FTL

Dárci krve budou v Prostějově od září cestovat MHD zdarma

ilustrační foto FTL

Bezplatné cestování městskou hromadnou dopravou čeká od září na dobrovolné dárce krve v Prostějově. Novinka se týká držitelů Zlaté plakety profesora Jana Janského, která se uděluje za 40 dobrovolných, bezpříspěvkových odběrů.

Nově zavedená bezplatná doprava je formou poděkování pravidelným a dlouhodobým dárcům krve, kteří svou činností pomáhají potřebným. „Zlatá Janského plaketa je formálním a společenským prestižním oceněním, které samozřejmě každý dárce oceňuje. Finanční úleva v podobě bezplatné městské hromadné dopravy je ale na druhou stranu daleko praktičtější,“ říká Milena Lukešová, vedoucí lékařka hematologicko-transfúzního oddělení Nemocnice Prostějov.

Pro držitele Zlaté Janského plakety bude MHD zdarma. Od září

Foto MMP

Od 1. září 2018 budou moci držitelé Zlaté Janského plakety využívat městskou hromadnou dopravu v Prostějově zdarma. Město Prostějov touto formou děkuje všem, kteří se rozhodli udělat něco pro druhé a věnovat tu nejcennější tekutinu pro záchranu lidského života.

„Vážíme si dárců krve a rozhodli jsme se proto takto symbolicky jim poděkovat. MHD zdarma se bude týkat všech držitelů Zlaté Janského plakety z Prostějova, to znamená i těch, kteří už dnes z nejrůznějších důvodů krev darovat nemohou,“ vysvětlila primátorka města Alena Rašková.

K vyřízení průkazu na bezplatnou městskou dopravu budou potřebovat lidé platný občanský průkaz, fotografii o rozměrech 35 x 45mm a Zlatou Janského plaketu (40 odběrů). Průkaz si vyřídí v kanceláři FTL, Svatoplukova 59, telefon 582 333 181.

Členem dozorčí rady FTL bude opět Pavel Holík

ilustrační foto

Zastupitelstvo města Prostějova schválilo na svém dnešním (pondělním) zasedání delegování Aleny Raškové na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti FTL – First Transport Lines, a. s. V případě její neúčasti ji nahradí Zdeněk Fišer, 1. náměstek primátorky, jako zástupce akcionáře statutárního města Prostějova.

Delegovaný zástupce statutárního města Prostějova je pověřen, aby na valné hromadě navrhl a hlasoval pro volbu Pavla Holíka do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti FTL – First Transport Lines, a. s. (ber)

Pozor! FTL upravuje trasování linky MHD č. 1 nádraží – hřbitov

ilustrační foto FTL

V souvislosti s probíhající opravou Brněnské ulice v Prostějově bude od 23. 4. 2018 upraveno trasování linky MHD č. 1 nádraží – hřbitov. Linka pojede z aut.st. dle jízdního řádu, z Poděbradova nám. odbočí vpravo na zastávku Žeranovská (náhradní za Brněnská křiž. Krokova), pojede ulicemi Žeranovská, Na Hrázi, Určická, Za Určickou ulicí, kde odbočí vlevo na místní komunikaci k PV Auto a na zastávku Prostějov - hřbitov.

Ze zastávky Prostějov - hřbitov bude pokračovat vpravo po ulici Brněnská s odbočením k Agrostavu. Dále projede jednosměrnou ulicí po místní komunikaci a odbočí vpravo Za Určickou ulicí a dál bude pokračovat přes ulice Určická, Na Hrázi, Žeranovská na zastávku Prostějov, Poděbradovo nám. (náhradní za zrušenou zastávku Prostějov, Brněnská) a dále dle jízdního řádu na nádraží. Současně se ruší náhradní zastávka u severní zdi hřbitova.

Tato úprava bude platit do 24. 6. 2018.

Omluva

ilustrační foto logo PvNovinky.cz

Redakce PvNovinek se touto cestou omlouvá společnosti FTL – First Transport Lines, a.s, za zveřejnění ilustrační fotografie u článku  „Na opilého autobusáka upozornili cestující. V dechu měl 2,5 promile". 

Daná fotografie, použita jako ilustrační, pochází z archivu Policie ČR a nevztahuje se k uvedenému případu.

