dotace

Prostějov loni čerpal 144 milionů v dotacích

ilustrační foto

Mezi nevýznamnější investice, které získaly dotační peníze, bezesporu patří obnova Národního domu nebo akce s názvem Přestupní terminál Floriánské náměstí. 

„Důležitost dotací vyplývá z možnosti mimorozpočtového posílení finančních zdrojů města. Dotace nám umožňují realizovat projekty, které by jinak realizovány nebyly nebo by byly realizovány v omezeném rozsahu. Dotační proces je stanoven vnitřním předpisem města. Dotace jsou buď získávány na již plánované záměry, nebo naopak se vytvářejí projekty s ohledem na dotační možnosti,“ uvedl náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Dotační možnosti jsou využívány pravidelně ve větším rozsahu v dopravě a dále pak infrastruktuře pro vzdělávání a projekty zaměřené na životní prostředí. (red)

Tělocvičná jednota Sokol II Prostějov získá od města dotaci

ilustrační foto Sokol II

Zastupitelé budou rozhodovat o doporučení radních udělit Sokolům čtyřsettisícovou dotaci.

„Dotační finance mají pomoci sokolům při rekonstrukci sociálního zařízení v jejich budově. Žadatel se na radní a zastupitele obrátil se žádostí o poskytnutí této dotace s tím, že celkové náklady na zmíněnou opravu mají činit 860 tisíc korun,“ vyčíslil primátor František Jura.

Tělovýchovná jednota se také obrátila s žádostí o dotační výpomoc na Olomoucký kraj.

„Tady žádají o částku 410 tisíc korun. Další peníze má poskytnout grant České obce sokolské, kde se bude jednat o 50 tisíc korun,“ uvedl náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Město rozdělilo peníze do sociální oblasti

ilustrační foto

Zastupitelé města Prostějova přidělili na svém posledním jednání dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 do sociální oblasti.

Třicet tisíc připadne Člověku v tísni, o.p.s., na podporu sociální služby Terénní programy v Prostějově – mzdové náklady pracovníků v terénních programech (hrubé mzdy, odvody, zákonné pojištění), energie – oddíl na energiích prostějovské kanceláře, nájem – podíl prostějovské kanceláře, školení a kurzy sociálních pracovníků, ostatní služby (supervize, telefony, internet, tisk, grafické práce, úklid), materiálové náklady (kancelářské potřeby a jiné materiálové náklady);

Zastupitelé nepřiklepli peníze dvěma sportovním klubům. Kvůli účetním uzávěrkám

ilustrační foto

Mimořádné úterní zasedání Zastupitelstva města Prostějova přineslo zklamání klubům SK Prostějov 1913 a BK Olomoucko. Jak se ukázalo, k datu jednání neměl ani jeden z nich zveřejněnu účetní uzávěrku.

Mládežnický hokejový oddíl SK Prostějov 1913 proto nedostane tři miliony a BK Olomoucko sedm set padesát tisíc korun.

O problému věděl i primátor František Jura. "Představitelé obou klubů mě ujistili, že uzávěrky podávali. Stále čekali, že se do dnešního jednání objeví na portálu justice. Nestalo se tak. Ze zákona jim dotace poskytnuta být nemůže,“ vysvětlil Jura. 

Rada schvalovala dotace do sportu a kultury

ilustrační foto

Na posledním jednání se Rada města Prostějova zabývala dotacemi pro oblast kultury a sportu. Neuspokojila však všechny žadatele.

"Českému svazu bojovníků za svobodu jsme přidělili 20 000 Kč, Konfederaci politických vězňů 5 700,- Kč," Sdělila PvNovinkám náměstkyně primátorky Ivana Hemerková.

Neuspěly naopak Just Light a Maratonský klub. "Nedoporučili jsme zastupitelům schválení dotací. Ani jedna z organizací nemá dle zákona zveřejněnou účetní závěrku," dodala Hemerková. (ber) 

Spolku Mourek přispělo na činnost i město. Na sterilizaci toulavých koček

ilustrační foto

K regulaci počtu toulavých koček město přistoupilo v roce 2009, a to poskytováním peněžních darů občanům, kteří nechají sterilizovat kočku nebo vykastrovat kocoura. Výše vyplaceného příspěvku činila ročně zhruba 30 tisíc korun. 

