město

Prostějov je třetí v republice v soutěži „Hejbni s elektrem pro lepší život“

Foto tisková zpráva

Prostějov se v prvním ročníku celostátní soutěže „Hejbni s elektrem pro lepší život“ umístil třetí v kategorii měst do 89 999 obyvatel. Soutěž pro statutární města v České republice v loňském roce vyhlásil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů ELEKTROWIN. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo ve čtvrtek 16. května v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě, kde cenu v převzala náměstkyně primátora Milada Sokolová a Ilona Kovaříková z Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu Prostějov.

"Jsem hrdá na naše obyvatele, kteří se snaží pro lepší životní prostředí dělat maximum. Odměnou je jim tato cena, za kterou jim děkujeme," uvedla náměstkyně primátora Milada Sokolová. 

Za bezmála čtrnáct let fungování tohoto kolektivního systému se díky recyklaci spotřebičů podařilo ušetřit 4,5 milionu tun emisí CO2 a také 2,5 milionu MWh elektrické energie. Z obecních a městských rozpočtů se podařilo ušetřit tři čtvrtě miliardy korun. 

Odměny pro vítěze

Město chce vykoupit strategicky výhodné pozemky u aquaparku

ilustrační foto

Rada města Prostějova doporučuje Zastupitelstvu města Prostějova schválit výkup pozemků, které by v budoucnosti rozšířily a umožnily zcelit plochu současného sportoviště. Konkrétně se jedná o pozemky p.č. 6220/3 – orná půda o výměře 273 m2 a p.č. 6221/1 – orná půda o výměře 9.178 m2, oba v k.ú. Prostějov celkem za kupní cenu 8.9 milionu korun.

„Máme dlouhodobý zájem o tyto pozemky. Vzhledem k umístění nabízených pozemků převážně v plochách veřejných prostranství a občanského vybavení, určených pro tělovýchovná a sportovní zařízení, by mohlo město Prostějov jako vlastník v budoucnu pozitivně ovlivňovat podobu celé lokality.

Město zprovoznilo mobilní aplikaci Prostějova

ilustrační foto MMP

Město Prostějov připravilo pro uživatele mobilních telefonů aplikaci "MOJE MĚSTO V MOBILU".Najdete ji v sekci „VOLNÝ ČAS - MOBILNÍ APLIKACE PROSTĚJOVA“.

Co je možno využívat:

- přehledné kontakty - umožňuje občanům snadný a rychlý přístup ke kontaktům radnice

- hlášení závad - dává možnost občanům nahlásit problém v daném místě jejich bydliště. Snadno vyfotí, napíše problém a odešle.

- nejdůležitější informace z webu - aktuality, kalendáře akci, nové na webu

- životní situace s napojením na telefonní seznam

- tísňové linky a důležité kontakty

- úřední deska

- notifikace událostí

Město spustilo novou službu! Na webu

ilustrační foto MMP

Dne 18. 4. 2017 byla na webových stránkách města Prostějova v odkazu https://www.prostejov.eu/cs/obcan/objednavani-na-urad/, kde se občané mohou objednávat na úřad, spuštěna nová služba pro občany. Lidé se jednoduchým způsobem dostanou k informaci o stavu svých žádostí o občanské průkazy a cestovní doklady.

„Jedná se o informace o stavu podaných žádostí o občanské průkazy a cestovní doklady, kde občané zjistí, zda je jejich doklad již připraven k vyzvednutí,“ informovala Marie Javůrková, vedoucí odboru občanských záležitostí. Lidé tak podle konkrétního dne, kdy svou žádost podali, vidí, který den si mohou nový průkaz vyzvednout.

Na webové stránce zjistí nejen informace o tom, jaké doklady jsou již připraveny k vyzvednutí, ale také o aktuálních čekacích dobách nebo počtech právě vyřizovaných klientů. (red)

 

Místní poplatky za odpad budou v roce 2016 stejné jako loni

ilustrační foto

Základní sazba místního poplatku za odpad na rok 2016 nebude v Prostějově zvýšena, činí tedy 600 korun na osobu a rok.

