prevence

Preventivní akce Řídím, piju nealko rozdávala pito a testery

Foto PČR

Prostějovští dopravní policisté s krajským koordinátorem BESIPu a zástupcem Českého svazu pivovarů a sladoven uspořádali v poslední pracovní den před velikonočními svátky v odpoledních hodinách v centru Olšany u Prostějova tradiční akci "Řídím, piju nealko!".

Tentokrát akce proběhla v rámci dopravně bezpečnostní akce, která probíhá souběžně v celé České republice. V rámci Olomouckého kraje byly Olšany u Prostějova jediné kontrolní stanoviště policistů, kde řidiči po provedené silniční prohlídce, pokud měli vše v pořádku, od zástupce Českého svazu pivovarů a sladoven obdrželi nealkoholické pivo a jednorázový alkoholtester.

Účelem akce je tradičně pivařský národ upozornit na problematiku požívání alkoholu před jízdou a nabídnout i alternativu k "českému národnímu nápoji".

Jak si nenechat ukrást kolo odpoví stránka prevence kriminality

ilustrační foto ber

Varovat před kriminalitou v Olomouckém kraji budou nové stránky hejtmantsví. Prevence se díky projektu Megafon přesune z letáčků do prostředí Facebooku.

Krajský manažer prevence kriminality Michal Poláček v těchto dnech dolaďuje témata, která se budou prostřednictvím animací nebo komiksů objevovat na novém facebookovém profilu zaměřeném na bezpečnost. „Uživatel této facebookové stránky se dozví, jaká je v danou chvíli bezpečnostní situace na území Olomouckého kraje, zda je někdo v pátrání nebo je pohřešovaný. Dále tam budou nejrůznější rady a doporučení, co v daném ročním období dělat, na co si dát pozor," vysvětluje. 

Projekt prevence kriminality 2017 je v přípravě

ilustrační foto

Odbor sociálních věcí ve spolupráci s Městskou policií Prostějov opět připravují Projekt prevence kriminality. Nový námět, na základě dlouhodobé spolupráce v rámci projektu, radní na svém posledním jednání schválili.

Program se připravuje mimo jiné proto, aby mohly být předloženy žádosti o dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR a případně z rozpočtu Olomouckého kraje. Předběžně jsou vytipovány projekty z oblasti situační a sociální prevence:

• modernizace, zefektivnění, zkvalitnění a rozšíření městského kamerového dohlížecího systému, včetně technologie operačního střediska Městské policie Prostějov;

• projekty sociální prevence - neinvestiční preventivní projekty;

Bezpečně do školy!

Foto PČR

Letní prázdniny skončily a děti se vrátily do škol. Na cestě do školy však na ně čekají i nástrahy silničního provozu. Připomenout základní pravidla pohybu na silničních komunikacích se dětem své obce i přespolním rozhodli po prázdninách i pracovníci obecního úřadu v Přemyslovicích.

Akci s názvem "Bezpečně do školy" uspořádali na místním fotbalovém hřišti, kde pro děti v sobotu 3. září připravili soutěž. V té zábavnou formou dětem připomněli mimo jiné základní pravidla při přecházení vozovky, dopravní značky, základy osobní bezpečnosti zejména ve vztahu k cizím lidem, ale i praktické dovednosti při jízdě na kole, či základy první pomoci.

Strážníci připravují akci "Za volantem zásadně bez alkoholu"

Ilustrační foto ber

Městská policie Prostějov připravila pro řidiče opakování preventivní akce  ěření alkoholu v dechu pod názvem „Za volantem zásadně bez alkoholu“. Akce se uskuteční v úterý 29. března 2016 v prostorách Informačního střediska Městské policie (ulice Havlíčkova 4, I. patro dveře číslo 204) v době od 9 do 17 hodin. 

"Zejména motoristé si na této akci mohou otestovat, za jak dlouhou dobu jejich organismus odbourá alkohol, například po vypití jednoho piva, nebo jiného alkoholického nápoje, záleží na vlastním uvážení," konstatovala strážník Jana Adámková. Zájemci mohou tento poznatek využít v souvislosti s předcházejícími velikonočními svátky, které jsou spjaty s delším volnem a častější konzumací lihovin. (ber)

Strážníci preventisté bilancují

ilustrační foto

Strážníci skupiny prevence hodnotí loňský rok. Mezi podstatnou část jejich práce patří návštěvy základních škol, besedy a osvětové akce.

