komunitní plánování

OBRAZEM: Komunitní plánování v Duze

Foto MMP

V sále Kulturního klubu u hradeb DUHA proběhl v pátek seminář ke komunitnímu plánování sociálních služeb.

Semináře se zúčastnili zástupci poskytovatelů sociálních služeb, jak těch základních, tak návazných. Seznámili se s nově vytvářenou publikací i průzkumem týkající se spokojenosti s poskytováním služeb. (red)

Příprava výstavby Komunitních domů seniorů je v plném proudu

Foto MMP

Rada města Prostějova už v lednu tohoto roku odsouhlasila pokračovat v přípravě dalších stupňů projektové dokumentace pro vybudování Komunitních domů pro seniory. Investiční akce Komunitní domy pro seniory - Holandská a Komunitní dům  - Sušilova jsou zařazené v rozpočtu statutárního města Prostějova.

„Máme už připraven takzvaný objemový návrh Komunitního domu Sušilova, který jsme vytvořili vlastními silami, tedy nevyužili jsme žádnou externí organizaci, která by návrh pro město zpracovala,“ nastínil první náměstek primátorky Zdeněk Fišer. Dalším krokem směrem k vybudování komunitních domů je vypsání podlimitní veřejné zakázky na zpracovatele projektových dokumentací s předpokladem dokončení projektové dokumentace, včetně soutěžní dokumentace na dodavatele staveb a pravomocného stavebního povolení obou staveb. Vše do konce roku 2016.

Příprava výstavby Komunitních domů seniorů je v plném proudu

ilustrační foto

Rada města Prostějova rozhodla pokračovat v přípravě dalších stupňů projektové dokumentace pro vybudování Komunitních domů seniorů. Studie týkající se výstavby domů se dotýká lokality v Holandské ulici a byly zpracovány v souladu s územní studií Subcentrum Krasice – východ.

„Oslovili jsme vlastníky pozemků ležících jižně od navržených objektů, protože tito budou účastníky územního řízení a budou výstavbou komunitních domů ovlivněni. Vlastníci prozatím neplánují zahájení výstavby na svých pozemcích. Část z nich vnímá, že pro maximalizaci zastavitelné plochy by bylo vhodnější zvolit řešení, kdy bude výstavba komunitního domu realizovaná blokovým způsobem až na hranici jejich parcely, při zachování možnosti navázání další zástavbou. Z jednání však vyplynulo, že by spíše preferovali variantu prodeje svých pozemků městu Prostějov.

Sociální služby jsou v Prostějově na vysoké úrovni

ilustrační foto internet

 

Rada města se zabývala průběžným materiálem komunitního plánování sociálních služeb v Prostějově a souhrnnou hodnotící zprávou rozvoje sociálních služeb v našem městě. 

Úroveň sociálních služeb v Prostějově je na vysoké úrovni, ve městě působí šest zařízení pro osoby se zdravotním postižením. "Současný trend státní sociální politiky směřoval k přenesení co největšího dílu odpovědnosti na obce a kraje. Prostějov, stejně jako většina ostatních obcí  není ekonomicky dostatečně způsobilý zajistit všechny oblasti sociálních služeb. Vyřešení všech problémů sociální oblasti lze předpokládat v dlouhodobém časovém horizontu," podotkla náměstkyně primátora  Alena Rašková, která zmínila především fakt, že Prostějov stárne.

V Prostějově žije devět národností

ilustrační foto internet

 

Češi, Moravané a Slováci tvoří v Prostějově hlavní část obyvatel dle příslušnosti k národu. Pro určení národnosti není rozhodující mateřská řeč ani řeč, kterou občan převážně používá nebo lépe ovládá, ale jeho vlastní rozhodnutí. Přes deset tisíc z 44330 obyvatel se podle sociodemografické studie nehlásí k žádné národnosti.

„Žije zde 24 505 Čechů, 7 414 Moravanů, 426 Slováků a 186 Ukrajinců. Další lidé se hlásí k slezské, polské, německé a vietnamské národnosti,“ uvedla náměstkyně primátora Alena Rašková.

Prostějov neustále stárne, musíme se na to připravit, říká Alena Rašková

ilustrační foto internet

 

Průměrný věk obyvatel Prostějova se rok od roku zvyšuje. Město stárne a musí se na tuto situaci přichystat. „Budou potřeba sociální služby, malometrážní byty, vybavenost,“ říká náměstkyně primátora Alena Rašková.

Již od roku 2000 žije v Prostějově více seniorů než dětí, ke konci roku 2012 připadlo na sto dětí 131 seniorů. Ke konci roku 2012 žilo ve městě Prostějově 6 340 dětí a jejich podíl na celkovém počtu obyvatel vzrostl na 14,3 %, v produktivním věku nacházelo 29 667 osob, což je 66,9 %, přičemž v roce 2001 to bylo 70,56 %. „Na konci roku 2012 žilo v Prostějově 8 323 seniorů, což je o 1 089 seniorů více než před 5 lety. Podíl obyvatel ve věku 65 let a starších tak dosáhl hranici 18,7%,“ dodala Rašková.