Olomoucký kraj

Olomoucký kraj pořídí speciální autobus. Využijí ho hlavně příspěvkové organizace a neziskovky

ilustrační foto kr-olomoucky.cz

Nízkopodlažní autobus, který by mohly využívat organizace, jejichž zřizovatelem je Olomoucký kraj – takový je záměr hejtmanství. Vozidlo by ale sloužilo i neziskovým organizacím, k dopravě při oficiálních návštěvách z partnerských regionů Olomouckého kraje nebo k případné evakuaci osob při mimořádných událostech.

„Autobus s bezbariérovým nástupem a prostorem pro nejméně šest invalidních vozíků by měl být vybaven také akustickým zařízením pro osoby se sníženou schopností orientace,“ řekl Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje.

Autobus, který by podle odhadů měl stát zhruba pět milionů korun, bude provozovat Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. „Postaráme se o veškeré záležitosti spojené s provozem, parkováním, údržbou a organizací pronájmů jednotlivými subjekty,“ doplnil Jaroslav Tomík, ředitel KIDSOK.

Kraj prodává kulturní památku. Obytný dům řádových sester ve staré nemocnici

ilustrační foto archiweb.cz

Olomoucký kraj zveřejnil dnes záměr Olomouckého kraje. Ten hodlá odprodat obytný dům v Prostějově, dříve Domov řádových ošetřovatelek a ženského personálu nemocnice. K prodeji jsou i pozemky. Objekt z roku 1933 byl v červnu vyhlášen kulturní památkou.

Funkcionalistický objekt z roku 1933, jehož autorem je uznávaný architekt Eduard Žáček, chce kraj prodat za 6 milionů korun.

Má i několik podmínek, mimo jiné to, že nemovitosti budou využívány v souladu s územním plánem sídelního útvaru Prostějov za účelem poskytování sociálních nebo zdravotnických služeb. Kupující se navíc musí zavázat k rekonstrukci objektu. „Nejpozději do tří let od nabytí vlastnického práva k nemovitostem kupující zajistí pravomocné stavební povolení na rekonstrukci objektu a zahájí stavební práce,“ píše se v záměru.

Hejtman Rozbořil přivítal stažení restitučních žalob na kraje

ilustrační foto kr-olomoucky.cz

V prohlášení České biskupské konference stojí, že se biskupové českých a moravských římskokatolických diecézí rozhodli vzdát určovacích žalob zakotvených v zákoně o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, které byly na některé kraje podány. K vstřícnému kroku vyzývá také řády a kongregace, které působí v České republice. Tento postoj je veden snahou o účinnou spolupráci s kraji v rámci společné starosti o památky, sociální péči, vzdělávání a kulturu.

„Jsem zastáncem dodržování zákona. To by mělo platit i pro církve. V zákoně o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi se o majetkových náhradách od krajů vůbec nehovoří. Z tohoto důvodu jsou žaloby podle mě bezpředmětné,“ reagoval Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje. „Rozhodnutí České biskupské konference nicméně považuji za správný krok,“ doplnil.

Stavební práce a rekonstrukce objektů patřících Olomouckému kraji se o prázdninách rozjely naplno

ilustrační foto ber

Lešení, míchačky, stavební nářadí a všude dělníci – takový bude po celé léto pohled na mnoho objektů v majetku Olomouckého kraje. Úpravy se dočkají školy, domovy důchodců, nemocnice a některé silnice ve správě Olomouckého kraje. Dotknou se i Prostějovska.

Půdní vestavba v hodnotě 11,5 milionu korun bude vybudována ve Střední škole, Základní škole a Mateřské škole Prostějov, Komenského 10. V Domově důchodců Prostějov se uskuteční rekonstrukce kuchyně v hodnotě 12 778 000 korun, rekonstrukce silnice II/4345 Klenovice na Hané – Ivaň, kterou kraj financuje společně s obcí, vyjde na 12 535 000 korun. Do rekonstrukce rehabilitace SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov investuje kraj 25 756 000 korun.

Olomoucký kraj hospodařil s přebytkem

ilustrační foto kr-olomoucky.cz

Se zůstatkem více než 465 milionů korun skončilo hospodaření Olomouckého kraje za rok 2015. Část peněz – téměř 219 a půl milionu korun už hejtmanství zahrnulo do rozpočtu na letošek. Zbývající finance, 245 milionů, rozdělili krajští zastupitelé v těchto dnech mezi jednotlivé neinvestiční a investiční akce. 

