magistrát

Pozor! Opravený břeh Hloučely není cyklostezkou, upozorňuje magistrát

ilustrační foto

Oprava narušeného břehu Hloučely za sídlištěm Edvarda Beneše přinesla řadu otázek. Mimo jiné stížnosti těch, kdo tudy projíždí na kole. Podle jejich slov je povrch opravené stezky pro cyklistiku zcela nevhodný. Není to cyklostezka, brání se magistrát.

"Obdrželi jsme řadu stížností, že nový povrch není vhodný pro jízdu na kole, že do štěrku se bicykly boří. Chci znovu upozornit, že se nejedná o stavbu cyklostezky, ale pouze o dosypání břehu a úpravu stávající cesty," uvedla náměstkyně primátora Ivana Hemerková. Podle jejich slov je pětimetrové pásmo kolem toku Hloučely majetkem Povodí Moravy. "Nemohli jsme stezku nijak jinak upravit, je v pásmu ochrany vod.

Konec spekulací. Město chce odkoupit krasický rybník

ilustrační foto

 

Rada města doporučila zastupitelstvu odkoupit rybník a přiléhající pozemky v místní části Krasice. Dosavadní vlastník nabídl městu odkup za cenu 99 Kč/m2, celkově tedy za 950 tisíc korun.

Před časem se po Prostějově šířily zvěsti, že majitel chce na místě vypuštěného rybníku postavit objekt bydlení. Místní si navíc stěžovali na pokles podzemních vod, který má vliv na hladinu vody ve studnách. Město možnost stavby již před časem odmítlo, stejně jako zamítlo snahu majitele o odkup přilehlých pozemků. 

Pozor, část magistrátu dnes hlásí uzávěru!

ilustrační foto

 

Odbor správy a údržby majetku města bude mít "výpadek".

"Ve středu 11.06.2014 bude z provozních důvodů uzavřeno oddělení nakládání s majetkem města Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova. Děkujeme za pochopení," vzkazuje mluvčí magistrátu Jana Gáborová. (red)

Městský web neinformuje přesně

ilustrační foto

 

Přes proklamované zlepšení chodu webu města Prostějova jsou obyvatelé nespokojeni spíše s jeho obsahem. V jednom z hlavních dokumentů jsou totiž chyby. V seznamu zastupitelů jsou uvedeny "domácí" strany i u těch, kteří jejich řady dávno opustili.

Dočíst se tak můžete, že členem ODS je Radek Zacpal, který ze strany odešel v červnu minulého roku, stejně tak jako jeho bývalý kolega, zastupitel a poslanec Radim Fiala. Ten dokonce opustil řady ODS již v říjnu roku 2012 a od roku 2013 je členem Hnutí Úsvit. Z ODS před časem vystoupili i náměstkové primátora Jiří Pospíšil a Ivana Hemerková a zastupitel Michal Müller. Ti jsou nyní mimo již zmíněného Radima Fialy členy politického klubu Nezařazených.

Odbor informačních technologií mění vedení. Splňujete požadavky?

ilustrační foto

 

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce vedoucí odboru informačních technologií Magistrátu města Prostějova. Pokud to umíte s počítači, můžete se přihlásit do 26. května.

Podmínkou je vysokoškolské vzdělání technického směru, nejlépe v oboru IT, elektroniky nebo komunikace. "Změna přináší mírné posílení role informatiky v rámci magistrátu. Na místo vedoucího hledáme člověka, který bude jak odborně zdatný, tak morálně na výši, což je nezbytné k tomu, aby se nemohly opakovat excesy z nedávné minulosti", sdělil Prostějovským novinkám Tomáš Blumenstein, předseda Komise informatiky města Prostějova.

