MPSV

Operační program Zaměstnanost pomáhá konkrétním lidem

ilustrační foto

Téměř 3 700 projektů, do kterých se dosud zapojilo na 90 tisíc lidí z celé České republiky - to je ve zkratce Operační program Zaměstnanost (OPZ). Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je za řízení programu zodpovědné, nyní vydalo publikaci pod názvem Dvanáct změn k lepšímu s příběhy účastníků těchto projektů. 

„Publikace obsahuje dvanáct autentických příběhů lidí, kteří v určité fázi svého života potřebovali pomocnou ruku. Většina z nich přišla o práci a nemohla najít novou, třeba kvůli vyššímu věku, nulové praxi nebo zdravotnímu omezení. Je mezi nimi i maminka, která sice práci měla, ale neměla pro děti hlídání, bývalý vězeň, jehož trápily dluhy, nebo mladá žena, kterou sužovalo psychické onemocnění. Díky zapojení do projektů OPZ se jejich život změnil k lepšímu,“ uvedla ministryně Němcová. 

Úřad práce ČR poskytuje příspěvky zaměstnavatelům i letos

ilustrační foto znak MPSV

Od ledna 2018 vzrostla měsíční výše příspěvku pro koordinátory veřejně prospěšných prací a asistentů prevence kriminality na 16 500 Kč. V případě ostatních pracovníků pak může dosáhnout až 15 tisíc Kč. Veřejně prospěšné práce patří mezi nejvíce využívané nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, jejichž prostřednictvím se daří zvyšovat zaměstnanost zejména dlouhodobě evidovaných uchazečů. V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) spolupracuje Úřad práce ČR jak se zaměstnavateli, tak i s kraji a obcemi. 

A jako pomocnou ruku jim mimo jiné nabízí příspěvek na mzdu pro uchazeče o zaměstnání, kterého na nově vytvořené pracovní místo přijmou. V tomto ohledu sklízí úspěch především veřejně prospěšné práce (VPP) a společensky účelná pracovní místa (SÚPM). V případě uplatnění uchazečů o zaměstnání na VPP není důležitá vysoká kvalifikace. Zároveň ale umožňují dlouhodobě nezaměstnaným, aby si oživili nebo získali pracovní návyky, a po jejich skončení snáze našli stálou práci. 

S rokem 2018 přichází vyšší důchody, přídavky i minimální mzda

ilustrační foto archiv PvNovinky.cz

Od ledna 2018 bude mít více českých rodin důvod k radosti. Zvýší se přídavky na děti, důchody i minimální mzda. V průběhu roku 2018 pak budou zavedeny dvě nové dávky, takzvaná otcovská, a dlouhodobé ošetřovné.

Minimální mzda se zvyšuje z 11 000 Kč na 12 200 Kč za měsíc. Minimální hodinová mzda se zvýší z 66 Kč na 73,20 Kč.

Důchody se v průměru zvýší o 475 Kč. Základní výměra se zvyšuje o 150 Kč na 2 700 Kč. Procentní výměra se zvyšuje o 3,5 procenta.

Rozšíří se okruh rodin, které budou mít nárok na přídavek na dítě, zvyšuje se hranice příjmu z 2,4 na 2,7násobek životního minima.

Od 1. února 2018 začne platit otcovská dovolená

ilustrační foto logo MPSV

Od 1. února 2018 začne platit novela zákona o nemocenském pojištění, která zavádí novou dávku tzv. otcovskou. Tatínkové budou mít od února příštího roku možnost využít po narození potomka týdenní otcovskou dovolenou. Podat žádost o dávku bude možné sice až od 1. února, novela je však aktuální již v těchto dnech, protože žádost mohou podat noví otcové až do 6 týdnů od porodu nebo převzetí do péče. Výhodu otcovské tak je možné využít už od 21. prosince 2017. 

Otcovská dovolená bude fungovat jako nová dávka, z nemocenského pojištění bude otec dítěte po jeden týden dostávat 70 procent vyměřovacího základu svého výdělku. Podpora bude stejná jako výše peněžité pomoci v mateřství. Nástup na otcovskou dovolenou bude možný v období šesti týdnů ode dne narození dítěte a týdenní otcovskou nebude možné přerušit. V České republice se ročně narodí okolo 100 tisíc dětí. 

Od ledna dochází ke změnám u rodičovského příspěvku. Zvýší se i přídavek na dítě

ilustrační foto logo MPSV

Od prvního ledna 2018 dochází ke změnám u rodičovského příspěvku. Ruší se současné omezení horní hranice výše čerpání rodičovského příspěvku ve výši 11 500 Kč za měsíc, čímž bude umožněno čerpat dávku až ve výši odpovídající peněžité pomoci v mateřství. Rodiče s vyššími příjmy tak mohou celou částku příspěvku vyčerpat rychleji než dosud. Pro rodiny s vícerčaty se zvyšuje celková částka rodičovského příspěvku z 220 tisíc na 330 tisíc korun. 