Osoby starší 65 let zaplatí v roce 2016 492 korun. Splatnost poplatku je k 30. červnu 2016.
Pro srovnání se podívejte, jak se výše poplatku vyvíjela od jeho zavedení.

Přehled sazeb poplatku ve městě Prostějově od roku zavedení, tj. od r. 2002:

2002 - 250 Kč,
2003 - 300 Kč,
2004 - 396 Kč,
2005 - 2006 - 420 Kč,
2007 - 480 Kč,
2008 - 2012 - 492 Kč
2013 - 2015 - 600 Kč.

Prostějov zakoupí další umělecká díla

ilustrační foto

 

Rada města Prostějova schválila nákup dalších osmi uměleckých děl. V letošním roce sbírky Prostějova doplní umění za 400 tisíc korun.

Nejdražším dílem z osmi zakoupených je olej na plátně Modrá kompozice Dušana Janouška, za kterou město složí 40 tisíc korun. Nejméně, 3500 korun, zaplatí za olej Viléma Topinky „Socha v parku“ a akvarel  Richarda Kaňáka  „Stará cihelna u Prostějova“.

Program k 625. výročí města je hotov. Bude se slavit!

ilustrační foto gryff.cz

 

Jak PvNovinky informovaly, 4. července se na  náměstí T. G. Masaryka v Prostějově uskuteční akce k 625. výročí povýšení Prostějova na město. Program je již znám!

„Těšit se můžeme mimo jiné na šermířské souboje, kejklíře, katovnu, show rytíře a jeho koně, výstavu zbraní,“ popsala náměstkyně primátora Ivana Hemerková. Město podle jejích slov vydá i tištěný program akce. „Věřím, že si v celodenním programu každý najde něco pro své potěšení,“ dodala. (ber)

Program :

Prostějov je na titulce Moderní obce

Foto Moderní obec

 

Krásný snímek zdobí titulní stránku časopisu Moderní obec. Mimo velmi zdařilé fotografie prostějovského Národního domu v něm najdete i tři strany povídání o našem městě. Týká se jeho ekonomické zdatnosti.

„Píše se tam, že vzhledem k ratingu excelujeme mezi českými městy,“ vysvětlil primátor Miroslav Pišťák. On sám je velmi spokojený, že si Prostějova známý a renomovaný časopis v této souvislosti všiml. Mrzí ho jen to, že někteří lidé nechtějí takové úspěchy města brát v potaz. (ber)

 

Přebytečný majetek města dostane Junák

ilustrační foto středisko Járy Kaštyla

 

Rada města Prostějova na svém posledním jednání schválila výjimku, týkající se nakládání s přebytečným majetkem. Nábytek dostanou skauti ze Střediska Járy Kaštila.

„Přebytečný majetek nejprve nabízíme vlastním organizacím, může být darován, jít do aukce, nebo prodán,“ vysvětlil primátor Miroslav Pišťák. O nábytek podle jeho slov požádali právě skauti a rada jim vyhověla. „Chceme ukázat, že naši podporu má i Junák,“ dodal primátor. (ber)

Město již šestým rokem nezvýší ceny nájmů o inflaci

ilustrační foto internet

 

Rada města na poslední schůzi schválila neuplatnění navýšení nájemného pro rok 2015 o míru inflace vyhlašovanou Českým statistickým úřadem za uplynulý kalendářní rok u všech nájemních smluv na pronájem majetku ve vlastnictví Statutárního města Prostějova.

„Navazujeme na stejná rozhodnutí vedení města v minulých letech. Již od roku 2010 město nezvyšuje ceny nájemného u všech smluv, přestože u většiny je takzvaná inflační doložka obsažena ve smluvních podmínkách,“uvedl Jiří Pospíšil, náměstek primátora.