Jiří Wolker

Jiří Wolker tak trochu jinak...

Foto MMP

Ve čtvrtek v odpoledních hodinách v Městské knihovně Prostějov proběhlo slavnostní odhalení dememoriální desky věnované neznámému čtenáři. Takzvaného aktu kulturní tolerance se mimo jiné zúčastnila primátorka města Prostějova Alena Rašková.

Jak již jednou informoval autor projektu Miloš Karásek, koncept dememoriálních desek si klade za cíl vytvoření energetizujících bodů v parteru a celkové oživení atmosféry města. Podle jeho názoru jsme si zvykli pohybovat se v nám důvěrně známém prostoru ulic a náměstí bez toho, aniž bychom registrovali mnohost detailů, jež nás obklopují. Bez povšimnutí míjíme dekorativní výlohy obchodů, květinovou výzdobu a osazená sochařská díla. Ve snaze o dokonalou harmonii formy obsahu se z prostoru kolem nás stala civilizační šeď, která nás již ničím neudivuje a moment překvapení se vytratil.

PROJEKT WOLKER pokračuje. Těšit se můžeme i na Wolkerovu lavičku

ilustrační foto ber

JIŘÍ WOLKER TAK TROCHU JINAK... to je kulturní projekt Statutárního města Prostějova pod osobní záštitou primátorky Aleny Raškové. Díky němu se Prostějov bude chlubit první 3D plastikou v zemi. Odhalení „Lavičky Jiřího Wolkera“ budou předcházet další akce, mimo jiné umístění dememoriální desky v městské knihovně. Její odhalení se uskuteční 22. února.

„Koncept dememoriálních desek si klade za cíl vytvoření energetizujících bodů v parteru a celkové oživení atmosféry města,“ vysvětlil autor projektu Miloš Karásek. 

Miloš Karásek přivezl první hlavu. Jiřího Wolkera

Foto ber

Hlavu Jiřího Wolkera představil v minulých dnech na prostějovské radnici výtvarník Miloš Karásek. Jde o další pokračování jeho práce na soše básníka. Tu chce usadit na hlavním prostějovském náměstí. A změnit náhled na výtvarné umění.

"Prostějov bude prvním městem, kde bude socha, udělaná v 3D, ve volném prostranství," připomněl autor.

Na soše se momentálně intenzivně pracuje. "Protože je to něco zcela nového, hledáme stále cesty. Věřím ale, že bude dokončena včas," dodal autor. 

Do Prostějova přivezl i speciální trika s potiskem a pozvání na první doprovodnou akci. Tou je výstava a koncerty, které se uskuteční ve dnech 27.9 - 28.9. v Galerii Cyril a v nestátním zdravotnickém zařízení ADP-Sanco ve Vrahovicích. Pozvánku připravujeme. (ber)

Město získá sedícího Wolkera!

ilustrační foto

Město Prostějov získá netradiční 3D plastiku Jiřího Wolkra sedícího na lavičce, která bude umístěna na území města Prostějova. 

„Bude se jednat o dočasnou stavbu, kdy konstrukčně bude celá lavička včetně plastiky řešena tak, že bude ukotvena do země, aby ji bylo možné v případě potřeby kdykoli demontovat a přemístit. Využit bude stávající mobiliář náměstí, osazení bude provedeno do stávajícího ukotvení současné lavičky,“ nastínila primátorka Alena Rašková.

Konkrétně půjde o bronzovou plastiku Jiřího Wolkra vytvořenou na základě sběru dobového materiálu - fotografie, posmrtné masky, soukromých artefaktů. Jde o počítačovou rekonstrukci  3D tvářové části a hlavy Jiřího Wolkra.

Dva pohledy na Jiřího

ilustrační foto

 

Socha Jiřího Wolkera již také leccos pamatuje. 

Nabízíme vám dva pohledy do let minulých, kdy ještě neexistovalo Atrium, místo jedné banky stál Hotel U tří králů a místo druhé byla prodejna Sklo - porcelán. A záda Jiříkovi nekryla Zlatá brána. Za fotografie děkujeme panu Bedřichovi. (red)