investice

Podhradský rybník se od zítřka začne napouštět

ilustrační foto

Koncem loňského roku ukončil státní podnik Povodí Moravy čištění Podhradského rybníku v Plumlově. Odtěžilo téměř 60 tisíc m3 nánosů s živinami pro sinice a následovalo povápnění a promrznutí dna. Od 14. února začne do nádrže znovu proudit voda.

Čistící zóna pro Plumlovskou přehradu - i tak by se dal nově charakterizovat plumlovský Podhradský rybník, který se od úterý 14. února začíná napouštět vodou. 

I letos mohou lidé díky dotacím zateplovat své domy

ilustrační foto

Projekt ministerstva životního prostředí „Zelená úsporám“ nabírá na obrátkách. Vláda má zájem na tom, aby do ukončení programu byly uspokojeny všechny žádosti, které byly předloženy bez pochybení. Ke konci loňského roku bylo žadatelům proplaceno více než deset a půl miliardy korun, což představuje více než 50 tisíc uspokojených žadatelů. 

„Program se navíc ocitá v mírném plusu, aktuálně disponuje cca 130 miliony korun. Ty budou použity dále v rámci programu Zelená úsporám, například i pro úspěšné žadatele z oblasti veřejných budov," říká ministr Tomáš Chalupa. Vláda zároveň odsouhlasila navýšení výdajového limitu Státního fondu životního prostředí o 1,2 miliardy korun v průběhu roku 2012 oproti původnímu předpokladu 2,2 miliardy korun.

Do regionu přiteče víc financí z evropských fondů

ilustrační foto

Rekonstrukce silniční sítě v regionu a trh práce – to jsou prioritní pilíře, kam zamíří víc peněz z dotací Regionálního operačního programu střední Morava. Evropské fondy pomohou v Olomouckém a Zlínském kraji financovat řadu prospěšných projektů v dopravě a zlepší podmínky mladých na trhu práce.

Přibližně o 380 milionů korun navýšila koncem minulého roku Evropská komise objem peněz v Regionálním operačním programu Střední Morava (ROP Střední Morava). Žadatelé z Olomouckého a Zlínského kraje tak mohou letos čerpat zhruba 280 milionů korun na rekonstrukce silnic druhé a třetí třídy. Sto milionů korun bude rozděleno mezi projekty, které pomohou absolventům středních a vyšších odborných škol v uplatnění na trhu práce. Dodatečné prostředky vznikly přerozdělením peněz z jiných fondů Evropské unie. První výzvy regionální rada plánuje vyhlásit nejdříve v dubnu letošního roku. 

Víme, jak má vypadat nové multifunkční centrum namísto kulturáku!

Inspirace: multifunkční zařízení ve Vratislavicích nad Nisou

Na semináři pořádaném pro zastupitele byl v minulém týdnu představen návrh nového multifunkčního centra, které by mělo vyrůst v Prostějově. Centrum je založeno na možnosti pořádání jak kulturních, tak sportovních akcí.

Autorem prvotního záměru je prostějovské Style Studio. Návrh počítá s vytvořením  multifunkčního prostoru o celkové rozloze přes patnáct tisíc m2. Multifunkční centrum pro kulturní a sportovní akce by mohlo být vybaveno mobilními tribunami, přestavba interiérů je možná v řádu hodin. Výstavba centra včetně jeho vybavení by měla stát 89,5 milionů korun. 

Zatím není vytipována lokalita, kde by měla stavba vyrůst, město zvažuje nejrůznější možnosti. Případné návrhy mohou podávat i občané, a to na adresu Městského úřadu, nám. T.G.Masaryka 130/14.

 

Město letos vyčlenilo na granty méně peněz

ilustrační foto

Radnice letos vyčlenila na kulturní granty a na granty Zdravého města Prostějova 350 000 korun. Je to maximum, které může radnice uvolnit. Žádosti o grant zájemci mohou odevzdávat na podatelně Městského úřadu v Prostějově do 29. února.

Témat  Zdravého města, která rada města pro letošní rok odsouhlasila, je jedenáct a zaměřena jsou na všechny oblasti života a všechny skupiny obyvatel. Jsou jimi:

1. Oblast celoživotního vzdělávání  

2. Vzdělávání dětí a mládeže  

Nádvoří zámku bude mít nové koše

ilustrační foto

Na nádvoří plumlovského zámku přibudou během jara nové odpadkové koše. Město Plumlov pro tuto investici vyčlenilo dvanáct tisíc korun. 

