mateřská škola

Jaké školky budou otevřeny o hlavních prázdninách?

ilustrační foto MŠ A. Krále

Přinášíme vám informaci z tiskové konference rady města týkající se organizace prázdninového provozu mateřských škol, kterou Rada města Prostějova odsouhlasila.

„Jde o každoroční záležitost, kterou se upravuje provoz mateřských škol. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Informaci o omezení nebo přerušení provozu rodiče či zákonní zástupci najdou zveřejněnou v mateřské škole na přístupném místě ve škole nejméně dva měsíce předem,“ uvedl primátor města Prostějova František Jura. Jak doplnil, zároveň bude zveřejněna informace o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti v době omezení nebo přerušení provozu.

Jaké školky jsou v provozu přes prázdniny? Zvýšila se kapacita!

ilustrační foto MŠ A. Krále

Rada města Prostějova, v úloze zřizovatele mateřských škol, znovu projednala přerušení činnosti mateřských škol v měsíci červenci a srpnu z důvodu zvýšeného zájmu rodičů o přijetí dětí k prázdninovému provozu v měsíci červenci.

Rada města na tento požadavek rodičů reagovala opětovným projednáním provozu prostějovských mateřských škol. V termínu 9. 7. a 20. 7. byl počet řádně a včas podaných přihlášek vyšší než původně stanovená kapacita po prvotním projednání přerušení činnosti vybraných mateřských škol. Z tohoto důvodu byl v tomto termínu, po dohodě s ředitelkou mateřské školky Partyzánská, posílen prázdninový provoz konkrétně na pracovišti mateřinky A. Krále,“ vysvětlila náměstkyně primátorky Ivana Hemerková s tím, že další rozšíření kapacity již není možné a příjem přihlášek je již uzavřen.

Děti se dočkaly nového pavilonu školky! V Čechovicích

Foto MMP

Slavnostním přestřižením pásky byl ve čtvrtek 28. 6. 2018 uveden do provozu nový pavilon mateřské školy v Čechovicích. Vznikl na místě starého technického objektu.

"Budování tohoto objektu započalo 1. července loňského roku, práce byly dokončeny 15. 6. 2018. Byl zbourán starý objekt a na jeho místě vybudován nový, díky němuž se kapacita nyní zvýšila o pětadvacet dětí. Celkové náklady dosáhly zhruba šestnáct milionů korun. Z toho dotace z ITI činila 11,3 milionů korun. Zhotovitelem stavby je firma Jamastav Moravia," shrnul 1. náměstek primátorky Zdeněk Fišer. (red)

Mateřská škola v Čechovicích má větší kapacitu

ilustrační foto

V měsíci červnu byly dokončeny stavební práce na mateřince v Čechovicích. V rámci investiční akce byla provedena demolice objektu hospodářské budovy. Na jejím místě vyrostla nová moderní budova, ve které vzniklo zbrusu nové oddělení pro zhruba 25 dětí.

Stavbu realizovala firma JAMASTAV MORAVIA a.s. Finanční náklady činily 15,6 milionu korun. Akci podpořily finanční prostředky z Evropské unie prostřednictvím integrovaných teritoriálních investic – ITI ve výši 11,3 milionu korun. (red)

Šest ředitelů škol bylo potvrzeno ve funkci

ilustrační foto prostejov.eu

V uplynulých dnech bylo ve svých funkcích potvrzeno hned šest ředitelů a ředitelek prostějovských základních a mateřských škol.

Šlo o tři ředitele základních škol a tři škol mateřských. Uplynul jim totiž šestiletý mandát. "Podle zákona jsme museli po této době zhodnotit jejich práci. Hodnocení bylo náročné a dlouhé, ale u žádného z nich jsme nenašli pochybení. Proto byli ve funkcích potvrzeni na dalších šest let," konstatovala náměstkyně primátorky Ivana Hemerková. Jedná se o Josefa Hrachovce, ZŠ Kolárova, Jana Krchňavého, ZŠ J. Železného, Romana Pazderu, ZŠ Melantrichova, Janu Baarovou, MŠ Smetanova, Ivetu Bittnerovou, MŠ Šárka, Alenu Hekalovou, MŠ Moravská. Sedmou potvrzenou byla Eliška Kunčíková, ředitelka ZUŠ.

