Manthellan

Soud s Manthellanem byl odložen

ilustrační foto Galerie Manthellan

V úterý se u Krajského soudu v Brně měla projednávat žaloba společnosti Prior na neplatnost smluv mezi společností Manthellan a statutárním městem Prostějov ohledně pozemků, na kterých se má začít stavět Galerie Prostějov. Soud byl na žádost společnosti Prior odložen.

"Odvolací řízení, které Nejvyšší soud vrátil zpět k projednání Krajskému soudu v Brně, je odloženo. O odročení požádal žalobce, společnost Prior. Náhradní termín doposud nebyl stanoven,“ uvedl náměstek Jiří Pospíšil. (ber)  

 

Manthellan poslal osmi stranám po padesáti tisících. Na transparentní účty

ilustrační foto

Zástupci společnosti Manthellan, která chce v Prostějově vybudovat nákupní galerii, se dnes novinářům představili na tiskové konferenci. Manažer projektu Lukáš Čepelka a předseda představenstva Manthellan Richard Morávek mimo jiné uvedli, že v projektu výstavby hodlají pokračovat. A také že osmi prostějovským stranám a sdružením dnes zaslali na účet padesát tisíc korun.

"Smlouva mezi námi a městem Prostějov platí. Na soudní rozhodnutí čekat nebudeme," uvedl Morávek s tím, že se zahájením výstavby počítá společnost na začátek roku 2020. Podle jeho slov není zaslání padesátitisícového daru pro příjemce zavazující. "S nikým jsme předem nejednali. Podpořili jsme i politická uskupení, jejichž někteří členové dávají najevo, že s podobou projektu z roku 2009 nejsou spokojeni. Nepovažujme to za problém a rádi o něm budeme s kýmkoli diskutovat," doplnil Morávek.  

Okresní soud rozhodl o žalobě společnosti Manthellan

ilustrační foto ber

Dne 14. června 2018 soud rozhodl o zamítnutí žaloby o rušení držby, kterou podala společnost Manthellan a.s. na statutární město Prostějov. Rozhodnutí soudu je nepravomocné.

"Město Prostějov postupně došlo k závěru, že nájemní smlouva, kterou uzavřelo se společností Manthellan a.s. je neplatná, protože uzavřená smlouva není v souladu se zveřejněným záměrem," informoval náměstek primátorky Zdeněk Fišer. Společnost Manthelan a.s. na platnosti smlouvy trvá a odmítá odstranit zátarasy, které instalovala na vjezdech na zpevněné plochy po bývalé sodovkárně. Plocha je využívaná jako parkoviště. Proto město Prostějov nechalo odstranit část ohrazení v majetku města a parkoviště je opět zpřístupněno. Zátarasy společnosti Manthellan zůstaly.

Město uvolní plochu na parkování u Společenského domu! Zítra!

ilustrační foto MMP

Na pokyn primátorky města Prostějova Aleny Raškové bude zbavena zátaras a uvolněna k parkování plocha u Společenského domu. Práce na zpřístupnění plochy budou zahájeny 10.5.2018.

"Jak nám sdělila Advokátní kancelář Ritter – Šťastný Olomouc, která město Prostějov zastupuje ve sporu proti společnosti MANTHELLAN, podaná žaloba proti zmíněné společnosti je u Okresního soudu v Prostějově řešena jako občanskoprávní spor na vyklizení pozemků. Protože však město naléhavě potřebuje parkovací plochy, které firma MANTHELLAN odmítá dobrovolně předat, dá se, dle mínění právní kanceláře, přistoupit k uvolnění parkovací plochy městem. Jde sice o postup, který má svá rizika, nicméně dlouhodobě by stávající stav odporoval zájmům města.

Nejvyšší soud vrátil projednání kauzy "Manthellan" zpět na kraj

ilustrační foto galerie Prostějov

Nejvyšší soud v Brně svým rozhodnutím ze dne 21.2.2018 zrušil rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 29. 6. 2016, vyhověl tedy dovolání společnosti Prior.

Zatímco Okresní soud v Prostějově určil neplatnost smluv o smlouvách budoucích uzavřených mezi městem Prostějov a společností Manthellan, jejichž předmětem měl být prodej Kascentra a přilehlých pozemků a následně výstavba obchodně-kulturního centra, krajský soud v Brně toho rozhodnutí změnil a žalobu o určení neplatnosti smluv zamítl. Své rozhodnutí odůvodnil nedostatkem naléhavého právního zájmu ze strany žalobkyně – společnosti PRIOR.

