myslivci

Policisté provádějí kontroly na honech

Foto PČR

Sezóna honů je v plném proudu. Jako tomu bývá každý rok, také letos provádějí policisté z Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál namátkové kontroly myslivců přímo na honech. V sobotu 17. listopadu zavítali na honitbu v Bludově na Šumpersku, kde zjišťovali, zda u sebe myslivci mají potřebné doklady, zda mají v pořádku zbraně a nejsou pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky. Každý z lovců by měl mít připraven ke kontrole platný lovecký lístek, průkaz zbraně, zbrojní průkaz a doklad o sjednání pojištění pro případ odpovědnosti za způsobené škody.

Za nesplnění povinností uložených zákonem o střelných zbraních a střelivu hrozí přestupci pokuta až do výše padesáti tisíc korun. Záleží, jakého konkrétního pochybení se dopustí." V případě, že je kontrolovaná osoba pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, hrozí jí nejen pokuta, ale zároveň jí policisté zadrží zbraň. Pokud se myslivec dopustí přestupkového jednání opakovaně, mohou mu policisté ve správním řízení odejmout zbrojní průkaz," upozornila policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

Myslivci dostali svolení. K odstřelu vetřelců

ilustrační foto myslivost.cz

Psík mývalovitý a mýval severní. Mají spoustu společného. Jsou roztomilí, pochází z jiných kontinentů, žijí v přírodě České republiky, mají početné vrhy mláďat, rychle se zabydlují na nových územích. A jsou pohromou pro drobnou zvěř. V červenci letošního roku proto požádal Okresní myslivecký spolek Prostějov Odbor životního prostředí prostějovského magistrátu o vydání povolení jejich odlovu. A magistrát svolil.

Důvod je jediný. V krajině přibývá predátorů a ubývá ptactva a drobné zvěře, která se stává ohroženým druhem.

"Oba predátoři jsou v naší krajině nepůvodní zvěří a působí velké škody na drobné zvěři. Jsou noční tvorové a velice ostražití. Vyskytují se po celém okrese, nejvíce tam, kde je ještě nějaká drobná zvěř. Mýval severní jde i do obcí, rád se zdržuje na zemědělských  farmách.  Já je přirovnávám ke spojení jezevce s liškou. Dají se lovit při náhodném setkání, nebo na čekané, ale i v norách pomocí norníků," vysvětlil PvNovinkám předseda OMS Prostějov Jan Toman.

Myslivci žádají o svolení. Chtějí střílet vetřelce

ilustrační foto myslivost.cz

Psík mývalovitý a mýval severní. Mají spoustu společného. Jsou roztomilí, pochází z jiných kontinentů, žijí v přírodě České republiky, mají početné vrhy mláďat, rychle se zabydlují na nových územích. A jsou pohromou pro drobnou zvěř. V minulých dnech proto požádal Okresní myslivecký spolek Prostějov Odbor životního prostředí prostějovského magistrátu o vydání povolení jejich odlovu.  

Důvod je jediný. V krajině přibývá predátorů a ubývá ptactva a drobné zvěře, která se stává ohroženým druhem.

Myslivci zvou na jarní svod loveckých psů

ilustrační foto pozvánka

Jarní svod loveckých psů pořádá v sobotu 21. dubna Okresní myslivecký spolek Prostějov. Uskuteční se na střelnici OMS za Kosteleckou ulicí.

Mimo možnosti prohlédnout si nejnovější odchovy loveckých psů připravili pořadatelé program i pro děti. Ty čeká dětský koutek a střelby ze vzduchovky. Začátek svodu je stanoven na osm hodin. (red)

Kontroly na honech dopadly na výbornou

Foto PČR

Sezóna honů na Prostějovsku je v plném proudu. S tou také již tradičně souvisí i kontrolní činnost policistů z Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Také v sobotu 10. 12. 2016 se policisté vydali do okolí Prostějova se seznamem pořádaných honů. Zkontrolovali myslivce na honech v Němčicích nad Hanou a v Hrušce a Tvorovicích.

"Celkem  zkontrolovali čtyřiadvacet náhodně vybraných myslivců. U těch kontrolovali dodržování ustanovení zákona o střelných zbraních a střelivu, zejména zda nejsou účastníci honu pod vlivem alkoholických nápojů. Dalšími předměty kontroly jsou manipulace se zbraní a předepsané doklady. Letos to byla již pátá taková kontrola. Žádná pochybení, která by byla v rozporu se zákonem o zbraních, nebyla při dosavadních letošních kontrolách zjištěna," uvedl policejní mluvčí František Kořínek.

OBRAZEM: Policisté dnes kontrolovali myslivce

Foto PČR

Dnes proběhla na Olomoucku kontrola myslivců na honech.

"Policisté se při kontrolách zaměřili na doklady, které jsou myslivci ze zákona s přepravovanou zbraní povinni u sebe mít (zbrojní průkaz, průkaz zbraně, lovecký lístek a platné pojištění pro případ odpovědnosti za škody). Také se kontroloval stav zbraně, zda výrobní číslo zbraně souhlasí s číslem na průkazu zbraně a v neposlední řadě proběhla kontrola, zda některý z myslivců není pod vlivem alkoholu. Během kontrol dvou desítek myslivců v mysliveckých sdruženích Olomouc – městská část Holice, Grygov a Bohuňovice nebylo shledáno žádné porušení zákona.

Policejní kontroly se dotkly i honů

Foto PČR

 

Sezóna honů na Prostějovsku je v plném proudu a s tím již tradičně souvisí i činnost policistů z oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Na kontrolu se vydali v sobotu 6. prosince do Pivína a Nezamyslic. 

Zkontrolovali celkem 15 náhodně vybraných myslivců, u kterých kontrolovali dodržování ustanovení zákona číslo 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, zejména zda nejsou účastníci honu pod vlivem alkoholických nápojů, manipulaci se zbraní a předepsané doklady jimiž jsou průkaz zbraně a zbrojní průkaz.

Myslivci zvou na přehlídku trofejí a zvěřinové speciality

V Žárovicích je každoročně soustředěno na stovky trofejí.

S blížícím se koncem mysliveckého roku bilancují stoupenci Hubertova cechu uplynulé období. Lovecké úspěchy budou k vidění v Žárovicích na tradiční chovatelské přehlídce trofejí spárkaté zvěře ulovené v honitbách prostějovského regionu a jelení zvěře z oblasti Drahanské vrchoviny. Přehlídka bude přístupná odborníkům i laické veřejnosti o víkendu 17. až 18. března. 

Přehlídka se koná stejně jako v minulých letech v sále kulturního domu v Žárovicích. V sobotu 17. března bude otevřená od 8 do 17 hodin a v neděli 18. března od 8 do 12 hodin. Na výstavě budou soustředěny stovky paroží srnců, jelenů, muflonů, zbraně kňoura i lebky predátorů – lišek, jezevců nebo psíka mývalovitého, trofeje oceněné medailemi a kuriozity ulovené v honitbách Prostějovska a Drahanské vrchoviny. Budou zde vystaveny také šperky z paroží i různé předměty a potřeby spojené s myslivostí.