"Zájem o příspěvek je stále velký a v letošním roce máme pro tyto účely schválenou částku osmdesát tisíc korun a určitě ji vyčerpáme. Předpokládáme, že pokud se kočky nemohou neřízeně množit, je eliminováno zbavování se koťat odkládáním na volně přístupná místa ve městě, což se nám v praxi potvrdilo. Ne, že by se tyto případy ojediněle nestaly, ale je to spíše výjimka než pravidlo," uvedla vedoucí Odboru životního prostředí MMPv Martina Cetkovská. 

Krajský soud o dotaci pro hokejisty: Radnice nepochybila

ilustrační foto

Krajský soud v Brně potvrdil, a to bez možnosti odvolání, vyřazení údajné pohledávky dlužníka LHK Jestřábi spolek vůči Statutárnímu městu Prostějovu ve výši 6.830.000,- Kč. Tuto pohledávku zapsal původně insolvenční správce na návrh občana do majetkové podstaty, kterou měl dlužník za městem Prostějov z titulu údajně nevyplacených dotací za rok 2014 - 2016. 

Insolvenční soud prověřil skutečnosti uváděné insolvenčním správcem, a s ohledem na to, že finanční prostředky byly poskytovatelům služeb a zboží v souladu se smlouvami o poskytnutí dotací přímo vyplaceny, souhlasil s vyřazením těchto pohledávek z majetkové podstaty. 

V rozhodnutí Krajského soudu v Brně je také zcela jasně uvedeno, že zákon o rozpočtových pravidlech nevylučuje poskytnout finanční prostředky přímo poskytovatelům služeb a zboží, které jsou „materiálním obsahem schváleného příspěvku“. 

Pokyn insolvenčnímu správci

ilustrační foto

Krajský soud v Brně vydal Pokyn insolvenčnímu správci, aby zahrnul do insolvenční podstaty dlužníka LHK Jestřábi Prostějov, spolek mimo jiné i pohledávku ve výši 6 830 000 za městem Prostějovem. Tuto částku poskytlo město na užití ledové plochy a dopravu na turnaje a neposlalo ji přímo na účet spolku, ale na základě faktur je proplácelo přímo dodavatelům. Pouze částku určenou a výstroj a výzbroj obdržel spolek na svůj účet. 

Finanční prostředky byly použity v souladu se schváleným účelem. "Město Prostějov se proti tomuto postupu bude bránit. Aktuálně připravuje příslušné právní kroky. O vývoji záležitosti budeme informovat," uvedla na webu radnice. (red)

Manželé Ševčíkovi děkují městu za podporu syna

Foto Tomáš Ševčík

Nedávno jsme zveřejnilli poděkování několika rodičů za finanční podporu jejich synů, kteří se věnují hokeji. K poděkování se přidávají i manželé Ševčíkovi.

"Vzhledem k situaci, která nastala v minulém roce v klubu LHK Jestřábi Prostějov - mládež, nemohl náš syn Tomáš Ševčík, hráč kategorie staršího dorostu, dále reprezentovat město v ledním hokeji. Protože nechtěl se svým oblíbeným sportem skončit, začal od srpna 2017 hostovat a hrát za HK Kroměříž. Tímto nám vznikly nemalé finanční náklady. Na základě podané oficiální Žádosti o poskytnutí dotace nám byla v roce 2017 Statutárním městem Prostějovem schválena a poskytnuta finanční podpora.

Zastupitelé schválili dotace na celoroční činnost do sportu

ilustrační foto

Zastupitelstvo města Prostějova schválilo na svém posledním jednání dotace pro rok 2018 na celoroční činnost v oblasti sportu.

Atletickému klubu Prostějov, z. s., přidělili 130 tisíc, 100 tisíc Aeroklubu Josefa Františka Prostějov z. s., 80 tisíc DELTAKLUBU STICHOVICE, z. s., 100 tisíc DZP Haná Prostějov, z. s., 150 tisíc Hané Prostějov z. s., 50 tisíc HC REBELS 2017 Prostějov, z. s., 35 tisíc Janě Bálešové, a to na podporu činnosti tanečního studia FREE DANCE, 570 tisíc KRASO-bruslení PROSTĚJOV, 75 tisíc Lukostřelbě Prostějov, 50 tisíc Oddílu korfbalu Sportovního klubu Prostějov, 10 tisíc SK Combat Sambo Prostějov, 300 tisíc Sportovnímu klubu K2 Prostějov, 100 tisíc Taneční škole PIROUETTE z.