magistrát

Zastupitelé budou jednat do 22 hodin. Pak půjdou domů?!

ilustrační foto

Několika úpravami projde jednací řád Zastupitelstva města Prostějova. Tou nejhlavnější je délka jednání, které bude končit nejpozději ve 22 hodin. Pokud zastupitelé neprojednají všechny potřebné body, sejdou se druhý den ráno.

"Jde o malé změny, největší je úprava doby jednání. Většina zastupitelů jde v den jednání do práce i na 6 hodin ráno. Je nasnadě, že o půlnoci už je málokdo schopen účelně uvažovat," zdůvodnila rozhodnutí primátorka Alena Rašková. Pokud zastupitelstvo neprobere všechny potřebné body, sejde se druhý den v 9 hodin ráno. Radní to zdůvodňují i zákoníkem práce, který nařizuje osmihodinovou přestávku mezi směnami. Městští úředníci tak mnohdy nařízení nemohli dodržet. Změny bude schvalovat dubnové zastupitelstvo. (ber)

Magistrát nabízí práci!

ilustrační foto
Referenta veřejných zakázek na odboru kancelář tajemníka hledá prostějovský magistrát. 

Požadavky na pracovní pozici jsou uvedeny v úplném znění výběrového řízení. Přihlášku je možné doručit i prostřednictvím právního a personálního oddělení Odboru kancelář tajemníka. Termín podání přihlášek je do 23. 3. 2016. Více informací na http://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/magistrat-hleda-referenta-verejnych-zakazek.html. (red)

 

bsp;

 

 

Magistrát hledá zaměstnance!

ilustrační foto

Magistrát města Prostějova hledá pracovníka na pozici - TECHNIK STAVEBNÍHO ÚŘADU MAGISTRÁTU MĚSTA PROSTĚJOVA.

Požadavky na pracovní pozici jsou uvedeny v úplném znění výběrového řízení. Přihlášku je možné doručit i prostřednictvím právního a personálního oddělení Odboru kancelář tajemníka. Termín podání přihlášek je do 29. 3. 2016. (red)

Informace k výběrovému řízení na odkaze: http://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/magistrat-hleda-zamestnance.html

Rada města Prostějova bude jednat v úterý

ilustrační foto

Jednání Rady se bude konat v úterý 15.3.2016. I tentokrát budou mít radní na pořadu mnoho významných bodů.

Radní mimo jiné proberou návrhy na udělení Cen města Prostějova za rok 2015, poslechnou si přípravu na dubnové zasedání zastupitelstva, projednají změny Jednacího řádu Zastupitelstva, změnu vnitřní úpravy v oblasti vyřizování petic,  udělí výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na akci Velikonoční  jarmark, proberou příspěvek na provoz srážecích stanic u Plumlovské přehrady, podívají se na studii nového parku a vyřadí zmařené investiční akce z majetku města Prostějova. (red)

Rada města bude jednat v úterý

ilustrační foto

Třicátá šestá schůze Rady města Prostějova se bude konat v úterý 1.3.2016. Radní čeká opět projednání řady důležitých bodů.

Radní projednají mimo jiné záležitosti komisí rady, odsouhlasí udělení čestných ocenění, schválí nákup uměleckých děl, návrh změny Organizačního řádu Magistrátu města Prostějova, zahájí řízení veřejné zakázky „Stezka pro cyklisty Prostějov – Žešov – II., III. a V. etapa, projednají odpisový plán statutárního města Prostějova na rok 2016 a proberou dotace.

Zastupitelstvo přidělovalo peníze sportovcům

ilustrační foto Jump Tandem

Mimo velké kluby, jako jsou Jestřábi a Orli, si o finanční injekci od města požádala třináctka dalších klubů. Prostějovští zastupitelé jim na únorovém jednání přiklepli celkem 4,23 milionu korun.

Atletický klub Prostějov, z. s., dostane na 70. ročník Velké ceny města Prostějova na 110 m překážek a pořádání školních závodů „Prostějovská výška“ 180 tisíc korun.  

Italové hledají v Prostějově vzpomínky. Můžete pomoci?

ilustrační foto

Na primátorku města Prostějova se obrátili občané Itálie, kteří hledají informace ke svým předkům. Magistrát zveřejnil jejich prosbu.

Vážená paní primátorko,

Finanční výbor má patnáct členů

ilustrační foto ber

Návrh na zvýšení počtu členů Finančního výboru ze 13 na 15 podala na dnešním jednání Zastupitelstva města Prostějova primátorka Alena Rašková. Návrh byl přijat a noví čtyři členové zvoleni.

„Všichni navržení kandidáti mají takové zkušenosti, že budou výboru přínosem,“ zdůvodnila návrh primátorka. Kandidát KSČM Václav Šmíd obdržel ve veřejném hlasování 21 hlasů, kandidát PéVéčKa Lukáš Andrýsek 24 hlasů, kandidát TOP09 Michal Drozd 32 hlasů, stejně jako kandidátka ODS Milada Sokolová. Ve výboru tak mají po dlouhém dohadování konečně své zástupce všechny strany, které jsou v prostějovském zastupitelstvu. (ber)

Co říkáte na rozdělení města na městské části?

ilustrační foto

Na posledním zastupitelstvu města Prostějova, které se konalo v polovině prosince 2015, vznesl jeden z obyvatel Vrahovic požadavek na nové územní členění města. Spočíval v odtržení městských částí, které by měly vlastní samosprávu. Rada si nechala vyčíslit náklady, shromáždila zkušenosti odjinud a nápad zamítla. Konečné rozhodnutí má v rukou zastupitelstvo.

„Rozčlenění na městské části by znamenalo mimo jiné vznik vlastní samosprávy, atd., což jsou milionové investice,“ konstatoval náměstek primátorky Jiří Pospíšil. Takové územní celky má Praha, Brno, Ostrava, z měst velikostně na úrovni Prostějova pak Opava. „Informovali jsme se tam a bylo nám řečeno, že by znovu do takového rozdělení nešli,“ informovala náměstkyně Ivana Hemerková.

Prostějov navštíví Karel IV. Můžeme se těšit na oslavy!

ilustrační foto gryff.cz

Na konci měsíce května, osmadvacátého, bude prostějovské hlavní náměstí svědkem neobyčejné podívané. Do města se dostaví císař Karel IV. se svým dvorem. Prostějov se tímto způsobem zapojí do celonárodních oslav 700. výročí narození Otce vlasti.

„Oslovili jsme agenturu Gryff, která pro nás připravila program k 625. výročí povýšení Prostějova na město,“ potvrdila informaci náměstkyně primátorky Ivana Hemerková. Podle jejích slov bude oslava spojena se Dnem dětí. “K dispozici bude například katovna, mincovna, zájemci si budou moc třeba vystřelit z luku. Do programu se zapojí i prostějovské příspěvkové a zájmové organizace. Vyvrcholením bude příjezd císaře Karla IV.,“ popsala náměstkyně.

Program bude trvat od 9 do 21 hodin, kdy ho zakončí ohňová show. (ber)