Plumlovská přehrada

Na zlepšení kvality vody v Plumlovské přehradě se podílí Olomoucký kraj i obce

ilustrační foto PMO

Projekt Povodí Moravy, s. p. s názvem Opatření na zlepšení jakosti vody VD Plumlov podpořili v letošním roce částkou přesahující 295 tisíc korun Olomoucký kraj a sedm obcí v okolí nádrže. Poskytnuté dotace jsou stejně jako v minulých letech použity na financování provozu srážedel fosforu na jednotlivých přítocích do Plumlovské přehrady.

Ze srážedel se dávkuje síran železitý, který omezuje přísun živin do vodní nádrže. Přestože je chemické srážení fosforu na přítocích do přehrady poměrně účinné, řeší pouze důsledky znečištění vodních toků splaškovými vodami. Základem pro dobrou kvalitu vody v nádrži je nezbytně nutné pokračovat v odstraňování zdrojů znečištění v jednotlivých obcích nad Plumlovskou přehradou.

Začátek školního roku. Přehrada má stále červeného smajlíka

ilustrační foto ber

Třetího září odebrali hygienici další vzorky z Plumlovské přehrady. Ve čtvrtek uvedli, že voda je stále na stupni čtyři, tedy nevhodná ke koupání. Kvalita vody je zhoršená hlavně kvůli zvýšenému výskytu sinic.

Voda v Plumlovské přehradě na Prostějovsku není podle posledních odběrů vhodná ke koupání. Podle hygieniků se její kvalita oproti minulému týdnu sice o něco zlepšila, stále však neodpovídá hygienickým požadavkům. Koupání v přehradě tak odborníci nedoporučují především dětem, těhotným ženám, alergikům a lidem s oslabeným imunitním systémem. „Z posledního odběru hodnotíme vodu ve vodní nádrži Plumlov jako nevhodnou ke koupání. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko.

Přehrada má stále červeného smajlíka!

ilustrační foto ber

20. srpna odebrali hygienici další vzorky z Plumlovské přehrady. Ve čtvrtek uvedli, že voda je stále na stupni čtyři, tedy nevhodná ke koupání. Kvalita vody je zhoršená hlavně kvůli zvýšenému výskytu sinic.

Voda v Plumlovské přehradě na Prostějovsku není podle posledních odběrů vhodná ke koupání. Podle hygieniků se její kvalita oproti minulému týdnu sice o něco zlepšila, stále však neodpovídá hygienickým požadavkům. Koupání v přehradě tak odborníci nedoporučují především dětem, těhotným ženám, alergikům a lidem s oslabeným imunitním systémem.

Přehrada má stále červeného smajlíka

ilustrační foto ber

Třináctého srpna odebrali hygienici další vzorky z Plumlovské přehrady. Ve čtvrtek šestnáctého uvedli, že voda je stále na stupni čtyři, tedy nevhodná ke koupání. Kvalita vody je zhoršená hlavně kvůli zvýšenému výskytu sinic.

Podle  ředitelky Odboru hygieny obecné a komunální Evy Čehovské by plavcům mohly hrozit zdravotní potíže. Od alergických reakcí na kůži až po žaludeční potíže, pokud by došlo k polknutí vody. (ber)

Voda v Plumlovské přehradě se stále horší

ilustrační foto ber

Podle odběrů, které provedla Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje 6. srpna, je ve vodě zvýšený obsah sinic. Hygienická stanice vyhlásila stupeň čtyři, což je voda nevhodná ke koupání. 

Další odběr se uskutečnil 13. srpna, ve čtvrtek budou zveřejněny výsledky. "Podle toho, jak voda vypadá vzhledově a páchne, tomu už moc šancí nedávám," nechal se slyšet jeden z místních chatařů. Pokud se prokáže, že se voda opět zhoršila, je možné, že hygienici vydají pro nádrž zákaz koupání. (ber)

 

Voda v přehradě je nevhodná ke koupání, hlásí hygienici

ilustrační foto ber

Kvalita vody v Plumlovské přehradě na Prostějovsku se opět zhoršila. Hygienici její jakost podle odběrů ze 6. srpna označili stupněm čtyři jako nevhodnou ke koupání, což je zatím nejhorší situace o těchto prázdninách. Zákaz koupání však ještě nevyhlásili.

„Vodní nádrž Plumlov zřejmě koupající se osoby svou kvalitou vody nepotěší. Z odběru ze dne 6. srpna se jedná o vodu nevhodnou ke koupání. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko. Koupání a provozování vodních sportů nedoporučujeme zejména dětem, těhotným ženám, alergikům a osobám s oslabeným imunitním systémem," uvedla ředitelka odboru obecné a komunální hygieny olomoucké krajské hygienické stanice Eva Čehovská. Zákaz koupání však dosud hygienici nevyhlásili, jak tomu bylo loni v srpnu.

Voda v přehradě se zlepšila, vzkazují hygienici

ilustrační foto ber

Po měření 23. července si Plumlovská přehrada vysloužila od hygieniků žlutého smajlíka, který signalizoval zhoršenou jakost vody. Hygienici se k nádrži vypravili znovu 30. července. Jejich zjištění je potěšující.

Vzorky totiž vyhodnotili jako uspokojující a přehradě udělili zeleného smajlíka. "Voda je vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi," vysvětlila ředitelka Odboru hygieny obecné a komunální Eva Čehovská s tím, že i tak je vhodné, aby se plavci po koupání v přehradě raději osprchovali. (ber)

 

I Plumlovská přehrada má svého vodníka

Foto ber

"Vodník! A řekl mi Fando...," vypravil ze sebe pošťák v podání Petra Nárožného v jedné z nejúspěšnějších českých komedií Jak dostat tatínka do polepšovny. Trošku jinak reagoval chlapec, vedle kterého se "vodník" objevil při koupání v Plumlovské přehradě.

"Jé, dobrý den," pozdravil udivený hošík muže v zeleném. Tomu k dokonalosti vodnické figury chyběl jen klobouk a nějaké barevné pentličky. Ze šosu příslušníku 102. průzkumného praporu, který spolu s kolegy trénoval seskoky do nádrže, kapalo docela dost. (ber)

 

Přehrada má žlutého smajlíka! Voda se zhoršila!

ilustrační foto ber

Dosud si Plumlovská přehrada držela čistý štít. Pět měření kvality vody, kterému ji podrobila Krajská hygienická stanice Olomouc, byly bez chyby. Poslední měření, z 23. července, ale přehradu stálo body. 

"Zhoršená jakost vody značí, že je ke koupání stále vhodná. Po koupeli by se ale plavci měli osprchovat," uvedla ředitelka odboru hygieny obecné a komunální Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje Eva Čehovská. (ber)

Rekreační areál u Plumlovské přehrady bude podle Policie víceúčelový

foto ber

Jak PvNovinky informovaly, v roce 2017 získalo Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje bezúplatným převodem od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku bývalý rekreační areál  ONV v lokalitě Plumlovské přehrady. Novému účelu by měl sloužit v roce 2020.

"Naším záměrem je tento areál postupně zrekonstruovat na víceúčelové zařízení, které by sloužilo zejména pro konání služebních porad, odborných seminářů a školení a dále k ozdravným a rekreačním pobytům policistů a zaměstnanců Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje," odpověděla na dotaz redakce mluvčí KŘP PČR Olomouckého kraje Jitka Dolejšová. "V roce 2018 plánujeme vyhotovit kompletní projektovou dokumentaci pro stavební povolení a v příštím roce zahájit vlastní rekonstrukci s výhledem dokončení přibližně v roce 2020," dodala. (ber)