kastrace

O příspěvky na kastrace koček je stále větší zájem!

ilustrační foto ber, MMP

Občané s trvalým pobytem v Prostějově mohou opět využít příspěvek (dar) na kastraci koček. K žádosti je třeba přiložit doklad od veterináře, který je vystavený na žadatele. Dále se žadatel musí prokázat občanským průkazem.

Příspěvek na kastraci koček město poskytuje od roku 2009. Celkem jde o 300 korun na první kočku vykastrovanou v kalendářním roce a 150 korun na každou další v témže roce. Podmínky pro poskytnutí příspěvku jsou již několik let nezměněné,“ nastínila náměstkyně primátora Milada Sokolová. 

Město stále přispívá na kastraci koček. Letos už 198krát!

ilustrační foto ber

Statutární město Prostějov i v letošním roce poskytuje občanům s trvalým pobytem v Prostějově příspěvek (dar) na kastraci koček. Lidé si mohou o příspěvek zažádat na Odboru životního prostředí magistrátu města Prostějova.

"V loňském roce využilo příspěvku 162 občanů, letos k dnešnímu datu 198 občanů," uvedla pro PvNovinky mluvčí radnice Jana Gáborová. Příspěvek činí 300 Kč na první kočku vykastrovanou v kalendářním roce a 150 Kč na každou další v témže roce. K žádosti je třeba přiložit doklad od veterináře, který je vystavený na žadatele. Dále se žadatel musí prokázat občanským průkazem. (ber)

 

Město Prostějov i nadále přispívá na kastrace koček

ilustrační foto ber

Statutární město Prostějov i v letošní roce 2017 bude poskytovat občanům s trvalým pobytem v Prostějově příspěvek (dar) na kastraci koček. Příspěvek činí 300 Kč na první kočku vykastrovanou v kalendářním roce a 150 Kč na každou další v témže roce.

„K žádosti je třeba přiložit doklad od veterináře, který je vystavený na žadatele. Dále se žadatel musí prokázat občanským průkazem. Příspěvek na kastraci koček město poskytuje od roku 2009. V současnosti téměř neevidujeme stížnosti na volně žijící kočky. Každoročně je z rozpočtu města čerpáno zhruba padesát tisíc korun na tento příspěvek," uvedla vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova Martina Cetkovská. 

Kastraci kočky vám proplatí město. Tedy částečně

ilustrační foto ber

Každý obyvatel města Prostějova, který si nechá vykastrovat kočku nebo kocoura, si může požádat o příspěvek na kastraci ve výši 300 korun za první zvíře za rok. Pokud si nechá v témže roce kastrovat druhé zvíře, příspěvek se snižuje na 150 korun.

„K žádosti je nutné doložit  originál dokladu o kastraci kocoura nebo kočky vystavený veterinárním lékařem, dále žadatel uvede jméno, příjmení a bydliště popřípadě telefonní číslo. V žádosti bude uvedeno, jakým způsobem bude příspěvek poukázán žadateli - na účet, složenkou, na pokladně města. Totožnost občanů bude ověřována občanským průkazem a doklad vystavený od veterinárního lékaře musí znít na osobu, která o příspěvek žádá,“ uvedla vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova Martina Cetkovská.

Díky příspěvku na kastraci ubývá toulavých koček

ilustrační foto archiv PvNovinky.cz

 

Na kastraci koček začalo město Prostějov přispívat chovatelům v roce 2009. Od té doby se počet toulavých koček v ulicích výrazně snížil. Na kastraci přispívá magistrátní kasa i letos. 

„Příspěvek na kastraci první kočky či kocoura činí tři sta korun, na další zvíře polovinu,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí Martina Cetkovská. V letošním roce bylo podle jejích slov dosud  vyplaceno 38 100 korun z uvolněných 50 tisíc. „Příspěvek získalo zatím 121 žadatelů na  133 koček a kocourů,“ dodala Cetkovská.