„Když už koše a na zámku, tak by měly být historického rázu, aby to byly věci, které zapadnou do historického exteriéru. Proto paní Jenešová kontaktovala lidi, kteří byli ochotní za nevysoký peníz, vytvořit podle návrhů paní Jenešové zajímavější věci, než jsou třeba plastové koše,“ uvedl kastelán Pavel Zástěra. 

Čechovice budou mít oranžové hřiště

Z Nadace ČEZ byla financována například výstavba hřiště v Hostomicích u Berouna. Ilustrační foto

Radnice se snaží získat dotaci na vybudování nového, tzv. oranžového hřiště v Čechovicích. To by mělo sloužit nejen fotbalistům, ale i široké veřejnosti. Součástí projektu jsou i jednání ohledně směn pozemků. 

Oranžová hřiště, to je projekt Nadace ČEZ.  Za dobu své existence od roku 2006 nadace podpořila výstavbu více než 162 dětských a sportovních hřišť částkou přesahující 217 milionů korun. V našem okrese to byla například v roce 2009 finanční podpora rekonstrukce antukového sportoviště a výstavba nového dětského hřiště v Jednově.

Město bude investovat do nutných oprav Společenského domu

ilustrační foto

Radní dostali informaci o technickém stavu Společenského domu. „Jednatel společnosti dostal za úkol do čtrnácti dnů sepsat ty nejdůležitější věci, které jsou nezbytné pro to, aby Společenský dům mohl fungovat, za úkol má také sestavit finanční kalkulaci,“ upřesnil místostarosta Jiří Pospíšil.

Největší problém je s topnou soustavou, kdy nefungují zhruba čtyři kotle z šesti. Kotle je třeba uvést do provozuschopného stavu. Dalšími závadami, které už bezprostředně neohrožují chod budovy, jsou třeba netěsnící okna. Možné náklady na opravy si vyžádá i střecha, ani ta ale není v kritickém stavu.

Podle starosty Miroslava Pišťáka je důležité do Společenského domu a jeho oprav investovat: „Pokud chceme, aby třeba ještě rok nebo dva fungoval, tak pochopitelně ty nejdůležitější věci, na kterých je závislý provoz, jako majitel objektu spravit musíme.“

V Galerii Prostějov má vzniknout 75 obchodů a supermarket

Schéma 1. podzemního podlaží, kde má být supermarket

Dnešní zveřejnění architektonické studie Galerie Prostějov doplňujeme dalšími informacemi. V novém obchodním centru uprostřed města se plánuje vznik 75 obchodních jednotek včetně kiosků, jednoho supermarketu a osmi provozoven určených jako občerstvení nebo restaurace. Další, blíže nespecifikovaná obchodní plocha vznikne nad parkovištěm.

Celková obchodní plocha Galerie Prostějov včetně zázemí prodejen a služeb má být bezmála 16.500 m2, dalších 680m2 je vyhrazeno pro restaurace, občerstvení a dětský koutek.

Informace vyplývají ze studie, kterou včera dalo k dispozici veřejnosti na svých stránkách město Prostějov. Záměr kalkuluje s tím, že na parkovišti v suterénu obchodního centra bude denně parkovat 1.100 osobních vozidel. 

 

Analýza počtu prodejen:

1. podzemní podlaží (celkem 7.130m2)

- 1 supermarket (1600m2)

Nová pravidla: investice vložené do oprav si nájemci odbydlí

ilustrační foto

Rada města schválila nová pravidla pro pronájem bytů, které jsou ve špatném technickém stavu. Město má 24 bytů, které mohou být nabídnuty k opravě vlastním nákladem. Je to příležitost nejen pro žadatele v pořadníku na byt, kterých je nyní kolem čtyř stovek.

Dříve nájemce dostal přidělen byt, který si na vlastní náklady opravil a tyto náklady pak převedl na město, přičemž platil řádně nájem. O takové podmínky ale zájem nikdo neměl. Radní tedy přišli s návrhem, že člověk, který půjde do soutěže o takovýto byt, bude vybrán na základě toho, že za vlastní náklady opraví byt a navrhne délku, kterou si odbydlí zadarmo. Zvítězí ten, jenž navrhne pro město lepší podmínky, tedy nejkratší dobu bydlení bez placení nájmu.