Většina zdrojů je směrována do investic, které tak přesáhnou částku 227 milionů korun. Největší část peněz, 85 milionů, poputuje do dopravy a silničního hospodářství na patnáct akcí, které budou spolufinancovány z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury.

Olomoucký kraj ocení Point a Evu Suchánkovou

Foto cine4net.eu

O udělení Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury rozhodovalo březnové krajské zastupitelstvo. Dostane se i na dva oceněné z Prostějova, Divadlo Point a Evu Suchánkovou.

O udělení Cen Olomouckého kraje rozhoduje Zastupitelstvo Olomouckého kraje. O udělení Ceny veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury rozhoduje veřejnost svým hlasováním. Výjimečným počinem roku 2015 v oblasti umění bylo vyhodnoceno Divadlo Point při Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově, a to za aktivní činnost s mladými divadelníky provázenou řadou uznání a ocenění.

Jak se bránit nekalým obchodním praktikám? Poradí Olomoucký kraj

ilustrační foto kr-olomoucky.cz

Senioři čelí nekalým obchodním praktikám některých prodejců stále častěji. Program Olomouckého kraje má posílit odolnost seniorů vůči podvodnému jednání.

„Projekt má podobu komentovaného divadelního představení. Senioři se v jeho rámci naučí, jak rozpoznat manipulativní chování a jak na něj reagovat. Zábavná vzdělávací forma s možností nácviku obranných technik je vtáhne do děje a oni si tak celý proces zažijí lépe, než kdyby jim jenom někdo přednášel o tom, co mají dělat,“ řekla náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Yvona Kubjátová. Scénář napsala Romana Mazalová, psycholožka a spoluautorka filmu Šmejdi, která hrané scény komentuje a popisuje vhodné techniky komunikace.

Olomoucký kraj i letos podpoří výstavbu cyklostezek na Prostějovsku

ilustrační foto kr-olomoucky.cz

Se svými žádostmi o dotaci z programu Podpora výstavby a oprav cyklostezek uspělo celkem osm měst a obcí. Kraj mezi ně rozdělí 8 milionů 769 tisíc korun. Olomouc, Přerov, Prostějov, Mohelnice, Uničov, Dlouhá Loučka, Újezd a Šumvald – právě do těchto míst krajské peníze poputují.

V Prostějově bude za krajské peníze vybudována smíšená stezka podél ulice Letecká od okružní křižovatky silnic Kralická a Dolní po už postavenou cyklostezku na Bedihošť. Rozdělení peněz musí schválit ještě krajští zastupitelé.

Celková výše schválených dotací za období 2004 až 2015 činila 80 milionů 665 tisíc korun. Z toho města a obce skutečně vyčerpaly více než 77 milionů. Za tyto peníze bylo vybudováno téměř 85 km cyklostezek. (red)

Hejtman ocenil nejlepší pedagogy

Foto kr-olomoucky.cz

Cílem slavnostního aktu, který proběhl už pošesté, nebylo jen ohodnocení dlouholeté náročné a záslužné práce učitelů. Měl také upozornit širokou veřejnost na významnou úlohu pedagogů v naší společnosti.

Ocenění Pedagog Olomouckého kraje získalo patnáct učitelů a pedagogických pracovníků. Mezi nimi i zástupci Prostějova - Blanka Čechová ze Střední školy designu a módy, Josef Melka ze strojírenského učiliště a Jana Nedbalová ze Základní umělecké školy v Plumlově.

Cenu náměstka hejtmana za  celoživotní přínos v regionálním školství převzal Jiří Prudký, muž, který prostějovské hvězdárně věnoval čtyři desítky let svého života.

Mapy.cz spustily další panoramatické snímky v Olomouckém kraji

Foto mapy.cz

Mapy.cz spustily druhou velkou vlnu panoramatických snímků, mezi nimiž jsou i virtuální prohlídky památek v Olomouckém kraji. Celkově Seznam.cz Panorama pokrývá už téměř 81 % všech zpevněných komunikací České republiky. Konkrétně na Olomoucku bylo včera zpřístupněno 213 118 snímků zachycených ve více jak tisícovce kilometrů obrazového záznamu. Přičemž samotná Olomouc má panoramu složenou z 53 709 snímků a 268 kilometrů.

Kromě ulic a cest focených novými kamerami zveřejnily Mapy.cz i panorama běžně neprůjezdných areálů, virtuální prohlídky focené ze stativu, ale i dříve nafocené snímky ze starších typů kamer. V opravdu velkých kvantech dat navíc musely Mapy.cz kromě technického zpracování také anonymizovat téměř 436 tisíc obličejů a registračních značek aut celkově napříč celou republikou.