kotlíková dotace

Žádáte o peníze na kotel? Zítra je důležitý den

ilustrační foto kr-olomoucky.cz

Zítra, v úterý 24. října v deset hodin, spustí Olomoucký kraj elektronický příjem žádostí na kotlíkové dotace. Zájemci o finanční podporu na výměnu starých kotlů se musí registrovat na webové stránce https://kotldot.kr-olomoucky.cz/Gordic/Ginis/App/Evidence/.

Elektronické žádosti si mohli lidé prostřednictvím krajského webu vytvářet už v uplynulých týdnech. Po jejich odeslání získali unikátní PID kód, který si teď musí registrovat, aby úřad mohl žádost přijmout.

„Tímto krokem dojde k vytvoření seznamu žadatelů a dle tohoto pořadí budou jednotlivé žádosti následně kontrolovány a schvalovány,“ uvedla Stanislava Palová z odboru strategického rozvoje Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Do konce srpna zjišťuje hejtmanství zájem o kotlíkové dotace

ilustrační foto kr-olomoucky.cz

Anketní formulář, díky kterému chce Olomoucký kraj zjistit, zda budou mít obyvatelé regionu zájem o druhou vlnu dotací na výměnu starého kotle za ekologičtější, je do konce prázdnin k dispozici na webových stránkách kraje - www.kr-olomoucky.cz. Formulář mohou zájemci vyplnit na https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeycDTS_nsKosItl8sM4vyPnF2oQulCLdJ82xPsNB85qgwXNw/viewform. Do ankety se dosud zapojilo 483 respondentů.

„Jsem přesvědčen, a dosavadní účast v anketě mi dává za pravdu, že také o druhé kolo kotlíkových dotací bude v Olomouckém kraji zájem. Anketa, ač je nezávazná, napoví, jak velký nápor žadatelů můžeme očekávat,“ řekl Pavel Šoltys, náměstek hejtmana Olomouckého kraje.

První výzva dotace na výměnu kotlů byla v regionu velmi sledovaná. K 30. červnu bylo v rámci prvního dotačního programu proplaceno už 929 žádostí v objemu za zhruba 107,6 milionů korun.   

Olomoucký kraj spustil anketu. Kvůli zájmu o kotlíkové dotace

ilustrační foto kr-olomoucky.cz

Anketní formulář, díky kterému chce Olomoucký kraj zjistit, zda budou mít obyvatelé regionu zájem o druhou vlnu dotací na výměnu starého kotle za ekologičtější, je od čtvrtka 30. března k dispozici na webových stránkách kraje - www.kr-olomoucky.cz

„Jsem přesvědčen, že také o druhé kolo kotlíkových dotací bude v Olomouckém kraji zájem. Anketa nám napoví, jak velký nápor žadatelů můžeme očekávat,“ řekl Pavel Šoltys, náměstek hejtmana Olomouckého kraje.

Vyhlášení v pořadí druhého dotačního programu takzvaných kotlíkových dotací předpokládá Olomoucký kraj nejdříve na podzim letošního roku. Peníze do regionu poputují z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, a to v návaznosti na výzvu, kterou 16. března 2017 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí.

Olomoucký kraj obdržel 2085 kotlíkových žádostí. Další nebere

ilustrační foto kr-olomoucky.cz

V pátek 29. dubna v pravé poledne ukončilo hejtmanství přijímání žádostí o finanční podporu na výměnu starých kotlů za nové. Olomoucký kraj změnil termín kvůli velkému zájmu lidí. Původně počítal s ukončením příjmu žádostí až k 13. květnu.

Krajští radní už přidělili dotace necelým třem stovkám žadatelů. Dalšími čtyřmi sty žádostí se budou zabývat v polovině května. Schvalovací proces vyvrcholí 21. července.

Kotlíkové dotace? Jen první den přišlo 1750 žádostí!

ilustrační foto kr-olomoucky.cz

V pondělí 22. února 2016 zahájilo hejtmanství příjem žádostí o finanční podporu na výměnu kotlů na pevná paliva. Žádosti o tzv. kotlíkové dotace byly v Olomouckém kraji přijímány hned na třech místech – v Olomouci, Šumperku a v Jeseníku. V průběhu dopoledne v Olomouci přijali 781 žádostí, další tři stovky přišly poštou. V Šumperku zaevidovali 310 a v Jeseníku 301 žádost. V odpoledních hodinách tlak polevil – na všech třech místech bylo dohromady přijato 58 žádostí. Celkem se jich sešlo 1750.

Pracovníci krajského úřadu teď začnou přijaté žádosti kontrolovat, a to v souladu s podmínkami stanovenými v rámci dotačního programu. Kontrola bude prováděna průběžně, nejpozději do třiceti pracovních dnů od přijetí žádosti = zadání do elektronického evidenčního systému. „V případě zjištění nedostatků formálního charakteru bude příjemce ve lhůtě 15 pracovních dnů vyzván k doplnění žádosti. Termín pro odstranění nedostatků je stanoven nejdéle na 15 pracovních dnů od obdržení výzvy od vyhlašovatele.

O kotlíkovou dataci je v našem kraji velký zájem!

Foto kr-olomoucky.cz

O dotace na výměnu starých kotlů je v Olomouckém kraji velký zájem a před úřady v Olomouci, Jeseníku a Šumperku včera ráno na otevření speciálních přepážek čekaly stovky lidí. Hodně jich přišlo již v neděli odpoledne.

Podle vedení kraje by včera mohla být podána tisícovka žádostí. Krajský úřad zájemcům rozdělí 166 milionů korun, což by mělo stačit na výměnu nejméně 1140 kotlů za moderní typy, které produkují méně zplodin. Získat lze až 127.500 korun.

V následujících letech budou následovat další dvě kola dotací. Celkem bude v Olomouckém kraji rozděleno půl miliardy korun. (ber)