Moravská vodárenská

Prostějovsko bude mít nejdražší vodu v regionu

ilustrační foto

V letech 2017 a 2018 se cena vodného a stočného na Prostějovsku nezvedla a zůstala na 86,24 Kč s 15% DPH. Moravská vodárenská teď oznámila navýšení na 89,69 korun za metr kubický.

V předchozích letech jsme za kubík vody zaplatili 38,90 korun bez DPH, stočné nás vyšlo na 36,09 korun za kubík. Od 1.1.2019 bude činit vodné 39,58 korun, stočné pak 38,41 korun za kubík - vše bez DPH.

Na Olomoucku zaplatí od nového roku zákazníci 85,01 korun za metr kubický vody, na Zlínsku pak 87,69 korun za kubík. Prostějovsko je tak opět cenově nejdražší. 

OBRAZEM: Poprvé se otevřelo prostějovské podzemí

Foto ber

Když se na stránce Moravské vodárenské objevila nabídka prohlídky zatrubněného mlýnského náhonu, neváhala jsem ani okamžik. Spoustu let jsem prožila na bývalém „Dobytčím trhu“, neboli Husově náměstí v Prostějově, a z vyprávění prarodičů si odnesla vzpomínky na dobu, kdy tudy tekl potok. Nu, a pak jsem byla spuštěna do hlubin.

Odklopené víko kanálové vpusti a nad ním trojnožka signalizovaly, že sestup do čtyřmetrové hloubky nebude žádná procházka. Také nebyla. Napřed naši nepočetnou laickou výpravu odborníci nasoukali do vysokých gumáků, postrojů pro slaňování, gumové bundy a dílo završili „blembákem“ s baterkou na čele. Vyslechli jsme si krátké poučení o bezpečnosti a dozvěděli se něco z historie prostějovských podzemních tunelů a chodeb. A pak nás spustili do útrob temnoty.

Původní cihly i podpisy na stěnách

Moravská vodárenská chystá Den otevřených dveří!

ilustrační foto

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., provozovatel vodovodů a kanalizací na Prostějovsku zve u příležitosti oslav Světového dne vody na Den otevřených dveří. Uskuteční se v pondělí 19. března v odpoledních hodinách. 

 Exkurze povedou zaměstnanci společnosti s dlouhodobými zkušenostmi v oblasti vodního hospodářství, kteří rovněž budou připraveni reagovat na případné dotazy návštěvníků.

Pozor! Vodárna vám udělá zdarma rozbor vody!

ilustrační foto movo.cz

U příležitosti oslav Světového dne vody zvou vodárny na Den otevřených dveří. Ten se v prostějovské čističce odpadních vod uskuteční v pondělí 20. března 2017 v odpoledních hodinách.

Exkurze povedou zaměstnanci společnosti s dlouhodobými zkušenostmi v oblasti vodního hospodářství, kteří rovněž budou připraveni reagovat na případné dotazy návštěvníků. Prohlídky se konají od dvanácti do šestnácti hodin, a to každou celou hodinu.

Lidé si také mohou nechat provést rychlý mini rozbor vody ze své studny.  Voda musí být v čisté plastové, jeden a půl litrové láhvi, od neslazené minerálky. Na místě zjistí orientační hodnoty dusičnanů, tvrdosti vody a amoniaku. (red)

 

Vodárna nabízí domácí asistenci při řešení úniku vody. Zdarma

ilustrační foto MMP

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. připravila od začátku roku pro své smluvní zákazníky asistenční službu při řešení nouzových situací spojených s únikem vody za vodoměrem. Využít ji může každý zákazník s platnou odběratelskou smlouvou na dodávku pitné vody. Jedná se o vlastníky nemovitostí, individuální odběratele, bytové domy, nebo družstva či firmy. Asistenční služba zahrnuje domácí asistenci a refundaci úniku vody, je zdarma a k dispozici 24 hodin denně, 365 dnů v roce. V případě vzniklé nouzové situace za vodoměrem je nezbytné kontaktovat asistenční službu na telefonním čísle 212 812 212.

