magistrát

Míří tajemník prostějovského magistrátu do čela krajského úřadu?

ilustrační foto

Možný nový šéf Krajského úřadu Olomouckého kraje je znám. Z patnácti kandidátů uspěl u šestičlenné komise tajemník Magistrátu města Prostějova Lubomír Baláš.

Do funkce by měl nastoupit 1. června 2017. Konečné slovo ale bude mít ministr vnitra Milan Chovanec, který musí jmenování Lubomíra Baláše schválit. 

Sám Lubomír Baláš své vítězství prozatím komentovat nechce, dokud jmenování není schváleno, je jakékoliv vyjádření dle něj předčasné. (ber)

 

Prostějovský magistrát je nejpřívětivějším úřadem v kraji!

Foto MMP

Primátorka města Prostějova Alena Rašková převzala pro město Prostějov ocenění za nejpřívětivější úřad Olomouckého kraje.

Hodnocena byla otevřenost, transparentnost a vstřícnost úřadu vůči občanům města. „Jsem ráda, že se nám podařilo obhájit prvenství z loňského roku. Je to ocenění práce všech úředníků, ale i těch, kteří se starají o pořádek, kteří se starají o to, aby radnice vypadala tak, jak vypadá. Za to jim všem patří velké poděkování,“ pochválila výsledek primátorka Alena Rašková. (red)

 

O prodej městského bytu byl nebývalý zájem. Cena vyletěla téměř k milionu!

ilustrační foto

Zájemci o byt, který město Prostějov nabídlo k prodeji, začali jeho původní cenu (minimální kupní cena dle znaleckého posudku 600 tisíc korun) „přebíjet“ jako při klasické dražbě. O prodej jednotky č. 1622/15 o výměře 42,93 m2, byl veliký zájem.

„Zájemců o koupi bylo deset a cena se postupně dostala až na částku 909. tisíc korun,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer s tím, že Rada města Prostějova prodej zastupitelům doporučuje schválit. V průběhu měsíce prosince 2016 byl nájemní vztah s oprávněným nájemcem ukončen a došlo ke zpětnému předání této bytové jednotky společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., která zajišťuje její správu. Záměr prodeje byl v době od 15.03.2017 do 02.05.2017, v souladu s ustanovením zákona, zveřejněn vyvěšením na úřední desce Magistrátu města Prostějova.

Dům v Knihařské spolkne magistrát

ilustrační foto

Jak PvNovinky informovaly už v březnu letošního roku, městský dům v Knihařské ulici číslo 18 v Prostějově se promění v kanceláře pro úředníky města. 

Tehdy ale jednatel Domovní správy Prostějov Vladimír Průša sdělil, že nájemníky nikdo nevyhazuje. "Výpověď nikdo nedostal, pouze se s nájemníky jednalo o možném přestěhování do jiných městských bytů," sdělil PvNovinkám. Dnes už je jisté, že se byty změní na kanceláře.

Magistrát hledá právníka. Na stavební úřad

ilustrační foto

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou právník/ právnička Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova.

Termín pro podání přihlášky je do 24. 5. 2017, předpokládaný nástup červen 2017, příp. dle možností vybraného uchazeče.

Státní vlajky budou na budovách magistrátu vyvěšeny celoročně

ilustrační foto

Česká státní vlajka musí povinně vlát na budovách úřadů a institucí v den státního svátku. Zákon říká, že vlajková výzdoba začíná zpravidla v 16 hodin dne předcházejícího a končí v 8 hodin dne následujícího po dni státního svátku. Mimo tyto sváteční dny však může vlajka na budovách a stožárech vlát stále a není nutné ji stahovat. Vedení města proto přikročilo k alternativě, kdy státní a městské vlajky budou na některých budovách magistrátu vyvěšeny stále.

„K tomuto kroku přistupujeme s ohledem na zkušenosti ze zahraničních cest, kdy v řadě zemí je běžné vyvěšení státní vlajky, respektive vlajky příslušné obce celoročně, a to nejen u veřejných budov, ale i na soukromých objektech. U nás stabilně vyvěsíme vlajky (prapory) městské i státní. Vyvěšením vlajky klademe důraz na sounáležitost se subjektem, který vlajka symbolizuje a v neposlední řadě se jedná i o estetický prvek,“ uvedl náměstek primátorky Jiří Pospíšil.

 

Budovy Magistrátu města Prostějova , kde budou vlajky (prapory) celoročně vyvěšeny:

Město hledá zaměstnance!

ilustrační foto

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou - sociální pracovník na oddělení sociálních služeb pro rodinu a nezaměstnané odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova.

Termín pro podání přihlášky je 14. 5. 2017, předpokládaný nástup červenec 2017, příp. dle možností vybraného uchazeče.

Město spustilo novou službu! Na webu

ilustrační foto MMP

Dne 18. 4. 2017 byla na webových stránkách města Prostějova v odkazu https://www.prostejov.eu/cs/obcan/objednavani-na-urad/, kde se občané mohou objednávat na úřad, spuštěna nová služba pro občany. Lidé se jednoduchým způsobem dostanou k informaci o stavu svých žádostí o občanské průkazy a cestovní doklady.

„Jedná se o informace o stavu podaných žádostí o občanské průkazy a cestovní doklady, kde občané zjistí, zda je jejich doklad již připraven k vyzvednutí,“ informovala Marie Javůrková, vedoucí odboru občanských záležitostí. Lidé tak podle konkrétního dne, kdy svou žádost podali, vidí, který den si mohou nový průkaz vyzvednout.

Na webové stránce zjistí nejen informace o tom, jaké doklady jsou již připraveny k vyzvednutí, ale také o aktuálních čekacích dobách nebo počtech právě vyřizovaných klientů. (red)

 

Magistrát hledá zaměstnance!

ilustrační foto

Výběrová řízení na zaměstnance vyhlásil Magistrát statutárního města Prostějova. Hledá referenta pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů pro město Prostějov Odboru územního plánování a památkové péče Magistrátu.

Požadavky na pracovní pozice naleznete na webu města v rubrice aktuality. Přihlášky je možné doručit i prostřednictvím právního a personálního oddělení Odboru kancelář tajemníka. Termín podání přihlášek je do 18.4. 2017. (red)

Prostějov uspěl ve Zlatém erbu 2017

ilustrační foto MMP

Město Prostějov má druhé nejlepší webové stránky v kraji.

Zástupci města Prostějova převzali dnes ocenění za druhé místo v krajském kole soutěže Zlatý erb v kategorii nejlepších webových stránek. (Zdroj MMPv)