kruhový objezd

Propojka Anglická – Brněnská je otevřena!

ilustrační foto

 

Ve čtvrtek 11. 6. 2015 bylo slavnostně uvedeno do provozu propojení ulic Anglická – Brněnská. Stavba byla realizována ve dvou na sobě navazujících etapách, kdy první trvala deset týdnů, druhá osm. 

„V rámci stavebních prací byly zrekonstruovány dvě stávající stykové křižovatky na křižovatky okružní a bylo nově vybudováno propojení mezi těmito křižovatkami podél stávajícího parkoviště u Aquaparku. Součástí stavby byla i rekonstrukce stávajících chodníků a vybudování nových propojení stávajících cyklotras o nový úsek, dále přeložky inženýrských sítí. Zároveň probíhá doplnění stavby o zeleň, což bude dokončeno do 30. 9. 2015.

OBRAZEM: Už jste se projeli, i když prozatím ne "přes kopeček"?

ilustrační foto

 

Kruhový objezd v Anenské ulici v Prostějově je již otevřen. Spojení s druhou kruhovou křižovatkou v Krasické ulici ale prozatím nefunguje.

"Je to krásně nalajnováno, jede se po tom jako po másle. Přes "kopeček" se ale ještě nedostanete," poslala nám fotky z dnešního dne čtenářka Milena. (red)

Kruháč na Přikrylově? Již v létě

ilustrační foto

 

Rada města na své poslední schůzi doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření ve výši 3,22 mil. Kč k zajištění realizace stavby okružní křižovatky na Přikrylově náměstí. Prostředky budou čerpány z Fondu rezerv a rozvoje města.

Na stavbě křižovatky se podílí město spolu s Olomouckým krajem, do rozpočtu letošního roku schválili zastupitelé zatím jeden milion korun. Celková potřeba finančních prostředků byla stanovena na základě odborného rozpočtu zpracovaného projektantem ve výši 9.911.415,- Kč včetně DPH. Na celkové částce se podílí Olomoucký kraj částkou 5.895.251 Kč a statutární město Prostějov 4.016.164 Kč. 

OBRAZEM: Zpoždění má i kruhový objezd u sběrného dvora

Foto ber

 

Omezení provozu v Anenské ulici je spojeno s budováním druhé etapy vnějšího okruhu Anenská – Brněnská. Podle stavbařů měl být druhý kruhový objezd hotov 24. května.

První etapa začala 24. září, hotova byla 19. prosince. Od toho dne začal fungovat kruhový objezd v Krasické ulici.  Od 23. března je uzavřeno cca 200 m komunikace u sběrného dvora v Anenské ulici v Prostějově kvůli druhému objezdu. Ten měl být hotov do 24. května letošního roku, práce ale nejsou prozatím dokončeny. (ber)

 

 

Kruháč na Přikrylově by se měl začít stavět v červenci

ilustrační foto nákres

 

Rada města schválila smlouvu o společném postupu zadavatelů na akci „Okružní křižovatka na Přikrylově náměstí v Prostějově,“ na které se bude společně s Olomouckým krajem podílet statutární město Prostějov. Prostějov zaplatí zhruba 4 miliony. Stavět by se mělo začít v červenci, dokončení je předpokládáno na konec srpna.

Smlouva bude uzavřena mezi příspěvkovou organizací Správa silnic Olomouckého kraje a městem. Tento postup již byl realizován v minulosti například v případě rekonstrukce křižovatky u Rodenů nebo v Olomoucké ulici. Předmětem smlouvy je společný výkon zadavatelských činností podle zákona o veřejných zakázkách. Veřejná zakázka bude zadána jako zjednodušené podlimitní řízení. Zadávací řízení na výběr zhotovitele a všechny náležitosti s tím spojené zajistí  Správa silnic Olomouckého kraje. Smlouva zároveň vymezuje technické souvislosti a způsob financování.

OBRAZEM: Kruháč v Krasické řidiči stále nezvládají!