Bližší informace naleznete na http://ude.prostejov.eu/UDE01/Dokument.aspx?file=S00A0B0SDX0D&pc=0&filep...   (red)

Od smrti prvního českého starosty Prostějova uplynulo 115 let

Foto MMP

 

Karel Vojáček stál v čele Prostějova od roku 1892 do roku 1898. Za dobu svého starostování zřídil gymnázium a vyšší školu, nechal postavit I. obecnou školu dívčí na Rejskově třídě, zlepšil zdravotnictví, inicioval vznik městské elektrárny a nového hřbitova. Je po něm pojmenováno náměstí a jeho i manželku Karlu připomíná pomník. V úterý uplynulo 115 let od jeho úmrtí.

Karel Vojáček studoval gymnázium v Olomouci, poté lékárnictví v Praze a vědomosti čerpal i v Mnichově, Paříži a Curychu. Po návratu do Prostějova převzal lékárnu U Černého orla. Starostou se stal v roce 1892. „O dva roky později byl za město Prostějov zvolen poslancem do zemského sněmu proti odrodilci Janu Zajičkovi. V čele města stál do roku 1898, kdy se už nedal zvolit starostou," uvedla mluvčí magistrátu Jana Gáborová..

Digitální mapy nabízí město za výrazně výhodnější ceny

ilustrační foto internet

 

Rada města na své poslední schůzi schválila aktualizovaný ceník služeb geografického informačního systému (GIS), jehož prostřednictvím mohou zájemci získat výpis z digitální technické mapy města.

Výhodnější podmínky v podobě příznivých cen ocení zejména stavebníci, kteří v rámci přípravy projekčních prací potřebují zákres aktuálního fyzického stavu území včetně výškových poměrů a vyznačení průběhů inženýrských sítí. „Digitální technická mapa města nemůže být nahrazena mapou katastrální, která obsahuje pouze vlastnické hranice. Proto stavebníkům vycházíme vstříc prostřednictvím nového ceníku služeb GIS.

Ad. Kam v Prostějově na WC?

Foto ber

 

V minulých dnech PvNovinky uveřejnili podnět jedné z čtenářek, týkající se dostupnosti toalet v centru města. Mimo jiné si stěžovala i na prostějovskou radnici. Situace se dnes jevila již trochu jinak.

V patrech radnice i nadále nenajdete toalety, ale pouze zamknuté technické místnosti, od kterých mají klíče pouze zaměstnanci magistrátu. Jsou ale vstřícní, pokud zaklepete na některé dveře, zcela jistě vám ho zapůjčí.Nemusíte ale do patra, už ve vchodu je místěna velká tabule, směrující potřebné na patřičné místo. První krůček se zdařil. (red)

Pokles koruny je pro město signálem k nákupu majetku

ilustrační foto

 

Krok České národní banky, která v listopadu oslabila kurz koruny, měla dopad na řadu odvětví. Někteří ze zastupitelů Prostějova vznesli dotazy v souvislosti s možným poklesem cen nemovitostí v majetku města. Podle primátora Miroslava Pišťáka není důvod k obavám.

„Zásadního dopadu rozhodnutí ČNB se obávat nemusíme. Ukazuje se ale,  že je výhodné pozemky vlastnit,“ uvedl primátor. Doba je ale podle něj příznivá k nákupu nemovitostí. „Pokud bychom měli volné finance a naskytla se možnost nákupu nějaké zajímavé lokality, pak by o tom bylo dobré zcela vážně uvažovat,“ vysvětlil Pišťák.

Najít info na webu města? Běh na dlouhou trať

ilustrační foto prostejov.eu

 

Webové stránky města Prostějova byly od své poslední úpravy v roce 2009 terčem časté kritiky uživatelů pro svou nepřehlednost. To by se mělo změnit. Primátor Miroslav Pišťák jmenoval skupinu, která se změnou bude zabývat.

Magistrát dělal anketu o webových stránkách zhruba před rokem. Z výsledků vyplynulo, že stránky je třeba buď razantně inovovat, nebo vytvořit nové. Případnou změnu má na starosti tříčlenná pracovní skupina, do které primátor jmenoval tajemníka města, právničku magistrátu a pracovníka informačních technologií. „Spolupracujeme také s Moravskou vysokou školou v Olomouci,“ konstatoval Pišťák. Lidé se podle něj na stránkách velmi těžko orientují.