komunikace

Dešťová kanalizace a komunikace Köhlera a Hrázky slouží

Foto MMP

Stavební úpravy uličního prostoru byly realizovány v místní části Vrahovice.

Stavební práce zahrnovaly rekonstrukci stávajících pozemních komunikací a chodníků, vybudována byla také dešťová kanalizace, obnovou prošlo i stávající veřejné osvětlení. Na začátku ulice J. Köhlera vzniklo sedm nových kolmých parkovacích stání. Součástí celé akce byly i zahradnické úpravy, náhradou za odstraněné dřeviny byly vysázeny nové křoviny.

Stavbu realizovala firma COLAS CZ a.s.

Celkové finanční náklady činily 13,4 milionu korun. (Zdroj MMPv)

 

OBRAZEM: Chodník roste, komunikace je hotová

Foto ber

V Čechovicích se staví hned dvakrát. Nová komunikace, která se připojuje na okružní křižovatku u OD Albert, je hotová. Výstavba chodníku, který vede podél Plumlovské, od zmíněné křižovatky po Čechovickou, finišuje.

"Délka tohoto chodníku je 290 metrů,“ uvedl před nedávnem první náměstek primátorky Zdeněk Fišer s tím, že jeho součástí bude i veřejné osvětlení. (ber)

Město bude uklízet krajské komunikace. Dostalo svolení

ilustrační foto iprostejov.cz

 

Stav krajských vozovek v našem městě je více než špatný. Nejde o jejich stav fyzický, ale o znečištění. Radnice svedla boj s krajem, aby dostala svolení je uklízet. Město to přijde na půl milionu.

„Správa silnic Olomouckého kraje má ze zákona povinnost tyto komunikace uklízet dvakrát ročně. Musí je uklidit po zimě, kdy byl použit inertní posyp a udržovat je sjízdné. Tím její povinnost končí,“ vysvětlilo vedení města. S krajem vedl magistrát řadu jednání, na jejichž konci je pomyslné vítězství města. Krajské silnice – například Plumlovskou, Vrahovickou, Vápenici, Újezd, Kosteleckou – může na vlastní náklady uklízet. Z rozpočtu bude muset uvolnit 542 tisíc korun.

Najde se řešení komunikace mezi domy v Čechovicích?

Foto ber

 

Rada města doporučila zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření ve výši 100 tisíc korun na pořízení projektové dokumentace, doplňujících posudků a studií řešících dopravní situaci ve Foerstrově ulici v místní části Čechovice.

Komunikace o šířce šesti metrů tady vede v bezprostřední blízkosti kolem obytného domu. „Provedenou bezpečnostní inspekcí bylo zjištěno, že jižní strana vozovky je ohraničena nezpevněnou krajnicí, není zde obrubník a vystupující dům tak postrádá ochranu. Budova se přibližuje nárožími ke komunikaci na vzdálenost 0,75 a 0,6 metru s tím, že dešťový okap ze střechy domu je vzdálen pouze půl metru. Navazující svod je zničen zřejmě nárazem nákladního vozidla,“ uvedl Zdeněk Fišer, náměstek primátora.