Foto ber

 

I  když je kruhový objezd v Krasické ulici otevřen již od 19. prosince, řidiči jeho průjezd stál nezvládají. PvNovinky se o tom přesvědčily v průběhu necelých tří minut.

Zatímco houkající záchrance se jízda v protisměru dá ze zřejmých důvodů odpustit, dodávce, která si to "střihla" jednosměrkou z Krasické na Okružní, již méně. Doufejme, že se řidiči naučí křižovatkou projíždět dřív, než dojde k havárii. (ber)

Bude v Žeranovské kruháč? Rozhodne dopravní inženýr

ilustrační foto mapy.cz

 

"21.listopadu došlo opět na křižovatce v Žeranovské ulici u rybníka ke srážce dvou osobních aut. Není to poprvé, ke kolizím zde dochází častěji. Lidé jsou toho názoru, že by snad pomohl kruhový objezd a maximálně snížit povolenou rychlost ," ptá se na webu města jeden z obyvatel. Argumentuje tím, že lokalitou denně prochází mnoho seniorů a maminek s malými dětmi.  

"Úpravy křižovatky ulic Žeranovská, Na Hrázi a Bulharská předáme k řešení. Okružní křižovatka by byla určitě nejvhodnějším řešením, je však otázkou, zda by ji bylo možné v daném místě realizovat, tuto záležitost je třeba posoudit," odpovídá odbor dopravy magistrátu města Prostějova. "Možná by v první fázi pomohlo vodorovné dopravní značení, kterým by byla vozidla správně naváděna. Problémem té křižovatky je její velikost a existence dopravně neurčitých prostorů. Záležitost projednáme s dopravním inženýrem Policie ČR a příslušnými orgány města," slibuje odbor. (red)

Přechody u kruháče v Brněnské odpovídají předpisům

foto ber

 

Na přechody u kruhového objezdu v Brněnské ulici v Prostějově si stěžovalo hned několik čtenářů PvNovinek. S dotazem, zda jsou přechody regulérní, se redakce obrátila na vedoucího odboru dopravy Miroslava Nakládala.

„Pouštěla jsem na přechodu při výjezdu z kruhového objezdu směrem ke Kauflandu chodce a zezadu do mě narazilo auto,“ popsala vlastní zkušenost jedna z čtenářek. „Před přechody je vždy místo na jedno větší auto. Kdyby byly přechody dál od křižovatky, chodci by je nevyužívali, protože by si prodlužovali svou trasu a přecházeli by mimo ně. I řidiči dalších vozidel vidí, že se chystá chodec vstoupit na přechod a měli by předpokládat, že ve vozidle jedoucím před nimi je řidič, který by se mohl snažit dodržet pravidla silničního provozu a před přechodem zastavit,“ sdělil Miroslav Nakládal.

U Rodenů vznikne mobilní kruhový objezd!

ilustrační foto internet

 

Stále častější stížnosti řidičů na nevyhovující křižovatku v Dolní ulici u Rodenů bude město řešit v příštím roce. Vznikne zde mobilní kruhový objezd, který v případě osvědčení nahradí objezd trvalý.

Když jsme poprvé informovali o této možnosti, jeden z diskutujících napsal pod článek tento komentář: Seděli jsme u Rodenů u pivka a jelikož nechodíme do hospody, tak jen venku. Bylo to v pátek po 14té hodině a to, co jsme tam viděli za akce, by bylo vhodné nahrát na kameru a jako komedie parádní. Ovšem komedie z našeho pohledu. Pohled řidiče určitě byl hororový. Auta jedoucí od průmyslové zóny buď na dálnici na Brno nebo odbočující k FTL, musí vjet na přechod, aby vůbec něco viděli. Tímto postojem ovšem brání přecházení chodců, kteří tam stáli i 5 minut.

Prostějov - město kruhových objezdů?

ilustrační foto Denisa

 

"Už léta se mluví o Prostějovu jako o městě kruhových objezdů.

Tenhle je ale opravdu užitečný," komentovala fotopostřeh čtenářka Denisa. Na dopravním hřišti má své místo zcela jistě!