magistrát

Nominujte osobnosti na Ceny Města Prostějova 2013

ilustrační foto MMP

 

Město Prostějov udělí také v letošním roce významným osobnostem Ceny města. Do 28. února 2014 mohou občané, organizace nebo občanská sdružení nominovat jakoukoli významnou osobnost, jejíž práce znamená přínos pro město Prostějov.

„Osobnosti, které výrazně napomohly ke zvýšení prestiže města v jakékoli oblasti své činnosti, si zaslouží naše uznání. Oceňované obory činnosti nijak nevymezujeme, abychom tím nezúžili výběr nominovaných. V uplynulých letech byla Cena města udělena mnoha osobnostem, jejichž práce je rozmanitá. Od šíření demokracie, přes celoživotní práci v divadelnictví až třeba po činnost literární či hudební,“ uvedla náměstkyně primátora Ivana Hemerková.

Město hodlá opět podpořit prostějovské atlety

ilustrační foto Atletický klub Pv

 

Rada města na poslední schůzi doporučila zastupitelstvu schválit veřejnou finanční podporu Atletickému klubu Prostějov ve výši 100 tisíc korun na dofinancování projektu vybudování tréninkové základny.

Vedení města dlouhodobě podporuje infrastrukturu sportovišť. ""Atletický klub se na nás obrátil s žádostí o veřejnou finanční podporu v souvislosti s výstavbou zázemí u hřiště Reálného gymnázia a základní školy ve Studentské ulici, které užívá jako svou tréninkovou základnu. Atleti z prostředků prodeje stadionu SK Prostějov zakoupili nemovitost na Lidické ulici 26, jež s hřištěm bezprostředně sousedí, k vybudování šaten sloužícím k zabezpečení základních hygienických podmínek pro trénink a závody," vysvětlila Ivana Hemerková, náměstkyně primátora.

Fond rezerv a rozvoje posílí o pěknou částku

ilustrační foto

Fond rezerv a rozvoje získá přes čtyři miliony korun z příjmové části kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města.

„Některé položky překračují plnění vůči schválenému rozpočtu. V prvním pololetí tohoto roku byla uzavřena řada smluv se společnostmi ohledně úhrady za zřízení věcných břemen na pozemcích města. Až letos byly vyúčtovány zálohové platby za vodné a stočné z roku 2012. Stejně tak v letošním roce byly přefakturovány náklady na spotřebu plynu v objektech spravovaných Odborem správy a údržby majetku města. V neposlední řadě došlo v březnu k odprodeji sněžného skútru za bezmála sto tisíc korun.

Potřebujete ovoce? Městské stromy jsou k mání

ilustrační foto

Magistrát zahájil odprodej ovoce ze stromů v majetku města. Za padesát korun si lidé mohou plody otrhat. Stačí si jen vybrat, domluvit se s úředníky, přistavit žebřík a pak už jen sklízet.

Každoroční odkup úrody z městských stromů je tady. Největší lokalita, ze které mohou lidé vybírat je například ve Vrahovicích.

„U hasičské zbrojnice je městský sad. Lidé si tady mohou otrhat jablka a švestky. Dalším místem, které je k dispozici jsou Čechovice. I zde jsou městské stromy,“ nastínila náměstkyně primátora Ivana Hemerková. Jedinou změnou, kterou letošní rok přináší je cena zakoupeného stromu. Ta se z třiceti korun vyšplhala na padesát. Seznamy stromů, ze kterých si zájemci o ovoce mohou vybírat leží na odboru správy a údržby majetku města.

Církevní základní škola – velký otazník

ilustrační foto

Bude dětem ve městě sloužit církevní základní škola? Otázka, která stále nemá jasnou odpověď. Její zřízení podpořilo více než tisíc lidí, kteří se podepsali pod petici určenou magistrátu. Ten ale tvrdí, že pro povolení školy nemá kompetence. Ty jsou v rukách ministerstva.

Zřízení základní církevní školy zatím prošlo předběžným ministerským schvalováním, které dalo souhlas k jejímu otevření. Důležitým ale bude vyjádření magistrátu, které je nedílnou součástí tohoto legislativního řízení. Podle něj pak ministerstvo nejspíš rozhodne, zda nakonec školu v Prostějově povolí. Do „hry“ zasáhne také hejtmanství. Vedení města tvrdí, že nemá kompetenci k rozhodnutí, jestli škola ve městě vůbec bude. Jeho vyjádření je ale přitom pro vznik „základky“ klíčovým. Na dotazované téma radní na tiskové konferenci reagovali velmi zdrženlivě.