Mateřinka bude mít větší kapacitu

Foto MMP

Město Prostějov získalo dotační peníze na rozvoj mateřské školky v Čechovicích. Peníze pochází z měšce Integrovaného regionálního operačního programu.

„O podporu na zvýšení kapacity školky jsme žádali v červnu tohoto roku. Dotaci jsme nakonec získali a konkrétně bude využita na stavební práce související se zvýšením kapacity. Realizace projektu zahrnuje odstranění hospodářského pavilonu školy a výstavbu nového objektu včetně oddělení pro děti. Tím bude navýšena kapacita zařízení o 25 míst,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer.

Nová budova bude navazovat na stávající pavilony školky a po dokončení celé stavby s nimi bude tvořit jeden funkční celek. Výše dotace činí maximálně 11.290.093,20 Kč. (red)

 

Mateřská škola Čehovice soutěží! Dejme dětem hlas

Foto MŠ Čehovice

Do soutěže se společností SEVT o populární vyřezávací a embosovací stroj Big Shot Plus A4 v hodnotě 5 446 Kč se zapojila MŠ Čehovice. Dejme dětem svůj hlas! Až do konce října!

Zdejší děti soutěží s fotografií z podzimního tvoření. "Je to společná práce Strom dětí, hříbky v lese a jabloně," vysvětluje učitelka Magda Zatloukalová. Lajkovat můžete na https://www.facebook.com/SEVT.cz/posts/1954072777940140

Rodičové, školky zahajují provoz již 1. září!

ilustrační foto MŠ A. Krále

Zatím, co žáci základních škol míří do lavic až v pondělí 4. září, mateřinky otevřou své dveře už v pátek prvního.

"Od 1. září startuje běžný provoz na všech mateřských školách v Prostějově," potvrdila redakci mluvčí magistrát Jana Gáborová. Do 31. srpna je prázdninový provoz na pracovištích MŠ Jana Železného a MŠ Fanderlíkova. (ber)

 

 

Strážníci navštívili sedm mateřských školek. S povídáním o nebezpečí

Foto MP

V měsíci červnu strážníci zavítali do sedmi prostějovských mateřských školek. Děti se v průběhu besedy seznámily se zásadami bezpečného chování. I přesto, že jde o malá dítka, je velmi důležité, aby věděla, jak se zachovat v nebezpečných situacích. 

Pro snadnější pochopení hrozícího nebezpečí sehráli strážníci s dětmi názorné scénky. Například, co dělat při kontaktu s neznámým člověkem, nálezu injekční stříkačky, ztracení se rodičům v obchodě, nebo při setkání s cizím psem. Druhá polovina besedy byla zaměřena na dopravní předpisy. "Strážníci se dětem snažili hravou formou vysvětlit pravidla pro chodce při přecházení přechodu a povinnou výbavu jízdního kola. V závěru si děti vyslechly pohádku O medvídkovi Brumlovi. Celý příběh s nimi následně rozebrán," dodala strážník Tereza Greplová. (red)

Čechovická školka se baví!

Foto Pavlína Spurná

Mateřinka pracuje pod křídly ZŠ a MŠ Prostějov Palackého a je školkou, která nenechává nic náhodě. Pro své děti neustále vymýšlí různé akce i aktivity, které jsou nejen zajímavé a děti baví, ale také je připravují do života ve všech směrech. Stalo se již tradicí, že škola pracuje na propojení svých jednotlivých součástí tak, aby školu opouštějící deváťáci přebrali kus zodpovědnosti v podobě přípravy oslav Dne dětí právě pro ty nejmenší v mateřské škole. Nejinak tomu bylo i letos. Drobci ze školky a velikáni deváťáci si svůj Den dětí užili.

„Deváťáci z Palacké pod vedením pana učitele Navrátila se vší odpovědností i humorem vedli naši drobotinu v zábavných hrách a soutěžích. Starali se, aby se jim něco nestalo, nebyla jim zima, teplo, neměli žízeň – naši „drobci“ na oplátku vzhlíželi k „velikánům“ z Palacké s obdivem, vděkem a někdy dokonce i úctou. Samozřejmě že děti nakonec vnímaly především odměny, které za své výkony dostaly, smysl celé akce byl ale hlubší a opět stoprocentně zafungoval. Velcí bezvadně spolupracovali s malými a tak to má být!