národní dům

Opravy Národního domu by měly odstartovat v dubnu

ilustrační foto MMP

Rada města Prostějova vyhlašuje zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce při opravách Národního domu v Prostějově. Kompletně hotovo by mělo být do konce října roku příštího.

„Jde o celkovou opravu budovy Národního domu v Prostějově. Mám - li být konkrétní, jedná se o opravy fasád, určených vnitřních prostor v suterénu, druhém a třetím podlaží a obnovu a revitalizaci zahradní restaurace,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer s tím, že práce by zde měly být zahájeny do 1. 4. 2018. Dokončení oprav secesní budovy a předání díla je plánováno do 25. 10. 2019. Ve vnitřních částech Národního domu by stavbaři měli být s opravami hotovi do 20. 8. 2019.

Práce na opravách střechy Národního domu budou pokračovat na jaře

ilustrační foto ber

Už delší dobu halí Národní dům v Prostějově lešení. A jen tak brzo nezmizí, práce totiž přerušila zima. 

Střechy objektu Národního domu jsou tvořeny valbovými a sedlovými konstrukcemi se střešním pláštěm z pálené prejzové krytiny na dřevěné latě a krokve. Stávající zastřešení je řešeno prejzovou taškou režnou ze závodu Jirčany 1995. Ve všech částech krovu budou vyměněny nebo částečně vyměněny poškozené dřevěné prvky krovu, bednění zaatikových žlabů, námětky pod bedněním. Budou vyměněny také rámy střešních okének s oplechováním a poklopem s prosklením drátosklem.

Ředitelé položili dušičkové věnce na hrob prostějovských mecenášů Vojáčkových

Foto eze

Položením dušičkových věnců uctili ve středu 1. listopadu ředitelka Městského divadla v Prostějově Jana Maršálková a ředitel společnosti Národní dům Jan Páleník památku mecenášů Národního domu v Prostějově manželů Karla a Karly Vojáčkových. 

Naplnili tak přání Karly Vojáčkové formulované v její poslední vůli: „Na udržování pomníku a hrobu mého manžela Karla Vojáčka odkazuji 2000 K, slovy dva tisíce korun. Fond tento má spravovati obecní rada města Prostějova, a když by nebylo celých úroků z něho v některém roku k tomuto účelu potřebí, mají se upotřebiti pro stravovací fond v městském chudobinci. Na „Dušičky“ budiž však každý rok věnec na hrob položen“.

Národní dům dostává novu střechu

Foto ber

Již delší dobu halí Národní dům v Prostějově lešení. Opravuje se totiž střecha, kde se mění krovy, latě, tašky.

Střechy objektu Národního domu jsou tvořeny valbovými a sedlovými konstrukcemi se střešním pláštěm z pálené prejzové krytiny na dřevěné latě a krokve. Stávající zastřešení je řešeno prejzovou taškou režnou ze závodu Jirčany 1995. "Ve všech částech krovu budou vyměněny nebo částečně vyměněny poškozené dřevěné prvky krovu, bednění zaatikových žlabů, námětky pod bedněním. Dále budou nově provedeny zaatikové žlaby a v celém rozsahu, krytina z režných velkých prejzů do neprobarvené pokrývačské malty na nové latě," popisuje Magistrát. 

Přívalové deště poškodily v divadle nejvíce první patro

ilustrační foto

Plíseň, vlhko, poničené zdi a podlahy. To jsou následky červencových přívalových dešťů, které poškodily i prostějovský Národní dům. Škody se stále odstraňují.

"Nejvíce škod voda nadělala v 1. patře divadla, kde jsou Kyselovy salonky a divácké šatny, v přednáškovém sále a v modrém salonku," sdělila PvNovinkám ředitelka divadla Jana Maršálková. Podle jejích slov se od 11. července místnosti vysušují. 

Příští týden nastupuje firma na malování, které proběhne na těch místech, která budou opravdu zcela suchá. Opravy nástěnných maleb v Kyselových saloncích musí posoudit restaurátoři.

Škody napáchal přívalový déšť také v Národním domě

Foto MMP

Voda vnikla nejen pod střechu, ale také do prvního patra. 

„Stávající svody nestačily zachytit obrovské množství vody. Ta se dostala až do interiéru Národního domu. Zatekla například do Kyselova salonku, či do salonku v prvním patře. V tuto chvíli probíhá odstraňování škod a vysoušení,“ zmapoval první náměstek primátorky Zdeněk Fišer s tím, že na finanční zmapování škod je ještě brzy. (red)

 

Národní dům získá staronové vitráže

ilustrační foto

Rada města Prostějova se shodla na zadání výběrového řízení, prostřednictvím systému PPE, na výrobu vitráže v divadelním sále Národního domu v Prostějově.

Vše má proběhnout v souladu s návrhem akademického malíře Jana Jemelky. Dokončený návrh je v souladu s původním koncepčním světelným a výtvarným řešením Jana Kotěry. Výběrové řízení bude, prostřednictvím systému PPE na výrobu vitráže zadáno tak, aby došlo k její instalaci v červenci až srpnu 2018. Vše také odsouhlasily příslušné orgány památkové péče.

Stavební práce v Národním domě pokračují. Rekonstrukcí sociálního zařízení

ilustrační foto PvNovinky.cz

Ruku v ruce s opravami střechy čeká secesní památku rekonstrukce sociálního zařízení. Prací na rekonstrukci sociálního zařízení se ujme stavební firma Prostějovská stavební společnost PROSTAS s.r.o., s nabídkovou cenou téměř 3.27 milionů korun.

„V průběhu stavby bude nutné zajistit i autorský dozor projektanta a koordinátora BOZP v odhadovaném finančním nákladu osmdesát tisíc korun, počítat se musí také se zhruba sto tisíci na realizaci části sanačních opatření v prostorách upravovaných sociálních zařízení,“ vyčíslil první náměstek primátorky Zdeněk Fišer a dodal, že s kompletním provedením sanačních prací se počítá při celkové rekonstrukci Národního domu v roce 2018.

OBRAZEM: Veletrh práce je v plném proudu!

Foto ber

Právě v těchto chvílích se v Národním domě v Prostějově koná veletrh práce. Nabízí pracovní nabídky od regionálních zaměstnavatelů, zajímavé přednášky a bohatý doprovodný program. Potrvá do 16 hodin. 

Hlavním cílem veletrhu je navázání osobního kontaktu, spolupráce mezi studenty, absolventy a zájemci o zaměstnání se zaměstnavateli z oblasti Prostějov. (red)

Národní dům se dočká nové střechy

ilustrační foto

Kompletní rekonstrukce střechy, která udělá rázný konec zatékání do budovy Národního domu, už má svého budoucího zhotovitele. Rada města Prostějova, na základě doporučení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení „Národní dům – oprava střechy“ jako ekonomicky nejvhodnější vybrala nabídku společnosti H&B delta Vsetín. Komise hodnotila trojici nabídek a jmenovaná společnost plně vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení a nejlépe naplnila hodnoticí kritéria.

„Konkrétně se bude jednat o celkovou rekonstrukci střechy budovy a zajištění její plnohodnotné funkčnosti a životnosti. Celková vysoutěžená hodnota veřejné zakázky je téměř 7,7 milionu korun bez DPH,“ uvedl první náměstek primátorky Zděnek Fišer s tím, že stavební práce budou financovány výhradně z prostředků města. Do návrhu rozpočtu města pro rok 2018 bude navržena odpovídající částka na dofinancování zakázky v souladu s výsledkem zadávacího řízení a průběhem stavebních prací.