. V letošním roce totiž proběhne uzavírka ulice Plumlovské, po které je vedena většina linek městské hromadné dopravy. Uzavírka je plánována v termínu od 18. 3. 2019 do 28. 8. 2019. Uzavřen bude vždy jeden jízdní pruh, směr z města ven bude průjezdný. Výjimkou bude období od 12. 8. 2019 do 25. 8. 2019, kdy bude ulice uzavřena pro veškerý provoz. Pokud proběhne uzavírka v plánovaných termínech, najedou autobusy MHD asi 20 tisíc kilometrů více, než při normálních trasách.

Jak a kdy bude pokračovat uzavírka Plumlovské ulice?

ilustrační foto mapy.cz

Rekonstrukce ulice Plumlovská bude probíhat v období od 18. března 2019 až do 28. srpna 2019. Délka uzavírky je cca 900 metrů, délka objížďky přibližně 3500 metrů.

Stanovení trasy objížďky: doprava bude vedena po ulicích Josefa Lady, U Stadionu, Kostelecká, Blahoslavova v Prostějově.

Rekonstrukce bude rozdělena do šesti fází:

fáze, od 18.3.2019 – 19.4.2019, částečná uzavírka II/150

fáze, od 22.4.2019 – 24.5.2019, částečná uzavírka II/150

fáze, od 27.5.2019 – 28.6.2019, částečná uzavírka II/150

fáze, od 1.7.2019 – 11.8.2019, částečná uzavírka II/150

fáze, od 12.8.2019 – 25.8.2019, úplná uzavírka II/150

Kostelecká bude uzavřena! Kvůli přejezdu

Foto ber

V době od 1. 10. 2018 7 hodin do  5. 10. 2018 18 hodin bude uzavřena část silnice v Kostelecké ulici. Důvodem je oprava přejezdu. 

Uzavřena bude komunikace mezi dvěma kruhovými objezdy v Kostelecké ulici. Objížďka povede po místní komunikaci v ul. U Stadionu, Josefa Lady, II/150 ul. Plumlovská, II/150A Blahoslavova, II/366 Kostelecká a zpět obousměrně. (red)

 

Pozor! Chystá se uzavírka ulice Tovární!

ilustrační foto dopravní situace

V období  od devatenáctého června do jednadvacátého června bude uzavřena ulice Tovární z důvodu přeložky vodovodu a STL plynovodu. Stavbu provádí Montáže inženýrských sítí spol. s r.o., Protivanov.

Důvodem je přeložka vodovodu a STL plynovodu. Objízdná trasa bude po ulicích kpt. Nálepky, Smetanova, Vrahovická – obousměrně. (red) 

 

Pozor! Změny v uzavírce Brněnské!

ilustrační foto mapa

V současné době odstartovala druhá fáze rekonstrukce silnice II/433 Prostějov – Morkovice. Jde o investiční akci Olomouckého kraje, která uzavřela Brněnskou ulici. 

Od 23. 4. 2018 do 17. 6. 2018

Oproti 1. fázi dojde k otevření úseku od brány hřbitova po most přes dálnici, který bude nadále uzavřen. Navíc bude uzavřen úsek ulice Brněnské od okružní křižovatky s ul. Okružní po konec zdi Centra sociálních služeb (bývalá nemocnice). Úsek od konce zdi CSS po bránu hřbitova bude přístupný pro dopravní obsluhu, příjezd bude možný přes ulici Lidickou a podél severní zdi hřbitova (bude zrušena jednosměrka).

V závěru této fáze se bude cca čtyři dny asfaltovat, úsek bude zcela uzavřen.

Změny v MHD:

Pozor! Brněnská uzavřena!

Foto ber

Jak PvNovinky informovaly, uzavírka ulice Brněnské se koná z důvodu rekonstrukce silnice II/433 Prostějov – Morkovice, která je investiční akcí Olomouckého kraje. První fáze oprav potrvá od 4. března do 22. dubna. I když jsou uzavírky označeny, řada řidičů je ignoruje. Na dodržování značení dohlíží Policie ČR. 

"Od 4.3.2018 do 22.4.2018 je uzavřen úsek ulice Brněnské od křižovatky s ulicí Wolkerovou po okružní křižovatku s ulicí Okružní a dále úsek od brány hřbitova směr Němčice nad Hanou (včetně mostu přes dálnici u žešovského hřbitova). Úsek ulice Brněnské od okružní křižovatky s ulicí Okružní po bránu hřbitova bude bez dopravního omezení, příjezd bude možný z ulice Okružní," informoval vedoucí Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova Miroslav Nakládal. (ber)

 

Pozor! Brněnská se uzavře tuto neděli!

ilustrační foto MMP

Jak PvNovinky informovaly, uzavírka ulice Brněnské se bude konat z důvodu rekonstrukce silnice II/433 Prostějov – Morkovice, která je investiční akcí Olomouckého kraje. První fáze oprav se uskuteční v době od 4. března do 22. dubna.  

"Od 4.3.2018 do 22.4.2018 Bude uzavřen úsek ulice Brněnské od křižovatky s ulicí Wolkerovou po okružní křižovatku s ulicí Okružní a dále úsek od brány hřbitova směr Němčice nad Hanou (včetně mostu přes dálniciu Žešovského hřbitova). Úsek ulice Brněnské od okružní křižovatky s ulicí Okružní po bránu hřbitova bude bez dopravního omezení, příjezd bude možný z ulice Okružní," informoval vedoucí Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova Miroslav Nakládal.

Změny nastanou i v MHD.

Linka 11 Prostějov, aut. st. – Žešov 

Zahájení uzavírky mezi Žešovem a Výšovicemi se posouvá

ilustrační foto město Kladno

Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova upozorňuje, že uzavírka silnice II/433 mezi obcemi Žešov a Výšovice (od mostu přes Žešovský potok po Výšovice), která měla být zahájena 19. 2. 2018, bude zahájena 26. 2. 2018.

Trvání uzavírky tedy bude 26. 2. 2018 – 28. 2. 2018. "Následná etapa týkající se ulice Brněnské přímo ve městě a celého dalšího úseku silnice II/433 směr Němčice navazuje dle plánu od 1. 3. 2018," upozornil vedoucí odboru dopravy Miroslav Nakládal. (red)

 

Uzavírka Brněnské se ruší! Kvůli počasí!

ilustrační foto mapy

Magistrát města Prostějova, odbor dopravy, obdržel e-mail (a vzápětí i telefonické potvrzení této informace), že plánovaná uzavírka ulice Brněnské se ruší.

"Důvodem jsou nepříznivé klimatické podmínky," vzkazuje Olomoucký kraj, který je investorem. Brněnská ulice měla být kvůli rekonstrukci uzavřena v termínu 27.11.2017 – 3.12.2017. (ber)