Obec přátelská rodině

Byl vyhlášen nový ročník soutěže Obec přátelská rodině

ilustrační foto mpsv.cz

Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Stálou komisí pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny PSP ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu, Sítí mateřských center a Svazem měst a obcí ČR vyhlašuje soutěže „Obec přátelská rodině 2015“.

Do soutěže bude zařazena obec, která v termínu do 31. 3. 2016 podá řádně vyplněnou „Přihlášku do soutěže (žádost o dotaci) „Obec přátelská rodině 2015“.

Podmínky soutěže „Obec přátelská rodině 2015“, Metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2016 obcím v soutěži „Obec přátelská rodině 2015“, Přihlášku do soutěže „Obec přátelská rodině“ a Zásady hodnocení obcí v rámci soutěže“ Obec přátelská rodině 2015“ naleznete na webu MPSV http://www.mpsv.cz/cs/23936