„Zde nahlásí jméno, příjmení, telefonní číslo, číslo a adresu odběrného místa pro možnost identifikace a upřesní podrobnosti. Upřesnění vzniklé situace je velmi důležité. Na základě informací od zákazníka posílá dispečer asistenční služby odborníka, který provede odborné práce v rozsahu dvou hodin. Klient za výjezd vozidla a provedené nezbytné práce nic neplatí. Na jedno odběrní místo může zákazník zdarma využít tři asistenční služby ročně,“ uvedla tisková mluvčí společnosti Markéta Bártová s tím, že asistenční služby zahrnují rovněž refundaci úniku vody.

Ve čtvrtek a v pátek nepoteče v části Prostějova voda!

ilustrační foto MOVO

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. (MOVO) informuje o přerušení dodávek pitné vody v Prostějově, ve dnech 14. a 15. 7. 2016 (čtvrtek a pátek), vždy v době od 8.00 do 17.00 hodin. Informovala o tom dnes mluvčí MOVO Markéta Bártová.

Odstávka vody bude z důvodu servisních prací na vodovodní síti – výměny nefunkčních šoupátek. Přerušení dodávky vody a náhradní zásobování pro odběratele na ulicích: Za Velodromem včetně hotelu a tenisových kurtů, Valašská, Chodská, Slovácká, Šumavská, Beskydská, Hacarova, Polišenského, Kovaříkova, Lomená, a na ul. Kostelecké bude bez vody pouze č.3114/45 – firma Koos s.r.o. a č.4469/54 – autoškola Kalvoda. Náhradní zásobování bude zajištěno cisternami.

Moravská vodárenská nabízí zvýhodněné rozbory vody ze studní

ilustrační foto movo

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. opět nabízí majitelům studní zvýhodněné rozbory základních chemických a mikrobiologických parametrů pitné vody.

Voda v soukromých studních nepodléhá žádné pravidelné povinné kontrole. V roce 2015 provedla MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s 982 rozborů soukromých studní. Výsledky ukázaly, že až 88 procent analyzovaných vzorků vod ze soukromých studní neodpovídalo alespoň v jednom parametru vyhlášce č.252/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

V Prostějově dnes špatně tekla voda. Důvodem byla havárie

ilustrační foto archiv PvNovinky.cz

Ve čtvrtek 3. března kolem 15 hodin došlo k velkému poklesu tlaku v celém Prostějově z důvodu havárie na přivaděči. Na mnoha místech si obyvatelé města stěžovali na absenci tekoucí vody. Závada je již odstraněna.

„Závada byla odstraněna v 16.30 hodin, tlak byl obnoven,“ uvedla Moravská vodárenská. Zároveň upozorňuje klienty, že voda může být mírně zakalená. Na její čistotě a pitnosti se ale nic nemění. 

Jakékoli opravy či havárie naleznete na webu Moravské vodárenské http://www.smv.cz/aktuality/havarie-vody/. (ber)

Vodárna pořádá Den otevřených dveří. Bude dělat rozbory vody

Foto MOVO

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., provozovatel vodovodů a kanalizací na Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku vás u příležitosti oslav Světového dne vody srdečně zve na Den otevřených dveří. Den otevřených dveří se uskuteční v pondělí 21. března 2016 v odpoledních hodinách.

Exkurze povedou zaměstnanci společnosti s dlouhodobými zkušenostmi v oblasti vodního hospodářství, kteří rovněž budou připraveni reagovat na případné dotazy návštěvníků.

V ČOV Prostějov - Kralický Háj se prohlídky, při kterých si můžete nechat udělat rozbor vody, uskuteční ve 12, 13, 14, 15 a 16 hodin.

Chcete kanalizační přípojku? Pouze s Moravskou vodárenskou

ilustrační foto

Moravská vodárenská upozorňuje zákazníky, že s platností od 1.1.2016 musí realizaci odbočení pro nové kanalizační přípojky, napojující se na stokové sítě v její správě, provádět Movo, či firmy pověřené vodárnou.

„Bližší informace k realizaci vodovodních a kanalizačních přípojek poskytnou pracovníci technického oddělení příslušné oblasti,“ informuje vodárna. Bližší informace naleznete na http://www.smv.cz/aktuality/upozornujeme-zakazniky/. (red)