poplatky

Místní poplatky za odpad budou v roce 2016 stejné jako loni

ilustrační foto

Základní sazba místního poplatku za odpad na rok 2016 nebude v Prostějově zvýšena, činí tedy 600 korun na osobu a rok.

Osoby starší 65 let zaplatí v roce 2016 492 korun. Splatnost poplatku je k 30. červnu 2016.
Pro srovnání se podívejte, jak se výše poplatku vyvíjela od jeho zavedení.

Přehled sazeb poplatku ve městě Prostějově od roku zavedení, tj. od r. 2002:

2002 - 250 Kč,
2003 - 300 Kč,
2004 - 396 Kč,
2005 - 2006 - 420 Kč,
2007 - 480 Kč,
2008 - 2012 - 492 Kč
2013 - 2015 - 600 Kč.

Kdo platí poplatky za odpad za lidi bez domova, ptá se na webu města jeden z Prostějovanů

ilustrační foto

 

Kdo platí poplatky za odpad za lidi bez domova, ptá se na webu města jeden z Prostějovanů. Pokud mají trvalý pobyt na území města, musí je hradit sami, odpovídá město. Pokud ne, riskují exekuci.

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí osoby, které mají ve městě Prostějově trvalý pobyt, i když mají trvalý pobyt na ohlašovně, tj. na adrese Magistrátu města Prostějova, nám. T. G. Masaryka 130/14. „Vymáhání nedoplatku se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Jediný poplatek, který zůstane, je 90 korun za pohotovost

ilustrační foto internet

 

K tahu, který potěší zejména pacienty, se chystá ministerstvo zdravotnictví. Od ledna příštího roku hodlá zrušit všechny poplatky. Zůstane jediný, za pohotovost zaplatíme 90 korun.  

Ministerstvo zdravotnictví již do připomínkového řízení odeslalo návrh zákona, ve kterém budou všechny tyto změny ukotveny. „Od 1. ledna příštího roku v případě, že tento návrh zákona bude schválen, lidé nebudou platit ani u praktického lékaře, ani u ambulantního specialisty, ani 30 korun za recept. Jediný poplatek, který zůstane, je 90 korun za lékařskou pohotovost,“ potvrdil informaci Právu ministr zdravotnictví Němeček s tím, že připomínkové řízení bude do konce června skončeno a vláda dostane návrh na zrušení poplatků.

Poplatky za odpad zůstanou nejspíš stejné i příští rok

ilustrační foto archiv PvNovinky.cz

 

Rada města navrhne na zasedání zastupitelstva v listopadu nezvyšovat sazbu poplatku za likvidaci komunálního odpadu pro občany. Zároveň radní navrhují se zachováním stávajících podmínek další rozšíření osvobození a úlev od poplatku. I příští rok bychom měli podle návrhu platit 600 korun na osobu.

"Rozhodli jsme se zachovat stávající úlevu od poplatku ve výši 108 Kč pro poplatníka, který v příslušném kalendářním roce dovrší 70 a více let věku. Doporučujeme zachovat okruh osvobozených od poplatku a rozšířit ho o kategorii osob, které jsou umístěni ve zdravotnických zařízeních nepřetržitě déle než tři měsíce," vysvětlil Jiří Pospíšil, první náměstek primátora. I nadále bude platit dvojí poplatková povinnost pro vlastníky bytů a domů, ve kterých není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu a kteří mají současně trvalý pobyt na území města Prostějova.