omezení provozu

Upozorňujeme na omezení provozu ve Školní 4. Dnes!

ilustrační foto

V budově Magistrátu města Prostějova ve Školní ulici bude vypnutá elektřina. Dojde k zásadnímu omezení provozu všech pracovišť v této budově.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude dnes, 3. dubna 2017, od 11 do 14:30 hodin v budově Magistrátu města Prostějova, Školní 4, Prostějov vypnutá elektrická energie, čímž dojde k zásadnímu omezení provozu všech pracovišť magistrátu v této budově. (red)

Řidiči pozor! Hody omezí dopravu

ilustrační foto značka
V době Hanáckých slavností, ve dnech 12. - 13. 9.2015, budou dopravu ve městě Prostějově doprovázet nutné uzavírky některých ulic.

S uzavírkou je třeba počítat v ulici Komenského od domu č. 2 po č. 12 a ulici Na spojce. V témže termínu bude uzavřeno náměstí T. G. Masaryka a Pernštýnské náměstí.

Provoz na komunikacích bude koordinovat Městská policie Prostějov.

Program k XXXIII. PROSTĚJOVSKÝM HANÁCKÝM SLAVNOSTEM naleznete pod tímto odkazem:

http://www.klubduha.cz/hanackeslavnosti/  

Ulice Jano Köhlera bude uzavřena

ilustrační foto mapy.cz

 

Ulice Jano Köhlera ve Vrahovicích bude od 24.8.2015 uzavřena. Uskuteční se zde rekonstrukce inženýrských sítí. 

Na tyto omezení se připravte v termínu do 18.9.2015. (red)

Chalupáři pozor, rekonstrukce zavře silnici do Křemence

ilustrační foto internet

 

Od  úterý 14. července bude z důvodu rekonstrukce úplně uzavřena silnice III/37349 směrem na Křemenec. Uzavírka potrvá až do 1. října. Objízdné trasy budou platné i pro linkové autobusy, některé spoje budou zcela zrušeny.

V době od 14. července do 1. října 2015 bude v ulici Chmelnice, a to od křižovatky Staré město - Chmelnice směr Křemenec po značku konec Konice podle stupně rozestavěnosti omezen nebo zcela znemožněn přístup vozidly k jednotlivým nemovitostem. „Důvodem dopravního omezení je kompletní rekonstrukce krajské komunikace (ul. Chmelnice) včetně přilehlých chodníků a vodovodního řadu. Proto je potřeba vozidla včas přeparkovat mimo rekonstruovaný úsek. Uvedený úsek bude v režimu úplné uzavírky a nelze udělit žádné výjimky na povolení vjezdu,“ upozorňuje odbor dopravy městského úřadu Konice.

Řidiči pozor, další částečné omezení provozu

ilustrační foto archiv PvNovinky.cz

 

Ve dnech 27.5.-5.6.2015 bude částečně omezen průjezd ulicí Milíčova (za křižovatkou s ulicí Slovenská) z důvodu rekonstrukce plynových domovních přípojek. 

Práce provádí Montáže inženýrských sítí s.r..o, Protivanov, odpovědná osoba R. Floryán, tel. 603 529 657. (red)