prostějovský zámek

Kavárna v budově zámku hledá nového nájemce!

Foto MMP

Rada města Prostějova vyhlašuje záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové rozloze 195,82 metrů čtverečných na Pernštýnském náměstí v Prostějově. 

Rada města Prostějova dne 27. 6. 2017 schválila pronájem prostoru Leo Dvořákovi, za účelem provozování kavárny, vinného baru a městské galerie. Pronájem prostoru sloužícího podnikání – kavárny o celkové rozloze 135,82 m2 v budově zámku získal jako jediný zájemce. Nabídnuté nájemné činilo 6.000,-Kč/měsíčně s inflační doložkou. „Dne 30. 8. 2018 nájemce podal výpověď nájmu. Šestiměsíční výpovědní lhůta začíná běžet dne 1. 9. 2018 a končí ke dni 28. 2. 2019. Tříměsíční výpovědní lhůta nájmu pozemku pak začíná běžet dne 1. 9. 2018 a končí ke dni 30. 11. 2018.

OBRAZEM: Navštívili jste se studenty prostějovský zámek a jeho prostory?

Foto SOŠPO

V sobotu, v rámci oslav Mezinárodního dne průvodců, zorganizovala Střední odborná škola podnikání a obchodu prohlídky prostějovského zámku.

Studentky SOŠPO provedly zájemce místnostmi prostějovského zámku, kam se běžně nelze dostat. Jedná se o místnosti nad průjezdem do zámku, které byly v loňském roce zrestaurovány s cílem zachovat autentickou podobu původní renesanční výzdoby. V místnostech byly odkryty fragmenty dochovaných renesančních maleb a účastníci sobotních prohlídek byli prvními, kteří mohli tyto prostory vidět. Mezi nejzajímavější místnosti patřila kancelář ředitele záložny a zastavárny, kde se dochovalo původní secesní vybavení z počátku 20. století.

Prostějovský zámek má nově opravené přízemí

Foto MMP

Práce probíhající od minulého roku byly zakončeny dříve, než se původně odhadovalo.Z ázemí zde najdou městské umělecké sbírky a dočasně, po dobu oprav objektu na Vápenici, dětská knihovna.

„Naplánovali jsme zde městskou galerii s občerstvovacím pultem. V druhé části, přes nádvoří, bude zázemí pro umělecká vystoupení v době, kdy na nádvoří začnou běžet kulturní akce. Do té doby musí být plocha ještě zpevněna,“ uvedl první náměstek Zdeněk Fišer. Při návštěvě zaujme netradiční pult, který zdobí napodobeniny venkovních sgrafit zdobících omítku zámku. V historickém duchu jsou obnoveny i podlahy místností.

OBRAZEM: Zámek badatelům odhalil dobové omítky a výzdobu

foto MMP

Zámecké stěny vydaly další objev. Tím je plošně významný výskyt fragmentárně dochovaných souvrství renesančních kletovaných omítek, lokálně s iluzivní malířskou výzdobou. Rada města Prostějova proto schválila výběrové řízení na provedení restaurování vnitřních renesančních omítek a nástěnných maleb ve třech místnostech v severozápadním a jižním křídle Pernštýnského zámku. Řízení bude vyhlášeno formou výzvy jednomu zájemci a to MgA. Lucii Bartůňkové, Fakulta restaurování Univerzity Pardubice.

„Během probíhajících stavebních úprav jsme zde zjistili plošně významný výskyt fragmentárně dochovaných souvrství renesančních kletovaných omítek, lokálně s iluzivní malířskou výzdobou. Protože se jedná o historické dědictví určené mimo jiné příštím generacím, je třeba místnosti restaurovat. Vzhledem k vysoké specifičnosti a složitosti restaurátorských prací, ale především vzhledem k požadované časové přizpůsobivosti a flexibilitě restaurátora, jsme provedli ve spolupráci se správním orgánem telefonický průzkum trhu.