dům pro seniory

Kraj zkrátí čekací doby na pobyt v domovech pro seniory

ilustrační foto kr-olomoucky.cz

Dlouhé čekací doby na umístění v domovech pro seniory se brzy zkrátí. Hejtmanství totiž chystá hloubkovou inventuru zastaralých pořadníků pobytových sociálních služeb. Ty obsahují například opakující se jména lidí, kteří podali žádost zároveň do více zařízení nebo osoby, jež se z kraje dávno odstěhovaly, ale v seznamech žadatelů jsou evidováni stále.

„Chceme, aby lidé, kteří se do domova pro seniory skutečně potřebují dostat, nemuseli čekat tak dlouho, jako dnes. Jiným seniorům, kteří trvalou péči nepotřebují, nabídneme terénní sociální služby, takže se jim dostane veškeré péče přímo u nich doma,“ vysvětluje novinky hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

Všechny příspěvkové organizace kraje, které pobytové sociální služby zajišťují, mají půl roku na to, aby žadatele v pořadnících prověřily a zjistily jejich skutečné počty a potřeby.

Bude se kvůli komunitnímu domu pro seniory bourat?

Foto ber

Pro vybudování komunitního domu, resp. domů pro seniory, bylo v Prostějově vytipováno jedenáct lokalit. Okamžitě by se mohlo začíst stavět na dvou, v oblasti ulic Sušilova – Sádky a Holandská – J. V. Myslbeka. Právě první lokalita by zřejmě vyžadovala zbourání stávajícího městského domu. Tomu „o život“ nejde poprvé.

Před šesti lety

V roce 2009 měl být nájemní dům v Sádkách číslo 14 a 16 prodán i s okolními pozemky. Tehdejší nájemníci, mezi nimiž figurovala Charita Prostějov, se o prodeji dozvěděli náhodou. Firma Valliant chtěla na místě stávající budovy, přilehlého parkoviště a sousední zahrady, vybudovat polyfunkční dům. Starosti s novým sídlem Charity a náhradními byty pro nájemníky měl podle Vlastimila Uchytila, který tehdy zastával post místostarosty, řešit kupec. „Sádky prodáváme i s nájemníky. Ze zákona se o ně kupující musí postarat,“ konstatoval tehdy. Ze záměru nakonec sešlo.

Komunitní dům pro seniory? Město má dvě vhodné lokality

ilustrační foto mapy.cz

 

Rada města Prostějova vzala na vědomí odborné informace o lokalitách, které připadají v úvahu pro vybudování komunitního domu, resp. domů pro seniory. Z jedenácti vytipovaných lokalit vyhovují v této chvíli dvě, na nichž by se mohlo zařít stavět okamžitě. Magistrát nyní eviduje 400 žádostí o byt v takovém domě. 

Vedení města hodlá výstavbu domů pro seniory řešit co nejrychleji a využít již nejbližší dotační výzvu. Radní proto projednali situování prvního domu do oblasti ulic Sušilova – Sádky nebo Holandská – J. V. Myslbeka. „Ostatní vytipované lokality budou předmětem dalšího posouzení nejen z hlediska stavebně technického, ale zejména vhodnosti z pohledu budoucích klientů-seniorů,“ podotkl radní Jaroslav Šlambor a dodal, že výstavba domů bude s největší pravděpodobností probíhat postupně tak, aby byly v maximální míře využity dotační možnosti. 

Studie na výstavbu komunitních domů pro seniory se již zpracovává

ilustrační foto

 

Město se připravuje na možnost podání žádosti o dotaci na projekt výstavby komunitních domů pro seniory. Jedná se o domy s minimálně deseti, maximálně však pětadvaceti bytovými jednotkami, přičemž podlahová plocha bytu nesmí překročit 45 m2.

Podmínkou je koncepce sdílených prostor pro obyvatele domu a dostupnost terénních sociálních služeb. Cílovou skupinou projektů jsou senioři s průměrným měsíčním příjmem do jednonásobku průměrné měsíční mzdy, resp. 1,2 násobku v případě dvoučlenné domácnosti.