magistrát

Magistrát města Prostějova bude úřadovat i na Silvestra

ilustrační foto MMP

Potřebujete-li něco vyřídit na magistrátu, máte možnost i v pondělí na Silvestra.

Úřední hodiny Magistrátu města Prostějova jsou v pondělí 31. 12. 2018 od osmi do dvanácti hodin. (red)

Magistrát hledá vedoucího!

ilustrační foto ber

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou - vedoucí oddělení krizového řízení na Odboru kancelář primátora Magistrátu města Prostějova.

Termín pro podání přihlášky je do 7. 12. , předpokládaný nástup leden 2019, příp. dle možností vybraného uchazeče.

Bližší informace o pracovním místě podá Vincent Jakubský, vedoucí odd. krizového řízení, tel. č. 582 329 171 nebo Zdeňka Bendová, personalistka MMPv, tel. 582 329 162.  Naleznete je i na úřední desce města.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. (red)

 

Koaliční smlouva nového vedení radnice podepsána

Foto MMP

V Prostějově dnes proběhla závěrečná fáze povolebního jednání.

Zástupci ANO, PÉVÉČKO, ODS a ČSSD podpisy svých představitelů uzavřeli v Prostějově koaliční dohodu. Hostem při podpisu smlouvy byl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. 

Vedení města se ujmou:

primátor - František Jura (ANO) - finance, hospodaření města, řízení Městské policie Prostějov

první náměstek primátora – Jiří Pospíšil (PÉVÉČKO) – správa a údržba majetku města, oblast komunálních služeb

Magistrát hledá dalšího pracovníka!

ilustrační foto

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlásila výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou právník/právnička právního oddělení Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova.

Termín pro podání přihlášky je do 10. 8. 2018, předpokládaný nástup září 2018, příp. dle možností vybraného uchazeče. Bližší informace o pracovním místě podá Jana Orságová, vedoucí odboru kancelář tajemníka MMPv, tel. č. 582 329 460 nebo Zdeňka Bendová, personalistka MMPv, tel. 582 329 162. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Bližší informace naleznete na úřední desce města. (red)

 

Město hledá referenta/referentku sociálních věcí!

ilustrační foto

Magistrát města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici referent/ka sociálních věcí na oddělení sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova. Jde o plný pracovní úvazek na dobu neurčitou.

Termín pro podání přihlášky je do 26. 6. 2018, předpokládaný nástup srpen 2018, příp. dle možností vybraného uchazeče. Bližší informace o pracovním místě podá Jaroslav Svozil, vedoucí odboru sociálních věcí, tel. č. 582 329 301, Marcela Vejmělková, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí, tel. č. 582 329 550 nebo Zdeňka Bendová, personalistka MMPv, tel. 582 329 162. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Magistrát hledá vedoucího!

ilustrační foto

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou - vedoucí kontrolního oddělení Odboru obecní živnostenský úřad Magistrátu města Prostějova.

Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění. Pro výkon funkce bude nutné splnit zvláštní odbornou způsobilost dle zákona o úřednících ve veřejné správě a odbornou způsobilost dle zákona o odpovědnosti za přestupky a řízeních o nich. Bližší informace naleznete na úřední desce města. 

Magistrát hledá zaměstnance!

ilustrační foto

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou referent/ka pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace Odboru územního plánování a památkové péče Magistrátu města Prostějova.

Termín pro podání přihlášky je do 15. 6. 2018, předpokládaný nástup červenec 2018, příp. dle možností vybraného uchazeče. Bližší informace o pracovním místě podá Jan Mlčoch, vedoucí Odboru územního plánování a památkové péče, tel. č. 582 329 752 nebo Zdeňka Bendová, personalistka MMPv, tel. 582 329 162. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Bližší informace najdete na úřední desce města. (red) 

 

Magistrát hledá zaměstnance! Na odbor školství, kultury a sportu

ilustrační foto

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu určitou referent/referentka samosprávných agend pro školství, kulturu a sport na Odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Prostějova.

Jde o plný pracovní úvazek na dobu určitou. Zájemce musí splňovat mimo jiné tyto požadavky:

- vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání 

- vzdělání v ekonomické oblasti výhodou

- praxe ve veřejné správě a znalost problematiky sestavování a kontroly rozpočtu výhodou

- morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě 

- umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti), znalost práce s PC (Word, Excel, Internet)

Magistrát hledá dalšího zaměstnance!

ilustrační foto

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou referent/referentka přestupkového oddělení na Odboru občanských záležitostí Magistrátu města Prostějova.

Termín pro podání přihlášky je do 7. 5 2018, předpokládaný nástup červenec 2018, příp. dle možností vybraného uchazeče. 

Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, tzn., že úředníkem se dle tohoto zákona může stát fyzická osoba, která:

- je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt

- dosáhla věku 18 let

- je způsobilá k právním úkonům

- je bezúhonná

- ovládá jednací jazyk.

Město likviduje holuby. Dlouhodobě

ilustrační foto Ber

Početnost populace a reprodukční schopnost městských holubů je především závislá na možnosti hnízdění v konkrétní lokalitě a na nabídce potravy. Na vlastníku nemovitosti je, aby zabezpečil své objekty takovým způsobem, aby zde nedocházelo k hnízdění holubů, či jejich koncentraci. Měsíčně je v Prostějově odchyceno a utraceno 30 až 50 holubů.

Město Prostějov zahájilo odchyt zdivočelých holubů na budovách ve svém vlastnictví v roce 2006. "Přímo v půdních prostorách domu Kravařova 1 je instalováno odchytové zařízení. Odchyt je zde nepřetržitě prováděn od roku 2006 v odchytovém holubníku, který je umístěný ve vikýřovém okně v půdním prostoru. Za oknem byla postavena voliéra, která je tvořena z lehkého materiálu (pletiva a latí) o rozměrech 3 x 2 x 3 m. V okně je instalováno sklopné zařízení.