město

První občánek města dostane peníze

ilustrační foto babyweb.cz

 

Rada města Prostějova schválila na svém jednání finanční dar prvnímu občánkovi. Dostane dva tisíce korun.

Dar je pro prvního občánka města Prostějova, který se narodí na území města jako první v pořadí od 1. 1. aktuálního roku. Matka musí mít trvalý pobyt v Prostějově. (red)

Nový občanský zákoník může městu pomoci zajistit plnění smluv

ilustrační foto

Na poslední schůzi se radní města Prostějova zabývali návrhem systémového řešení s cílem eliminovat situace, kdy kupující pozemku nerealizuje závazky vyplývající z kupní smlouvy. Příští rok v pozemkové problematice značně pomůže nový občanský zákoník.

"Ve všech třech problematických případech, kdy kupující nesplnili podmínky, se jedná o smlouvy, které byly uzavírány před vznikem hospodářské krize. Neplnění podmínek souvisí mimo jiné právě s krizí a nepříznivým vývojem na trhu," popsal situaci Jiří Pospíšil, první náměstek primátora.

Dopravní omezení působí zmatek už teď

ilustrační foto

V souvislosti s blížícími se Hanáckými slavnostmi se Prostějov oděl do řady dopravních značek, které značně komplikují dopravu. Mnozí řidiči totiž jejich význam zřejmě nechápou.

„Včera mi málem přejeli jednoho strážníka," posteskl si PvNovinkám ředitel Městské policie Jan Nagy. Jeho muži totiž už v těchto dnech hlídají dopravní situaci mimo jiné v Kostelní ulici. " Může zde být deset zákazů, hlídka může desetkrát vysvětlovat, že zde prostě místo k parkování není a přece sem vjedou. Pokusí se svůj vůz odstavit, aby po deseti minutách zjistili, že opravdu není kde. No a kolotočáři, to je taky lahůdka," popsal situaci v centru Nagy.

Soutěž o logo města má pětici nejlepších návrhů

Hromada obálek s návrhy na logo města
Hromada obálek s návrhy na logo města

Konšelé už znají pětici nejlepších návrhů na logo města. Vybrali je na úterním jednání rady. Jakmile je jejich autoři připraví do elektronické podoby, radnice o nich nechá veřejnost hlasovat.

„Už to bude brzo,“ nechala se slyšet náměstkyně primátora Ivana Hemerková, která byla předsedkyní komise vybírající nejvhodnější značku města.  Připomeňme, že do soutěže přišlo sto dvanáct obálek s návrhy.  Komise vybrala devítku nejlepších, radní  z nich pak určili pětici, o které rozhodnou lidé ve veřejném hlasování.

„Jakmile je jejich autoři převedou do elektronické podoby, to by mělo být do konce prvního prázdninového měsíce, hned je na webových stránkách města vystavíme,“ slíbila Hemerková.

Radní dostali na stůl závěrečný účet města za loňský rok

ilustrační foto
ilustrační foto

Radní schvalovali na svém posledním jednání závěrečný účet města Prostějova a řízených organizací za loňský rok. Hospodaření skončilo díky obezřetnému počínání dobře, i když letos poprvé je saldo příjmů a výdajů mínusové. Na vině jsou nevybrané daně.

Rozpočtové hospodaření města skončilo záporným saldem příjmů a výdajů ve výši zhruba 21,5 milionů korun. Toto záporné saldo znamená, že město investovalo ne do provozních nákladů, ale do investic. Město hospodařilo dobře, ale podíl sdílených daní na základě rozpočtového určení daní oproti tomu, co bylo naplánováno, dopadlo hůře o nějakých 20 – 25 milionů korun. O tuto částku dostalo město ze státního rozpočtu méně. 

Lesy vydělávají městu miliony korun

ilustrační foto

Město Prostějov má v majetku 1706 hektarů lesa. V uvážlivém lesním hospodářství chce město pokračovat i v budoucnu, radní dali už koncem loňského roku zelenou například rozšíření Lesní školky v Seči.

Jedním ze záměrů společnosti Lesy města Prostějova je rozšíření lesní školky v Seči. Už koncem loňského roku byly v lokalitě lesní školky zahájeny práce na modernizaci a rozšíření výroby sadby lesních stromků, letos budou podle schváleného programu pokračovat stavební úpravy stávajících objektů na klimatizovaný sklad a další potřebné zázemí. Pro modernizaci školkařství vynaloží město celkem kolem 4 milionů korun. 

Pojištění města je od letošního roku téměř o polovinu levnější

ilustrační foto

Město se snaží šetřit kde se dá. V říjnu loňského roku schválila rada města záměr sdružit veškerý movitý i nemovitý majetek města a pojistit ho výhodně u jediného pojišťovacího ústavu. Ten vzešel  z výběrového řízení – novým pojistitelem je Česká podnikatelská pojišťovna a.s.

Na podzim roku 2011 vyhlásilo město Prostějov veřejnou zakázku na centrální pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel města Prostějova včetně příspěvkových organizací a vybraných obchodních společností s více než padesátiprocentním podílem města. Dle stanovených kritérií se vítězem stala Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. Dne 29. prosince 2011 byla s novým pojistitelem podepsána smlouva na pojištění s počátkem od 1. ledna letošního roku.

Radnice bude otevřenější, rozšíří informace na webu

ilustrační foto

Už od ledna příštího roku přibudou na webových stránkách města podrobnější informace. Týká se to především zveřejnění všech příjemců veřejné finanční podpory a rovněž veřejných zakázek.

Na poslední poradě vedení města rozhodli radní o tom, že všechny schválené veřejné finanční podpory (VFP) budou zveřejňovány se všemi podrobnostmi, to je s uvedením příjemce, účelu a výše poskytnuté VFP, na webových stránkách města Prostějova jako samostatný blok. Zveřejnění umožňuje smlouva o poskytnutí VFP, kde se příjemce zavazuje svým souhlasem ke zveřejnění na webových stránkách města i v tisku. 

Město se vyhýbá vyřízení petice

ilustrační foto

Prostějovští radní se na svém prvním prosincovém jednání zabývali mimo jiné i peticemi za zachování městské tržnice a záchranu Společenského domu, kterou podatelna přijala již 27. června. 

Přestože petice leží na radnici už téměř půl roku, odpovědi se petiční výbor, potažmo občané Prostějově hned tak nedočkají.

„Petici i urgenci jsme přijali, ale vyřízení petice není časově omezeno není ani stanoveno, že vůbec bude vyřízena,“ uvedl suše starosta Miroslav Pišťák. 

Fámy kolem Prioru aneb jak je to doopravdy

Takhle má vypadat Zlatá brána, namísto betonové ohyzdnosti prosklená galerie

V Prostějově se podle některých médiích objevily spekulace o tom, jestli a vůbec se bude opravovat prostějovský Prior. Prý akciová společnost Prior, obchodní domy, před lety oznámila rekonstrukce podobných obchodních domů v Teplicích a Přerově, a nic se neděje. Jak vyplývá z informací běžně dostupných, opak je pravdou.

 

Přerov - hotovo v roce 2016