Pět návrhů na logo města, které je nejlepší?

ilustrační foto

Boj o nejlepší logo města postupuje do dalšího kola. Radní zveřejnili pětici návrhů. Které se nejvíce líbí? Čeká nás hlasování.

Do soutěže o nejhezčí logo města se v jejím začátku přihlásilo sto dvanáct autorů. Komise pak svým výběrem do dalšího kola posunula devítku nejhezčích návrhů. Z těch následně rada města vybrala pětici, o které se domnívá, že by se obyvatelům města mohla líbit. V první polovině prázdnin autoři dostali za úkol návrhy dopracovat tak, aby bylo jasné, jak budou vypadat v elektronické podobě.

O přestavbě centra města budeme více mluvit, slíbil primátor

ilustrační foto

Nespokojenost zastupitelů s informovaností kolem možné výstavby obchodního centra, nedostatečné podklady, zbytečná prodleva. To jsou výtky, které opět padaly na včerejším jednání špiček vedení města. Primátor Miroslav Pišťák v kritizovaných bodech, kolem stavby obchodního domu firmy Manthellan, slíbil nápravu.

„Domníváme se, že doba, která uplynula od vyhlášení záměru dostavby, což je téměř pět let, byla přiměřená tomu, aby umožnila zajistit hmatatelné výsledky. Je nepochybné, že současný stav v řešení není, diplomaticky řečeno, uspokojivý. Nejsou dotaženy základní problémy, pokulhává oblast právní i architektonicko – urbanistická,“ kritizoval zastupitel a člen klubu KSČM, Jaroslav Šlambor. Podle jeho slov celý projekt nevykazuje shodu s podmínkami vyhlášeného záměru a opoziční klub, mimo jiné, požaduje určit personální odpovědnost za dění kolem celého projektu.

Co dnes přinese jednání radních?

ilustrační foto

Rada města se dnes sejde na své dva a osmdesáté schůzi. Na programu má řadu bodů, jako třeba petici, kterou lidé bojují za vznik církevní školy. Řeč bude mimo jiné také o radarech a měření rychlosti nebo třeba o rozšíření botanické zahrady.

Na programu mají radní celou řadu bodů, o kterých budeme postupně informovat.  Mezi zajímavá témata, o kterých by radní měli rozhodnout, zcela jistě patří otázka církevní základní školy. K jejímu povolení jsou špičky radnice skeptické, což se ale nedá říci o zhruba tisícovce lidí, která se k petici žádající zřízení školy, připojila. Výsledek je otázkou, protože náměstkyně zodpovědná za školství v Prostějově Ivana Hemerková, vidí ve zřízení další školy problém.

Za církevní základní školu bojuje petice rodičů!

ilustrační foto

Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola stále neúnavně usilují o zřízení základní školy ve městě. Ministerstvo školství akreditaci schválilo, magistrát ale se zřízením nesouhlasil. Rodiče tedy sepsali petici, kterou podepsalo na sedm stovek lidí. Jak magistrát zareaguje?

Zájem rodičů o církevní vzdělání dětí není, jak se ukazuje, zanedbatelný. Dosavadní odstup města chtějí změnit a zaslali na magistrát podepsanou petici, která o "základku" bojuje.

„Mrzí nás, že rada města svým únorovým usnesením znemožnila vznik církevní základní školy. Žádáme o revizi tohoto usnesení a podporu jejího založení,“ dočteme se v petici. Podle ředitele gymnázia Jaroslava Fidrmuce by vznik školy nebyl spojen s žádnými finančními výdaji města.

Soutěž o logo města má pětici nejlepších návrhů

Hromada obálek s návrhy na logo města
Hromada obálek s návrhy na logo města

Konšelé už znají pětici nejlepších návrhů na logo města. Vybrali je na úterním jednání rady. Jakmile je jejich autoři připraví do elektronické podoby, radnice o nich nechá veřejnost hlasovat.

„Už to bude brzo,“ nechala se slyšet náměstkyně primátora Ivana Hemerková, která byla předsedkyní komise vybírající nejvhodnější značku města.  Připomeňme, že do soutěže přišlo sto dvanáct obálek s návrhy.  Komise vybrala devítku nejlepších, radní  z nich pak určili pětici, o které rozhodnou lidé ve veřejném hlasování.

„Jakmile je jejich autoři převedou do elektronické podoby, to by mělo být do konce prvního prázdninového měsíce, hned je na webových stránkách města vystavíme,“ slíbila Hemerková.