Redakce PvNovinek v žádném případě neměla v úmyslu poškodit dobré jméno společnosti, ani renomé jejího zaměstnance, za což se omlouváme. (red)

 

FTL ocenilo řidiče. Je mezi nimi milionář!

ilustrační foto

Jízdu bez nehod dalších řidičů osobní i nákladní dopravy ocenila v lednu prostějovská firma FTL.

Řidičů, kteří dojeli rozhodnou hranici v této soutěž, bylo deset. Řidiči osobní dopravy Riman Drahoslav, Vémola Ivo  a Kovařík Dušan za 250 000 ujetých kilometrů, Makoš Pavel a Sojka Pavel za 500 000 kilometrů a Sedlák František 1 500 000 kilometrů.

Řidiči nákladní dopravy Pořízka Martin 250 000 kilometrů, Egermajer Petr a Kyselák Antonín 500 000 kilometrů a Rogl Pavel 750 000 kilometrů. Gratulujeme! (red)

Jízdní řády procházejí změnami. Kvůli stížnostem

ilustrační foto ftl.cz

Krajský koordinátor dopravy (KIDSOK) v těchto dnech intenzivně pracuje na změně jízdních řádů. Nové jízdní řády se budou týkat oblastí, v nichž se po 1. lednu letošního roku objevily výraznější problémy. Změny negativně zasáhly cestující především na Hranicku, Přerovsku a Prostějovsku. Dílčí problémy je třeba vyřešit také v Olomouci. 

KIDSOK informuje veřejnost takto:

„V minulých dnech jsme byli nuceni stáhnout z našeho webu jízdní řády IDSOK. Zcela aktuální data nejsou ani v celostátním vyhledavači IDOS, protože změny se snažíme připravovat co nejrychleji a spojení měnit dle potřeb cestujících operativně. Pokud cestujete územím zmíněným výše, doporučujeme vám ověřit si spojení prostřednictvím naší infolinky na telefonním čísle 588 88 77 88. Provozní doba infolinky je každý pracovní den od 5 do 22.30 hodin. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za komplikace," Vzkazuje KIDSOK. (red)

 

Od 1. ledna mohou cestující platit v autobusech kartou

ilustrační foto FTL

Veřejná autobusová doprava má od 1. ledna významnou změnu. Cestující mohou ve všech autobusech objednávaných Olomouckým krajem platit kartou. Bezkontaktní karty zároveň začnou sloužit jako nosiče časových jízdenek, například týdenní či měsíční. 

Bezkontaktní placení je k dispozici v příměstských autobusech objednávaných krajem a ve vozidlech městské hromadné dopravy v Prostějově, Šumperku, Zábřehu a Přerově. Výjimkou je Dopravní podnik města Olomouce, kde cestující jízdné tímto způsobem prozatím nezaplatí, nicméně i ten bude akceptovat časové jízdenky na platebních kartách. Pro tyto účely proto vybaví své revizory příslušnými čtečkami. 

Jízdní řád MHD už je v prodeji!

ilustrační foto

Jízdní řád prostějovské městské hromadné dopravy platí od 1.1.2018. V prodeji je už teď mimo jiné v trafice na hlavním vlakovém nádraží.

"Stojí stejně, jako v minulých letech, patnáct korun," uvedla jedna z prodavaček. A jaké nás čekají změny?

Od 1. ledna 2018 vstupují v platnost nové jízdní řády MHD v Prostějově. Na linkách MHD č. 4 nádraží - Domamyslice a MHD 5 Čechůvky - nemocnice byly provedeny drobné úpravy poloh jízdních časů některých spojů.  

Město podpoří pro příší rok veřejnou dopravu částkou 26 milionů

ilustrační foto FTL

Rada města Prostějova odsouhlasila zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2018 celkovou částku 25,76 milionu korun, a to jako úhradu prokazatelné ztráty v městské hromadné dopravě. O úhradě budou následně rozhodovat zastupitelé při schvalování rozpočtu města.

Městskou hromadnou dopravu v Prostějově provozuje společnost FTL – First Transport Lines a.s., a to na základě rámcové smlouvy o úhradě kompenzace ztráty uzavřené s městem Prostějovem na období do konce roku 2023. Předmětem této smlouvy je provozování třinácti linek městské hromadné dopravy, a to za kompenzaci ztráty, která jejich provozem vznikne.