Setkání s dětmi základních škol probíhá v obdobném duchu, jako tomu bylo v předešlých letech. „Seznamujeme děti s dopravními předpisy, právním vědomím, nechybí vštěpování zásad osobní bezpečnosti ani přiblížení práce policie,“ uvedla mluvčí Městské policie Prostějov Jana Adámková s tím, že jednou ročně, na základě žádosti vedoucích učitelek, přichází preventisté také do mateřinek.

Prevence není nikdy dost, tvrdí strážníci

ilustrační foto ber

Opatrnosti není nikdy dost aneb prevence. Slýcháme to ze všech stran. Málo si ale uvědomujeme, jak je prevence potřebná. Své o tom vědí strážníci Městské policie v Prostějově. Jejich preventivní akce pomáhají dětem správně chápat pravidla, „podpírají“ seniory a ve všeobecnosti radí například v oblasti parkování, cykloturistiky, bezpečnosti na ulicích či v zabezpečení domácností.

Skupina prevence Městské policie je zaměřená především na primární prevenci. Celoročně navštěvuje všechny místní základní školy. Besedy, které jsou zaměřené na zásady bezpečného chování, dopravní předpisy, právní vědomí a další témata se konají již od roku 2001.

Preventisté opět v ulicích

Foto ber

Na společnou akci se středu v Prostějově vydali preventisté Policie ČR a Městské policie. U nákupních středisek a hlavního nádraží informovali zejména seniory o nebezpečí, které na ně v předvánočním čase právě na těchto místech čeká.

"Snažíme se lidem vysvětlit, že držet peněženku v ruce je stejně nebezpečné, jako ji mít v nezabezpečené kabelce nebo dokonce nechat kabelku při nakupování bez dozoru v košíku," vysvětlil policejní preventista František Kořínek. Vzápětí dodal, i když policisté a strážníci neustále před nebezpečím krádeží varují, denně řeší jeden až dva případy. "Lidé jsou prostě nepoučitelní," posteskl si.
Preventistka MP Prostějov Tereza Grelová má naprosto stejné zkušenosti. "Lidé na naše upozornění většinou odpovídají, že dávají pozor," dodala.

Nemocnice Prostějov zve na Den prevence cévní mozkové příhody

ilustrační foto iprostejov.cz

 

V pátek 15. května ožije Nemocnice Prostějov tématikou cévní mozkové příhody. Nemocnice pořádá osvětovou akci pro širokou veřejnost zaměřenou na prevenci a příznaky cévní mozkové příhody.

Toto náhlé postižení určité oblasti mozku zasáhne ročně 35 tisíc Čechů a cévní mozková příhoda je také hlavní příčinou trvalé invalidity i třetí nejčastější příčinou úmrtí u nás. Právě včasná pomoc a správný postup při prvotních příznacích přitom mnohdy snadno odvrátí případné negativní důsledky.

Děti ze sociálně slabých rodin pojedou na letní tábor

ilustrační foto mestopv.cz

 

O státní účelovou dotaci v rámci Programu prevence kriminality ve městě Prostějově pro rok 2015 se bude ucházet i letní dětský tábor a víkendový pobyt pro děti, vedené v evidenci odboru sociálních věcí. O příspěvek město žádá i na branný závod.

Letní dětský tábor bude realizován Sportcentrem – Dům dětí a mládeže Prostějov v období letních prázdnin pro 35 dětí ve věku 6 – 18 let v rozsahu 7 kalendářních dnů. „Zákonní zástupci účastníků tábora se finančně podílejí částkou ve výši 500 korun na dítě. Předpokládané celkové náklady na realizaci projektu jsou 140 tisíc, náklady na spoluúčast ze strany města 27.500,- Kč jsou zahrnuty v rozpočtu města Prostějova pro rok 2015,“ upozornila náměstkyně primátora Alena Rašková.