Rodiče, kteří chtějí novinek využít, musí ale podat novou žádost. „Úřad práce začne ještě v průběhu listopadu rozesílat dopisy, ve kterých o změnách informuje a vysvětluje, jak postupovat. Změny se budou týkat i těch rodičů, kterým se dítě narodilo ještě před 1. lednem 2018,“ uvedla ministryně práce Michaela Marksová. „Pokud tyto rodiny nevyčerpaly celou částku příspěvku, mohou si v lednu požádat o zvýšení podle nových pravidel,“ dodala.

Rodičovský příspěvek půjde vyčerpat rychleji. Zvýší se i přídavky na dítě

ilustrační foto znak

Senát schválil novelu zákona o státní sociální podpoře, která zavádí řadu změn. Rodičovský příspěvek bude možné čerpat výrazně rychleji. Zvýší se přídavky na děti i okruh rodin, které na ně budou mít nárok. Vyšší bude i daňová sleva na první dítě. 

„Dosud mohli rodiče čerpat maximálně 11 500 korun měsíčně, nově by mohlo jít až o cca 32 tisíc korun u pracujících rodin s vyššími příjmy. Novela tak pomůže rodičům, kteří se chtějí vrátit co nejdříve do práce,“ uvedla ministryně práce Michaela Marksová. Rodiče se tedy budou moci rozhodnout, v jaké výši a po jakou dobu budou příspěvek čerpat. Celou částku rodičovského příspěvku ve výši 220 000 korun si budou moci rodiče vyčerpat za kratší dobu než v současnosti - v případě nejvyšší možné měsíční výše příspěvku již v šesti měsících.

Vláda schválila návrh zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení

ilustrační foto znak

O potřebnosti systému nájemního sociální bydlení se v ČR hovoří již 20 let. Teprve ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová však předložila na jednání vlády zákon, který pomůže lidem v bytové nouzi a omezí obchod s chudobou. Vláda návrh schválila, nyní míří do Poslanecké sněmovny.

„Vláda schválila kompromisní návrh zákona, stále je čas ho prosadit. Chce to jen vůli politiků pomoci lidem v nouzi a já věřím, že se najde,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. 

Porodné až 17 tisíc, novomanželům 300 tisíc a vyšší dávky

ilustrační foto znak MPSV

S růstem rodičovské na 250 tisíc korun, zdvojnásobením přídavků i porodným na každé dítě počítá koncepce ministerstva práce a sociálních věcí. Vypracovalo ji ve spolupráci s odbornou komisí, v níž jsou sociologové, demografové či ekonomové. Měla by řešit i půjčky novomanželům, podporu sdílených pracovních míst a umělé oplodnění.

Mateřské příspěvky by se měly zvýšit ze 70 na 75 procent redukovaného denního vyměřovacího základu. Započítá se vyšší část příjmu mezi redukčními hranicemi z 60 na 80 procent a z 30 na 50 procent.

Porodné by měli rodiče dostávat za každé narozené dítě. Za prvního potomka získají 17 tisíc korun, za druhého 15 tisíc korun a za další děti po 13 tisíc korunách.

Dlouhodobé ošetřovné pomůže lidem, kteří se starají o nemocné příbuzné

ilustrační foto znak

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce pomoci lidem pečujícím o své blízké, kteří potřebují jejich pomoc například po úrazu nebo vážné nemoci. Návrh tzv. dlouhodobého ošetřovného je nyní v mezirezortním připomínkovém řízení a MPSV ho poté předloží vládě. 

„Chceme podpořit rodiny v náročné situaci, kdy se musí náhle postarat o někoho blízkého, často například o staré rodiče po úrazu nebo vážné nemoci. Dnes je situace lidí, kteří o své blízké pečují doma, nejistá, nemají zaručeno volno v zaměstnání, ani finanční prostředky. To je nedůstojné,“ říká ministryně Michaela Marksová.  Česká republika patří v Evropě k těm zemím, ve kterých se o nemohoucí blízké nejčastěji stará rodina. Zároveň tu ale existuje jen omezená forma státní pomoci rodinným pečujícím. To chce změnit návrh nové nemocenské dávky tzv.

Co se mění v roce 2017? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí

ilustrační foto znak

Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zvyšuje se minimální mzda z 9 900 Kč na 11 000 Kč. Důchodci dostanou v průměru o 308 Kč měsíčně více. Zavádí se nová dávka tzv. otcovské poporodní péče a rodičovský příspěvek půjde v roce 2017 čerpat flexibilněji.

VYŠŠÍ MINIMÁLNÍ A ZARUČENÁ MZDA  Poctivě pracovat se musí vyplatit. MPSV se proto snaží postupně zvyšovat minimální mzdu tak, aby se její úroveň přiblížila 40 procentům průměrné mzdy. Při schválené valorizaci minimální mzdy lze v příštím roce předpokládat zvýšení jejího podílu k průměrné mzdě na 38,2 procent. Od ledna tak bude minimální měsíční mzda činit 11 000 Kč, minimální hodinová mzda vzroste z 58,70 Kč na rovných 66 Kč. V návaznosti na to se zvyšují i sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy.