Nemocnice Prostějov

Nemocnice nabízí vyšetření vzorků novým systémem

foto Nemocnice Prostějov

Lékaři, kteří si pro své pacienty nechávají zhotovit analýzu chemických, biochemických a biologických vzorků, mohou nově nabídnout nejpřesnější metody analýzy. V rámci modernizace zakoupilo oddělení laboratorní medicíny nový ultramoderní analytický systém, který měří i látky vyskytující se v biologickém materiálu v tak nízké koncentraci, že by je nebylo možné jinými metodami určit.

Analytický systém je založený na kombinaci kapalinové chromatografie a hmotnostní detekce a jeho pořízení vyšlo na 4,5 miliónu korun.
„Denně na novém přístroji provedeme desítky vyšetření. Můžeme nyní například měřit hladiny antibiotik i jiných léčiv, které se vyskytují ve velmi nízké koncentraci,“ vysvětluje hlavní přínos analytického systému přednosta Oddělení laboratorní medicíny Středomoravské nemocniční David Stejskal.

V prostějovské nemocnici navštívil Mikuláš děti i zdravotníky

foto Nemocnice Prostějov

Družina složená z Mikuláše, dvou andělů a čtyř čertů dorazila v pátek 4. prosince do Nemocnice Prostějov. Zpovědi z hříchů, básničky a písničky si přitom čerti s Mikulášem vyžádali nejen od malých pacientů, ale také od sestřiček a lékařů dětského oddělení či pacientů léčebny dlouhodobě nemocných. Odměnou všem zúčastněným byly příjemné chvíle strávené u koled a říkanek, ale samozřejmě také mikulášská nadílka.

Na dětském oddělení probíhala akce formou hromadné mikulášské besídky, v rámci které děti spolu se zdravotníky zpívaly i recitovaly. Odměnu od Mikuláše si každý ze zájemců musel zasloužit. „Letos byla akce opravdu vydařená.

Úsměvy dětským pacientům vykouzlí panenky Kiwanis

foto Nemocnice Prostějov

Dvacítka textilních panenek zpříjemní chvíle dětským pacientům v Nemocnici Prostějov, a to díky spolupráci s Kiwanis Clubem Prostějov. Dětské oddělení od klubu dostalo speciální výukové panenky, které slouží jednak k uměleckému vyžití a zábavě dětí, ale také k názorným ukázkám lékařských zákroků, které na dětské pacienty čekají.

V Česku mají Kiwanis panenky již patnáctiletou tradici a jsou oblíbenou součástí léčby i hospitalizace dětí.

Úsměvy vykouzlí dětským pacientům v Nemocnici Prostějov panenky Kiwanis

Foto nemocnice Prostějov

Dvacítka textilních panenek zpříjemní chvíle dětským pacientům v Nemocnici Prostějov, a to díky spolupráci s Kiwanis Clubem Prostějov. Dětské oddělení od klubu dostalo speciální výukové panenky Kiwanis, které slouží jednak k uměleckému vyžití a zábavě dětí, ale také k názorným ukázkám lékařských zákroků, které dětské pacienty čekají.

V Česku mají Kiwanis panenky již patnáctiletou tradici a jsou oblíbenou součástí léčby i hospitalizace dětí. „Textilní panenky Kiwanis jsou specifické v tom, že se na ně dá kreslit fixy. Touto cestou si je mohou děti samy vyzdobit a zabavit se, ale také v nich najít kamaráda, který jim pomůže překonat stres a strach z lékařského prostředí. Navíc pomocí panenek můžeme my zdravotníci dětem názorněji a příjemněji vysvětlit zákroky a vyšetření, která je čekají.

Den prevence proti proleženinám – Stop dekubitům

ilustrační foto plakát

Nemocnice Prostějov zve na preventivní akci Stop proleženinám, která se pro veřejnost uskuteční ve čtvrtek 19. 11. 2015 od 12:00 – 14:00 hodin ve vstupní hale Nemocnice Prostějov.

Zájemci budou moci zhlédnout správné techniky polohování, prezentaci polohovacích pomůcek a jejich využití či ochutnat doplňky výživy. (red)

Parkoviště v nemocnice dnes oficiálně zahájilo provoz, tlačenice končí

ilustrační foto MMP

V areálu nemocnice Prostějov bylo dnes oficiálně otevřeno nové parkoviště pro pacienty. Počet nových stání je 149 vozidel, z toho 8 pro imobilní občany a 6 pro lehká užitková vozidla. Ve zkušebním provozu bylo od 8. října.

Parkoviště je situováno v uzavřeném areálu nemocnice za stávající závorou, výjezd je možný po zaplacení parkovacího poplatku. Nové parkoviště je napojeno jedním vjezdem a jedním výjezdem na stávající vnitroareálovou komunikaci.
Na realizaci stavby se společně podílel Olomoucký kraj, Středomoravská nemocniční a.s. Člen skupiny AGEL a Statutární město Prostějov.

První hodina stání je zdarma, každá další započatá pak přijde na 20 korun. (red)

Jak na cukrovku poradí v Němčicích na Hané a v Prostějově

ilustrační foto nemocnice.pv

Ten, kdo se obává nemoci s názvem diabetes, česky cukrovka, jistě uvítá možnost poradit se s odborníky, jak jí předcházet, a rovnou si změřit hladinu cukru v krvi. Rady, jak účinně cukrovce předcházet a případně jak s ní žít, pokud už člověk onemocněl, budou poskytovat diabetologové v Němčicích na Hané v pátek 30. října a v Prostějově o dva týdny později 13. listopadu při Dnech prevence diabetu. Akci pořádá Nemocnice Prostějov.

„Nárůst výskytu cukrovky v populaci každý rok hrozivě stoupá. Lidé vědí, že je to nemoc závažná a mají z ní přirozeně obavu. Nejvíce obyvatel postihuje diabetes 2. typu, který má často souvislost s nezdravým životním stylem a který můžeme včasným odhalením a prevencí ovlivnit. Proto každoročně pořádáme Dny prevence diabetu, abychom zvýšili povědomí veřejnosti,“ říká náměstkyně pro nelékařskou zdravotní péči Marie Jouklová ze Středomoravské nemocniční, která se na přípravě akce podílí.

V nemocnici dnes zahajují zkušební provoz nového parkoviště

foto Nemocnice Prostějov

Celkem 149 nových parkovacích míst je od dnešního dne k dispozici pacientům, zaměstnancům a návštěvníkům Nemocnice Prostějov, která je členem skupiny AGEL. Zkušební provoz ukáže obsazenost parkovacích míst, a tím i nastavení optimálního provozního režimu.

Nová parkovací plocha, v rámci které bylo vyhrazeno osm míst také invalidům, funguje prozatím ve stejném režimu, v jakém bylo nastaveno parkování v nemocničním areálu dosud. Auta mohou do areálu vjíždět dvěma branami, přičemž prvních 30 minut stání je zdarma a poté se výše parkovného odvíjí dle sazeb ceníku.

OBRAZEM: Parkoviště u nové nemocnice je téměř hotovo

Foto ber

Parkoviště v prostějovské nemocnici je téměř před dokončením. Parkovat na něm budou moci výhradně osobní a lehká užitková vozidla. Na financování stavby se podílí Olomoucký kraj, Statutární město Prostějov a Středomoravská nemocniční, člen skupiny Agel. Dle aktuálních informací má být první hodina stání zdarma, každá další započatá pak za 20 korun.

Na parkovací ploše bude místo pro 149 vozidel, z toho 8 pro imobilní občany a 6 pro lehká užitková vozidla. „Lidé si tady budou moci odstavit svá auta po dobu čtyřiadvacet hodin v průběhu celého roku. Město Prostějov se na stavbě má podílet částkou do tří milionů korun,“ uvedla náměstkyně Alena Rašková. Slavnostní otevření se plánuje na začátek listopadu letošního roku. (ber)

Jak si správně umývat ruce ukázala dětem Kapka

Foto nemocnicepv.cz

Sestřičky z Dětského oddělení Nemocnice Prostějov navštívily děti z mateřské školy v Čechovicích, aby jim ukázaly, jak si správně umývat ruce a chránit se tak před nebezpečím nákaz ze špinavých rukou.

Správnou techniku umývání rukou dětem společně se sestřičkami ukázala také kapička vody, která je součástí tohoto programu. Na závěr výuky si mohly děti pomocí speciální UV lampy ověřit, zda se naučily umýt ruce správně. Neumytá místa se na UV lampě projevila odlišnou barvou a děti si tak uvědomily, na která místa si mají dát příště větší pozor. Za svoji snahu dostali malou odměnu. (Zdroj Nemocnice Pv)