Město chce podat žalobu na vyklizení pozemku v Komenského ulici

ilustrační foto ber

Jak dnes informoval náměstek primátorky Prostějova Zdeněk Fišer, od advokátní kanceláře Ritter Šťastný, která město zastupuje v kauze Manthellan, přišel důležitý dokument. Město bude k soudu podávat návrh na vyklizení pozemku v Komenského ulici. 

"Přišel návrh, který teď posoudí právníci města. V podstatě jde o postup, který navrhla Rada a odsouhlasilo poslední Zastupitelstvo," uvedl Fišer. 

Město bude žádat, aby z odstavné plochy zmizely betonové skruže, bránící ve vjezdu, i výkopy, ve kterých údajně probíhají archeologické práce.

"Je to nezávislé na rozhodnutí o dovolání společnosti Prior proti rozsudku brněnského krajského soudu ve věci neplatnosti Smlouvy o smlouvách budoucích mezi prostějovskou radnicí a developerem Manthellanem. To je jiná cesta," dodal náměstek Jiří Pospíšil. 

OBRAZEM: Co odkryly archeologické práce?

Foto čtenář

Odstavnou plochu v Komenského ulici v Prostějově uzavřela firma Manthellan z důvodu provádění archeologického průzkumu. 

"Šel jsem kolem, tak jsem se podíval, co archeologické práce odkryly. Jak se zdá, jen rumisko," zaslal do redakce fotografie čtenář Jirka. Přidal i fotky skruží, zabetonovaných a zalitých betonem, které brání ve vjezdech na plochu. "Schálnost?", dodal. (red)

 

V kauze Manthellan budou jednat pouze právníci

ilustrační foto Jan Navrátil

Rada města Prostějova na svém posledním jednání rozhodla o významné změně. Další jednání s firmou Manthellan již bude vést Advokátní kancelář Ritter -Šťastný z Olomouce. 

Důvod vysvětlila primátorka Alena Rašková. "V tomto letitém a velmi složitém sporu už nejde dávno o věci politické, ale právní. Tak je musí řešit právníci", uvedla primátorka. Kancelář podle ní sdělí orgánům města možnosti řešení, ty je pak mohou a nemusí odsouhlasit. "V okamžiku, kdy bude podepsána s kanceláří smlouva, nebudeme se bez právníků k této kauze vyjadřovat," dodala Rašková.

Podle jejích slov tak zaniká i nedávno jmenovaná pracovní skupina, ve které byli členové rady a zastupitelstva. (ber)

Uvolněte parkoviště, vzkázala radnice Manthellanu

ilustrační foto Jan Navrátil

Primátorka Prostějova Alena Rašková předala společnosti Manthellan vzkaz Rady města Prostějova. Ta požaduje uvolnění plochy v Komenského ulici, která byla využívána jako parkoviště. Společnosti totiž dle vyjádření radnice k 31. prosinci 2017 skončila nájemní smlouva.

„Podle názoru rady města nájemní smlouva skončila k 31. 12. 2017. Veškeré další jednání nyní povede advokátní kancelář. Investor dostane výzvu, aby prostory opustil,“ uvedla Rašková.

Náměstek primátorky Jiří Pospíšil ale podotkl, že konec platnosti nájemní smlouvy by na samotný projekt neměl mít vliv. „Město se v roce 2010 zavázalo k projektu, a dokud soud neřekne, že smlouvy jsou neplatné, tak platí. Oslovuje mě řada lidí a já odpovídám, že podle mne je projekt Manthellanu nejkratší cesta, jak dostat centrum Prostějova do solidního stavu,“ řekl Pospíšil.

Věnuje snad Manthellan městu dar v podobě štěrku na zlepšení povrchu odstavné plochy?

Foto Jan Navrátil

Již dlouhé roky si motorizovaní návštěvníci centra Prostějova stěžovali na špatný stav odstavné plochy v Komenského ulici. Je možné, že magistrátu na opravu nyní přispěl samotný nájemce, firma Manthellan, a to sponzorským darem v podobě štěrku?

Ocenit bychom mohli fakt, že se jedná o přibližně 5m3 kvalitního kameniva, ale také skutečnost, že si dárce (prozatím?) nefakturoval dopravu. Za zmínku stojí i skutečnost, že štěrk není volně ložen, ale je umístěn do betonových skruží, aby nedocházelo k jeho samovolnému sesuvu.