granty

Proměny rozezní nádvoří pohádkovými písničkami

ilustrační foto plakát

 

Šíleně smutná princezna, Tajemství staré bambitky nebo Princové jsou na draka - to vše jsou pohádky, jejichž písničky si zpíváme mnohdy od dětství. Už tento čtvrtek je společně uslyšíme na nádvoří prostějovského zámku.

Ve čtvrtek 4. června pořádá pěvecký sbor Proměny akci Do pohádky s Proměnami, na které vystoupí dětské pěvecké sbory z místních základních škol. Akce se koná na nádvoří prostějovského zámku a celá se ponese v duchu pohádkových melodií. "Celou akci jsme pojali obdobně jako loňské úspěšné Odpoledne s Proměnami, oslovili jsme základní školy z Prostějova a okolí a v současné době už jen dolaďujeme harmonogram vystoupení, která začínají v 15 hodin." řekla Simona Černá, členka Proměn a zároveň jedna z hlavních organizátorek akce.

Rada přiklepla granty Zdravého města pro rok 2014

ilustrační foto internet

 

Rada města projednala poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z prostředků projektu Zdravé město Prostějov a doporučila Zastupitelstvu schválit granty ve výši 90 tisíc korun.

Granty ve výši 10 tisíc získaly na svou činnost  SONS, Muzeum a galerie Prostějov a  Městská knihovna Prostějov. „Osm tisíc pak Lenka Sehnalová na propagaci Nordic Walking a ZŠ a MŠ Jana Železného na úhradu nákladů spojených s organizací 5. ročníku Štafety přátelství a zdraví,“ uvedla náměstkyně primátora Alena Rašková.

Chcete pomoci kultuře? Využijte kulturní granty!

ilustrační foto internet

 

Témata grantů, které radě města předložila kulturní komise, jsou tři. Zájemci mohou o granty žádat do konce února příštího roku.

„Téma „Představení umění prostějovské mládeže a studentů“ jsme zvolili kvůli velkému ohlasu z minulých let, kdy byly projekty prezentovány na vysoké úrovni,“ uvedla radní a členka kulturní komise Milada Sokolová. Podporu kulturního dění na prostějovském náměstí prezentuje téma „Oživení kultury v Prostějově. Třetí okruh nabízí možnost zapojení veřejnosti do významné události roku 2014. „Jde o téma „Prostějované radnici a městu k 100 letům“, dodala Milada Sokolová.

Kulturní granty jsou rozděleny, musí je posvětit i zastupitelstvo

Největší částku z grantu ukousne studentské divadlo POINT.

Prostějovští radní schválili a rozdělili částku 250 tisíc korun, což je o plnou třetinu méně než v loňském roce, na kulturní granty. Letos byly vyhlášeny tři tématické okruhy, grantová komise měla velmi těžký výběr a málo peněz. Město v letošním roce podpoří pět projektů. 

Na doporučení kulturní komise byla vybrána témata: Představení umění prostějovské mládeže a studentů, Knižní medailonky prostějovských osobností a Oživení kultury v Prostějově se zaměřením na náměstí. Stotisícovou částku získá studentské divadlo POINT, polovinu této částky pak publikace o prostějovských osobnostech Tomáše Vincence a hudební projekt mládeže Miroslava Hasu. Pětatřicet tisíc korun získá 2. ročník Prostějovského bluegrassového festivalu na náměstí TGM a zbývající obnos podpoří vánoční koncert Cyrilometodějského gymnázia.  

Rada schválila témata pro poskytnutí kulturních grantů

;
Oživení kultury v Prostějově se zaměřením na náměstí je jednou z oblastí kulturních grantů. Ilustrační foto

Město Prostějov na doporučení kulturní komise vyhlásilo pro letošní rok trojici témat na kulturní projekty pro rok 2012. Žádosti o kulturní granty mohou zájemci podávat až do konce února.

Zatímco v předcházejících letech poskytovalo město statisícové položky na videodokumenty o všem možném, co se týkalo historie i současnosti Prostějova, v letošním roce není toto téma do kulturních grantů zařazeno. Na doporučení kulturní komise budou granty zahrnovat tři oblasti: 1. Představení umění prostějovské mládeže a studentů, 2. Knižní medailonky prostějovských osobností, 3. Oživení kultury v Prostějově se zaměřením na náměstí.