Helen Doron

Prostějovská Helen Doron předávala svým studentům certifikáty v obřadní síni radnice

Foto Helen Doron

Prostějovská Helen Doron Angličtina již po šesté předávala svým studentům certifikáty zkoušek Cambridge v obřadní síni prostějovské radnice za účasti náměstkyně primátora Milady Sokolové. 75 studentů, kteří skládali zkoušku začátkem dubna, konečně obdrželo certifikáty z poštovní známkou Cambridge a úspěšnost byla 100%.

Proces skládání zkoušek Cambridge je komplikovaný. Každým rokem skládají ve stejném termínu, jen v různých částech světa, zkoušky jazykové úrovně Cambridge sta tisíce studentů. Testy se pro každou zkoušku mění, takže objektivita posouzení jazykové úrovně studenta je velmi vysoká. Testy se potom posílají přímo na Cambridge univerzitu, kde je zkušený tým profesionálů vyhodnotí a pošle zpět.

Studenti Helen Doron – Angličtina Prostějov převezmou certifikáty na radnici

ilustrační foto

Školy Helen Doron English, mezi něž patří i prostějovská Helen Doron Angličtina pro děti (a už dávno nejenom pro děti), organizují pravidelně od roku 2013 zkoušky Cambridge English v přímé spolupráci s University of Cambridge ESOL Examinations.

Letošní skládání zkoušek proběhlo před pár dny v sobotu 13. 4. 2019 exkluzivně pro 75 studentů Helen Doron přímo v Prostějově. „Naše studenty přišlo podpořit mnoho rodičů, z nichž někteří na své děti čekali ve škole i celý den. „Jsem si jistá, že téměř rodinná atmosféra zkoušek má velmi pozitivní vliv na jejich výborný výsledek,“ prohlásila jedna z examinátorek a lektorek prostějovské Helen Doron, Dana Šlézarová.