magistrát

Dnešní jednání Rady mimo jiné upraví smlouvu s TK Plus?!

ilustrační foto

 

Prostějovští radní dnes projednají další úpravu smlouvy uzavřené mezi městem a firmou TK Plus o zajištění služeb v oblasti propagace a marketingu. 

Na programu jednání Rady města Prostějova dne 6. 1. 2015 je rovněž dodatek číslo 2 ke smlouvě 10.6 uzavřené podle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v platném znění - smlouva ze dne 25. 11. 2013 na zajištění a poskytování služeb v oblasti propagace a marketingu pro Statutární město Prostějov," uvedla mluvčí radnice Jana Gáborová. Co se v onom dodatku skrývá, ale nikde na stránkách města nenaleznete. 

O to zajímavější je první dodatek. Koncert tenora Josefa Calleji přeznačil za spolupořádaný městem Prostějov.

Veřejné zápisy z rady města? Snad

ilustrační foto

 

Opakované žádosti některých zastupitelů, aby zápisy z jednání rady města Prostějova byly veřejně přístupné, se stále míjí účinkem. Stalo se tak i na posledním jednání zastupitelstva. 

Právnička města Květa Olašáková sdělila, že je zápisy možné zveřejnit poté, co budou odstraněny informace týkající se zákona o ochraně osobních údajů. Vzápětí ale dodala, že by bylo lepší nechat konečné rozhodnutí na samotné radě. "Nechám o návrhu hlasovat, doporučuji ale rozhodnutí ponechat na radě," konstatoval primátor Miroslav Pišťák. Jeho doporučení prošlo díky hlasování koalice. "Rada se tím bude zabývat," přislíbil primátor. (ber)

Snížení finanční kompetence rady zastupitelstvem neprošlo

ilustrační foto archiv ber

 

Na posledním jednání zastupitelstva vystoupilo hnutí ANO s návrhem omezit pravomoci radních a snížit finanční limit, o kterém mají oprávnění rozhodovat, a to z třiceti milionů na pět. Návrh zastupitelstvem neprošel.

Opozice rovněž navrhla výrazné omezení pravomocí radních při rozhodování o rozpočtových opatřeních, které schvalují v akutních případech. V současné době má rada oprávnění rozhodovat bez zastupitelstva o pěti milionech, když to neovlivní rozpočet, a o dvou milionech, pokud ovlivní. Podle opozice by radní měli rozhodovat jen o částkách, které nepřesáhnou půl milionu korun.

Zastupitelé zřídili komisi pro regeneraci městské památkové zóny

ilustrační foto

 

Rada města Prostějova na svém posledním zasedání navrhla vznik Komise zastupitelstva pro Regeneraci městské památkové zóny, do jejíhož čela nominovala Václava Šmída. Z původních 13 členů má nakonec 15.

Jiřího Pospíšila, Petra Lepšu,  Daniela Zádrapu, Petra Slepánka, Zdeňka Berana, Jana Košťála, vedoucího Stavebního úřadu MMPv,  Antonína Zajíčka, vedoucího Odboru rozvoje a investic MMPv, Radima Cardu, vedoucího Finančního odboru MMPv, Marka Perůtku, vedoucího oddělení památkové péče SÚ MMPv, Petra Ivánka, zaměstnance Odboru školství, kultury a sportu MMPv,  Naděždu Procházkovou, zástupkyni Krajského úřadu Olomouckého kraje a Veroniku Bártovou, zástupkyni Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci doplnili Václav Kolář a František Fröml.

Nechceme-li slyšet, že se na magistrátu krade, zřiďme tuto komisi, hřímal Blumenstein

ilustrační foto

 

I když v minulém období komise investičních technologií přinesla do rozpočtu města Prostějova značné úspory, na radnici ji budete hledat marně. Zastupitelstvo, které proběhlo minulé pondělí, opětovně zamítlo návrh na její zřízení.

O její znovuzřízení usilovali na pondělním zastupitelstvu města opoziční zastupitelé v čele s Tomášem Blumensteinem. "Pokud nechceme poslouchat, že se na magistrátu krade, zřiďme komisi IT," apeloval na vedení města.

Zastupitelé upozornili na tiskovou cenzuru na radnici!?

ilustrační foto prostejov.eu

 

Na poněkud podivné jednání prostějovské radnice upozornili opoziční zastupitelé na pondělním jednání. Podle zkušenosti hned několika z nich se v Radničních listech jejich příspěvkům dostalo okamžité oponentury. Byla nastolena otázka, zda se nejedná o porušení tiskového zákona.

"Zastupitelé zašlou své příspěvky do Radničních listů předat do dne uzávěrky, načež snad zasedne generální cenzor uvolněný radní Šlambor, který dostane všechny články k dispozici a na některé napíše svoje reakce. Ty dokonce rozsahem překračují původní článek." upozornil Tomáš Blumenstein (ODS).

Zastupitelstvo schválilo rozpočet, do provizoria nešlo

ilustrační foto

 

Hlavním bodem pondělního jednání Zastupitelstva města Prostějova byl rozpočet města na rok 2015. Příjmy a výdaje městské kasy se projednávaly zhruba dvě hodiny.

Opoziční zastupitelé měli řadu dotazů a připomínek k jednotlivým položkám. Emoce vzbudil mimo jiné čtyřmilionový příspěvek, který na základě smlouvy o propagaci Prostějova po čtyři roky dostává TK Plus Miloslava Černoška. "Když se dívám na seznam vykázaných aktvit, vidím jen další položky, které patří spíše do veřejné finanční podpory. Touto cestou financujeme soukromé aktivity," uvedl Jan Navrátil (Změna).  

Na otázku, kde bydlím, odpovím do 30 dnů. Písemně!

Foto archiv ber

 

Uvolněný radní Jaroslav Šlambor se stal v minulém týdnu hvězdou titulní stránky zpravodajského deníku MF DNES. Redaktor jej totiž vyfotil v místě jeho skutečného bydliště - ve Skalce. Podle místních tam žije dokonce už přes dva roky. K tématu se přes bouřlivou debatu odmítl vyjádřit i na včerejším zastupitelstvu. Část jeho členů žádala, aby byl právě z tohoto důvodu zbaven mandátu.

"Veškerá má dřívější vyjádření byla účelově překroucena. Nemám důvod tady veřejně něco vysvětlovat, odpovím písemně do 30 dnů," vyjádřil se radní Šlambor na otázku, kde skutečně bydlí. Trvalé bydliště má v Prostějově, v bytě svého syna.

Je zakázka na notebooky někomu ušitá na míru?

ilustrační foto internet

 

Členové nového prostějovského zastupitelstva se měli radovat z nových notebooků. Výzvu k účasti v zadávacím řízení, vydanou ještě před volbami, město po kritice některých zastupitelů stáhlo. Byla podle nich účelově sepsána. Na webu města se ale objevila znovu v prosincových dnech. Se stejnými kritérii.

Původní výzva v hodnotě 650 tisíc korun byla vypsána před volbami a podle některých firem byla její kritéria "ušita" přímo pro určitého dodavatele. "Jde o to, že byla napsána na konkrétní model pro konkrétního dodavatele. Problém je v technických požadavcích, které zbytečně omezují výběr možných modelů a stejně tak tak v požadavcích na dodavatelské firmy a charakteristce dodavatelské firmy," popsal Blumenstein i na včerejším zastupitelstvu s tím, že mu zaměření zakázky nepřímo potvrdili i samotní pracovníci odboru IT.

Zastupitelstvo města se včera protáhlo do půlnoci!

ilustrační foto ber

 

Třetí jednání Zastupitelstva města Prostějova začalo úderem třinácté hodiny. Na pořadu bylo patnáct bodů s několika podbody, rozpočet města na rok 2015, veřejné finanční podpory a jejich upřesnění či majetkové záležitosti.

Zastupitelstva města obvykle končí v pozdně odpoledních hodinách, tohle, dle vyjádření některých delší dobu zasedajících zastupitelů, kopírovalo doby dávno minulé. "Nebylo s podivem, když jsme končívali i hodně po půlnoci, zastupitelstvo, kdy se volil starosta Šverdík, bylo velmi zdlouhavé a starostu se podařilo zvolit v podobném čase", zaznělo na včerejším zastupitelstvu.

Velkým tématem bylo bydliště uvolněného radního Šlambora. Jen tímto bodem se zastupitelstvo zabývalo téměř dvě hodiny. (red)